Can Monmany

Can Monmany

Can Monmany

Història de Can Monmany

Els orígens històrics de Valldoreix daten dels s. VI-III aC en el poblat laietà del Puig Madrona. Del s. I aC trobem presència romana, destacant la vila del Mas Fuster. D’època visigoda hi ha la necròpoli de Monmany (s. VII–VIII dC). Al s. IX sorgeix el topònim Valldoreix i al s. X es basteix el castell de Canals. Al s. XIV es crea el municipi de Canals, absorbit per Sant Cugat el 1845. De les masies destaquen Can Monmany o Can Majó. El 1917, amb el tren s’afavorí la urbanització, destacant el conjunt noucentista. Des de 1958 és una Entitat Municipal Descentralitzada.

La masia de Can Monmany

Antic mas d’origen medieval, el nom més antic que coneixem és el de Mas Serrabona (s. XIV), més tard Can Clapers (s. XIV-XV) i després Mas Brunet. L’any 1640 Francesc Monmany, procedent de Sant Boi de Llobregat, compra el Mas Brunet i canvia així el topònim del mas. L’antiga masia, tot i ser la més gran del terme, no tenia l’esplendor de l’actual edifici i estava formada per un mas, una capella i una masoveria. El conjunt de la propietat comprenia tres masos, Can Monmany, Mas Roig i Can Canyelles. Aquest darrer mas estava molt a prop de l’actual edifici i va ser enderrocat al s. XVIII. Fins al 1867 va ser parròquia de Santa Eulàlia del Papiol. L’actual fesomia de l’edifici data del 1884, quan el seu propietari, Francesc Oliver-Monmany i Reventós, decidí transformar l’antic mas en un edifici senyorial. L’explotació agrícola de la finca ha anat lligada fonamentalment a la producció de vi. Al s. XVIII havien arribat a treballar-hi 46 parcers i 18 mossos.