dilluns, agost 3, 2020
Traduir
Acció de Govern

0 1802

Gisbert substitueix a la vocal Laura Baldoví, que per motius personals, va deixar les seves responsabilitats com a membre de l’equip de govern de la corporació valldoreixenca, el passat mes de març.

L’acte de presa de possessió del nou vocal es va celebrar ahir a la tarda a la Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix, on Bernat Gisbert va jurar el seu càrrec davant el president de l’EMD, Josep Puig, i la totalitat dels vocals que conformen el Ple de la Junta de Veïns de l’entitat. Tots els grups polítics amb representació a la junta de veïns van votar favorablement la incorporació de Gisbert i van voler felicitar-lo i encoratjar-lo en aquesta nova etapa.

En el seu primer parlament com a nou vocal de l’EMD de Valldoreix, Bernat Gisbert, periodista de professió, es va mostrar molt honorat pel nomenament i va manifestar que afronta aquest nou càrrec amb molta il·lusió i amb la responsabilitat de posar a disposició de la ciutadania de Valldoreix la seva experiència i els seus coneixements.

 

0 1480

El vocal d’Economia de l’entitat municipal ha assegurat que l’esforç estalviador i de reestructuració de la despesa assegura la pervivència de l’EMD i permet pagar les factures a proveïdors en 12 dies.

La liquidació econòmica del 2013 eleva el romanent de tresoreria fins als 2,2 milions d’euros, amb un increment de més d’1,2 milions des del passat exercici. Amb aquestes xifres a la mà l’EMD-Valldoreix pot pagar els seus proveïdors a 12 dies, fet que ‘dóna compliment a una de les directrius prioritàries marcades pel president de l’EMD a l’inici de la legislatura’, ha apuntat en roda de premsa Xavier Gavaldà.

Amb tot, prop de 650.000 euros del romanent de tresoreria actual estan afectats per deutes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, que de moment no permeten disposar de la totalitat del romanent. Els deutes es concreten en un Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de 520.000 euros, a càrrec de la Diputació; un Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 80.000 euros i una subvenció per l’Escola de Música (40.000 euros), aquests dos pendents de liquidar per part de la Generalitat.

El treball d’estalvi i reestructuració de la despesa ‘ha consistit en posar en crisi, una per una, totes les partides del pressupost per veure en quines es podia estalviar. Ha estat un treball minuciós i llarg’, ha especificat el vocal d’Economia.

Amb la situació actual l’EMD podrà destinar a inversió un total proper als 600.000 euros, dels quals 250.000 es destinaran a arranjament de carrers i actuacions sostenibles (construcció i arranjament de parcs i jardins, renovació d’enllumenat, etc.). La resta de l’esforç inversor a Valldoreix es destinarà a la compra d’equipaments com una nova màquina escombradora de carrers, entre d’altres.

 

 

El president de l’EMD, Josep Puig, i el regidor d’Urbanisme, Pere Casajoana i han explicat avui que “això demostra que el compromís amb els veïns i veïnes per part de les tres administracions és ferm i va endavant”

El president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, i el regidor d’Urbanisme, Pere Casajoana, han explicat avui que el govern català “ha consignat una partida de 471.915, 06 euros en el pressupost 2014” que correspon al primer pagament de 1.573.050 que li pertoca aportar a la Generalitat en compliment del conveni de cooperació signat entre Ajuntament, EMD i govern català per tirar endavant el projecte de soterrament de les línies d’alta tensió.

Aquesta consignació correspon al primer tram de l’acord de plurianualitat aprovat pel govern de la Generalitat el passat 29 d’octubre del 2013. Aquest mateix acord especifica la reserva de 471.915 euros per l’any 2015 i 629.220 per l’any 2016.

Pel regidor i el president de l’EMD, la consignació de la partida en el pressupost 2014 demostra “la voluntat compartida de les tres administracions per donar compliment a una compromís històric amb els veïns i veïnes de Sant Cugat i de Valldoreix”. Les dues administracions han indicat que “gràcies a aquest compromís la qualitat de vida dels ciutadans millorarà notablement”.

