Can Monmany

Can Monmany

Can Monmany

can monmany

Història de Can Monmany

Monmany historia

Els orígens històrics de Valldoreix daten dels s. VI-III aC en el poblat laietà del Puig Madrona. Del s. I aC trobem presència romana, destacant la vila del Mas Fuster. D’època visigoda hi ha la necròpoli de Monmany (s. VII–VIII dC). Al s. IX sorgeix el topònim Valldoreix i al s. X es basteix el castell de Canals. Al s. XIV es crea el municipi de Canals, absorbit per Sant Cugat el 1845. De les masies destaquen Can Monmany o Can Majó. El 1917, amb el tren s’afavorí la urbanització, destacant el conjunt noucentista. Des de 1958 és una Entitat Municipal Descentralitzada.

La masia de Can Monmany

monmany 2

Antic mas d’origen medieval, el nom més antic que coneixem és el de Mas Serrabona (s. XIV), més tard Can Clapers (s. XIV-XV) i després Mas Brunet. L’any 1640 Francesc Monmany, procedent de Sant Boi de Llobregat, compra el Mas Brunet i canvia així el topònim del mas. L’antiga masia, tot i ser la més gran del terme, no tenia l’esplendor de l’actual edifici i estava formada per un mas, una capella i una masoveria. El conjunt de la propietat comprenia tres masos, Can Monmany, Mas Roig i Can Canyelles. Aquest darrer mas estava molt a prop de l’actual edifici i va ser enderrocat al s. XVIII. Fins al 1867 va ser parròquia de Santa Eulàlia del Papiol. L’actual fesomia de l’edifici data del 1884, quan el seu propietari, Francesc Oliver-Monmany i Reventós, decidí transformar l’antic mas en un edifici senyorial. L’explotació agrícola de la finca ha anat lligada fonamentalment a la producció de vi. Al s. XVIII havien arribat a treballar-hi 46 parcers i 18 mossos.