Cal recordar que aquesta actuació es du a terme a instàncies de l’Ajuntament i l’EMD de Valldoreix, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El finançament de l’obra, que té un cost de 3.930.000 €, va quedar repartit de la següent manera:

  • Aportació de la Generalitat: 1.573.050 €
  • Aportació de l’EMD: 1.468.000
  • Aportació de l’Ajuntament: 962.000 €

Les obres van endavant i la previsió és que, si no hi ha cap contratemps, aquestes obres puguin finalitzar definitivament durant el primer semestre de l’any 2014.

0 1655

La insígnia amb els símbols i colors de Valldoreix està situada al capdamunt d’un nou pal que s’ha instal·lat a la rotonda que dóna accés a la seu de l’EMD de Valldoreix.

La bandera deriva de l’escut oficial de la corporació valldoreixenca i tant aquesta com l’escut de l’EMD de Valldoreix formen part del registre de símbols dels ens locals de Catalunya, que depèn del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2005. La bandera instal·lada a tocar de la Casa de la Vila té unes mides de 1,5 metres d’altura per 2,25 metres d’amplada.

La iniciativa forma part del conjunt d’accions que el govern de l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix ha posat en marxa per dotar els equipaments municipals de la vila del reforç institucional i per tal de fer-los fàcilment identificables a ulls de la ciutadania.

 

Els veïns van respondre a la crida feta des de l’EMD de Valldoreix a les entitats, associacions i col·lectius de la vila per tal de mostrar el rebuig social a la suspensió, per part del TC, de la Llei de Consultes i del Decret de Convocatòria de la consulta del 9 de novembre.

L’acte va estar encapçalat pel president de l’EMD, Josep Puig que anava degudament vestit de groc, tal com recomanaven les entitats convocants de la concentració simultània a les portes de tots els consistoris de Catalunya, Òmnium Cultural i l’ANC. Josep Puig va ser també l’encarregat de llegir el manifest redactat pels convocants que instava a tots els ciutadans a donar una resposta massiva i cívica a la suspensió, per part del Tribunal Constitucional, de la Llei de Consultes no Referendàries de la Generalitat de Catalunya i el Decret de Convocatòria de la Consulta del 9N, i a posar de manifest el convenciment dels veïns i veïnes de Valldoreix que el dia 9 de novembre se celebrarà la consulta, per poder decidir amb llibertat i a les urnes quin ha de ser el futur de Catalunya.

Una vintena de persones, entre responsables polítics i treballadors de l’EMD de Valldoreix, s’han aplegat aquest migdia a l’exterior de la Casa de la Vila de Valldoreix per mostrar el seu rebuig al projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local impulsada pel govern espanyol.

Amb aquest gest els polítics i treballadors de l’EMD-Valldoreix s’han alineat amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i els sindicats UGT i CCOO per reclamar la retirada i no aprovació del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Igualment, els treballadors de la corporació valldoreixenca han volgut donar suport i adherir-se al manifest fet públic conjuntament per les entitats municipalistes i els sindicats, que entre d’altres coses afirma que amb aquest projecte la voluntat del govern central és la de buidar de competències el món local, traspassant-les a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del servei del ciutadà, amb l’objectiu de recentralitzar, controlar i limitar l’autonomia local.

Amb aquests arguments, tant des de les entitats convocants de la protesta com des de l’EMD-Valldoreix, s’exigeix al govern de l’estat que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local, aprovada en l’Estatut d’Autonomia, i que qualsevol tipus de reforma de l’administració local s’abordi amb un ampli consens i que vagi acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania.

Josep Puig i Mercè Conesa van estampar ahir la seva rúbrica per donar llum verd al marc que regularà les relacions econòmiques i financeres entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat fins el 2016.

El nou marc econòmic entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat redefineix la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté sobre els 2,2 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament i es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni. El nou conveni també contempla un increment de les bestretes mensuals en detriment d’una liquidació anual més baixa, així com la participació de l’EMD en les recaptacions per part de l’Ajuntament de les multes de trànsit, un concepte que reportarà a les arques de Valldoreix una xifra propera als 110.000 euros. El nou conveni es calcula amb el darrer cens de població de Valldoreix, fet que implica un càlcul més ajustat i exacte.

Un cop signat l’acord tant Josep Puig com Mercè Conesa es van felicitar per haver aconseguit una entesa que tots dos van qualificar com ‘molt beneficiosa per a les dues entitats’. Puig, de la seva banda, va definir el nou conveni com ‘un acord que s’adapta molt millor a les necessitats de Valldoreix i que té més en compte quines són les actuals despeses de l’EMD’. Per Conesa l’acord és ‘més just per als ciutadans de Valldoreix i és el fruit de la voluntat d’arribar a consensos de col·laboració entre l’Ajuntament i l’EMD’.

El mateix acte de signatura del conveni econòmic-financer va servir per rubricar un conveni urbanístic entre les dues administracions que possibilitarà l’arribada per primer cop d’habitatge públic protegit a Valldoreix. En concret serà a l’estació, al terreny on a l’actualitat està ubicat l’aparcament. Mitjançant el conveni signat ahir l’EMD cedeix la gestió d’aquest terreny a l’Ajuntament per a desenvolupar habitatge protegit, mentre que l’EMD s’encarregarà de la gestió de diferents terrenys repartits pel territori valldoreixenc per promoure projectes de millora urbana i de serveis.

L‘EMD de Valldoreix va aprovar inicialment ahir uns comptes que es mantenen iguals als del 2013 i que ascendeixen a 8,6 milions d’euros. El pressupost del proper any està marcat per l’acord amb l’Ajuntament pel nou conveni de finançament.

Els comptes de l’EMD pel 2014 destinen a inversió una xifra propera als 585.000 euros, en front els 980.000€ del 2013. La minva en aquesta partida es deu a la finalització del pagament dels treballs de soterrament de les línies d’alta tensió, una actuació que capitalitzava l’esforç inversor de l’EMD durant l’anterior exercici. Enguany la inversió més quantiosa que realitzarà l’administració valldoreixenca serà la construcció d’una rotonda al Pg. Olabarria en la seva confluència amb l’Av. Bilbao. Altres inversions previstes durant el 2014 són la construcció del parc infantil a la zona del CAP de Valldoreix (30.000€), la instal·lació de noves marquesines d’autobús (40.000€), millores en el clavegueram i millores pedagògiques de l’escola Ferra i Clua (38.720 i 30.000€, respectivament), i renovació d’equips informàtics (13.000€), entre d’altres.

El pressupost 2014 també contempla una partida destinada a imprevistos de 320.000 euros, però que només s’utilitzarà si les previsions d’ingressos anuals de l’EMD es compleixen. En aquest cas l’esforç inversor de l’entitat de Valldoreix passarà del 8% inicial al 12-15%, en funció dels ingressos.

L’empremta de l’acord entre l’EMD i l’Ajuntament, pel nou marc de finançament que es formalitzarà en poques dates, és veu reflectida en la redefinició de la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté propera als 2,3 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament. D’aquesta manera es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni.

0 1544

La sessió plenària de la Junta de Veïns, celebrada aquest matí en sessió extraordinària, ha decidit per unanimitat donar llum verd als preus públics dels serveis que presta l’EMD a la ciutadania.

El fet que marca l’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2014 és la voluntat de l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix de mantenir els preus públics i les taxes reguladores, ja què es considera que atesa la difícil situació econòmica que travessa el país no es pot incrementar més la càrrega impositiva sobre les famílies valldoreixenques. L’únic servei que veu incrementat el seu preu és el Complex Esportiu de l’EMD que, a petició de l’empresa concessionària i prestadora del servei, s’apujarà en 1’7% (IPC interanual corresponent a l’agost).

On sí es veuen modificades les Ordenances Fiscals pel 2014 és en l’arrodoniment a la baixa dels preus públics per a espectacles culturals, que queden fixats en 2€ per a espectacles familiars; 5€ per a espectacles de preu inferior als 6.000€; i 10€ per a espectacles de preu superior als 6.000€. Una altra de les modificacions que queden reflectides en les noves ordenances és el redactat d’alguns dels seus apartats, que s’actualitza atès que alguns dels serveis que amb anterioritat es prestaven han canviat de nom o s’han suprimit per prestar-ne d’altres.

La Sessió Plenària d’aquest dimecres ha servit igualment per aprovar la incorporació d’una nova taxa a les Ordenances Fiscals per a l’any 2014. El nou preu públic està referit a l’activitat de les 5 Milles Femenines de Valldoreix que, donat l’increment de participació registrat en l’última edició i el nivell de consolidació acreditat per la prova els darrers anys, fa preceptiu el cobrament d’una quota que serveixi per sufragar els costos d’organització de l’activitat. La nova taxa fixa que la cursa infantil continuï sent gratuïta, mentre que les participants per a la cursa de les 2,5 milles pagaran 8€, el mateix preu que hauran d’abonar les participants de la cursa de les 5 milles que estiguin federades, tinguin assegurança mèdica i xip propi. Pel que fa a les participants que disposin de xip propi, però no d’assegurança mèdica pagaran 10€ i les participants que no tinguin assegurança mèdica ni xip propi pagaran 12€.

L’últim punt del l’ordre del dia ha servit per aprovar per unanimitat una modificació del pressupost per fer front a diferents despeses, entre les quals destaquen les destinades a manteniment de carrers i a millores de mobilitat, amb un cost conjunt de més de 100.000€ dels més de 171.000€ que contempla la modificació en total.

Altres conceptes que s’incrementen són la promoció del comerç; manteniment del Ferran i Clua, Casal d’Avis i Nau de Cultura; compra de mobiliari urbà; instal·lació de punts de llum al Mercat dels Dissabtes; entre d’altres.

 

L’equip de govern de Valldoreix va presentar ahir davant de la ciutadania l’esborrany dels comptes per al proper any, un pressupost que està marcat per l’acord amb l’Ajuntament de Sant Cugat pel nou Conveni de Finançament.

El nou marc econòmic entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat redefineix la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté propera als 2,3 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament i es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni. El nou conveni també contempla un increment de les bestretes mensuals en detriment d’una liquidació anual més baixa, així com la participació de l’EMD en les recaptacions per part de l’Ajuntament de les multes de trànsit, un concepte que reportarà a les arques de Valldoreix una xifra propera als 110.000 euros.

Els comptes de l’EMD pel 2014 destinen a inversió una xifra propera als 585.000 euros, en front els 980.000€ del 2013. La minva en aquesta partida es deu a la finalització del pagament dels treballs de soterrament de les línies d’alta tensió, una actuació que capitalitzava l’esforç inversor de l’EMD durant l’anterior exercici. Enguany la inversió més quantiosa que realitzarà l’administració valldoreixenca serà la construcció d’una rotonda al Pg. Olabarria en la seva confluència amb l’Av. Bilbao. Altres inversions previstes durant el 2014 són la construcció del parc infantil a la zona del CAP de Valldoreix (30.000€), la instal·lació de noves marquesines d’autobús (40.000€), millores en el clavegueram i millores pedagògiques de l’escola Ferra i Clua (38.720 i 30.000€, respectivament), i renovació d’equips informàtics (13.000€), entre d’altres.

El pressupost 2014 també contempla una partida destinada a imprevistos de 320.000 euros, però que només s’utilitzarà si les previsions d’ingressos anuals de l’EMD es compleixen. En aquest cas l’esforç inversor de l’entitat de Valldoreix passarà del 8% inicial al 12-15%, en funció dels ingressos.