dilluns, agost 3, 2020
Traduir
Agrupació d'EMD de Catalunya (AEMDEC)

Durant la sessió plenària d’ahir dijous es va donar llum verd a l’empresa que s’encarregarà de desenvolupar el nou portal de govern obert, que posarà a disposició de la ciutadania tota la informació necessària perquè els valldoreixencs puguin avaluar la gestió de l’EMD de Valldoreix.

El nou web de transparencia conviurà amb el web institucional de l’EMD-Valldoreix i servirá per aprofundir i mostrar d’una forma més clara i eficaç tota aquella informació relativa a contractes, licitacions, adjudicacions i tràmits a través dels quals la ciutadania es relaciona amb l’administració valldoreixenca. D’igual forma, el web de transparència també publicarà el pressupost anual de la corporació, així com l’estat d’execució del mateix.

El portal de govern obert de Valldoreix també potenciarà la interacció de la ciutadania amb l’administració i més en concret amb la persona del president de l’EMD, que dedicarà unes hores a la semana a atendre, via telemàtica, a tots aquells ciutadans que vulguin transmetre-li els seus suggeriments i dubtes. En aquesta mateixa línia també s’ha potenciat la presencia de l’EMD-Valldoreix a les xarxes socials amb l’obertura d’un perfil institucional a la xarxa social Instagram, de compartició de fotografies. La presència de l’administració de Valldoreix a les xarxes socials es completa amb els perfils a Facebook i Twitter que l’EMD té actius.

L’estudi fet pel doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, Ramon Galindo, presenta els desafiaments i oportunitats a que han de fer front les EMD i les entitats inframunicipals davant la LRSAL i la nova llei de Governs Locals que s’està tramitant al Parlament de Catalunya.

El treball de Ramon Galindo analitza el panorama actual a Catalunya de les EMD i de les entitats d’àmbit territorial inferiors al Municipi (EATIM) davant els canvis legislatius fets des de l’administració de l’Estat amb LRSAL i la nova llei de Governs Locals de Catalunya, que s’està tramitant al Parlament català. Per Galindo la llei estatal aboca a EMD i EATIM a un escenari d’incertesa, ja que introdueix inseguretat jurídica per l’obligació de presentar la comptabilitat anual.

Pel que fa a la llei catalana l’autor detecta elements positius i negatius en referència a les EMD i EATIM. Les qüestions favorables a les entitats de rang inframunicipal són el reforç que la llei de Governs Locals dóna a la personalitat jurídica d’aquests ens, així com el reconeixement de la seva autonomia plena i la previsió d’un sistema electoral que permetrà l’elecció directa dels vocals que formen la junta de veïns. A l’altre costat queden els elements més desfavorables com són que la nova llei, de moment, no regula les relacions entre les EMD/EATIM i els ajuntaments del municipi, com tampoc posa fil a l’agulla de com s’han de finançar. L’altre aspecte negatiu destacat per Galindo és el que fa referència a la llei electoral de les EMD, que pot suposar la disminució del pes de les opcions minoritàries.

Durant la presentació del llibre, feta a la Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix, el president de l’EMD de Valldoreix i president de l’Agrupació d’EMD de Catalunya, Josep Puig, ha estat acompanyat, a banda de per l’autor del llibre, per l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa i el coordinador general de la Diputació de Barcelona, Xavier Forcadell. En el transcurs de la seva intervenció Josep Puig ha fet una defensa aferrissada del paper de les EMD dins del mapa organitzatiu territorial català i les ha presentat ‘com el govern local del futur’ en el cas de mancomunació de diferents municipis, per tal que tots els nuclis puguin seguir mantenint la seva identitat. 

Una vintena de persones, entre responsables polítics i treballadors de l’EMD de Valldoreix, s’han aplegat aquest migdia a l’exterior de la Casa de la Vila de Valldoreix per mostrar el seu rebuig al projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local impulsada pel govern espanyol.

Amb aquest gest els polítics i treballadors de l’EMD-Valldoreix s’han alineat amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i els sindicats UGT i CCOO per reclamar la retirada i no aprovació del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Igualment, els treballadors de la corporació valldoreixenca han volgut donar suport i adherir-se al manifest fet públic conjuntament per les entitats municipalistes i els sindicats, que entre d’altres coses afirma que amb aquest projecte la voluntat del govern central és la de buidar de competències el món local, traspassant-les a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del servei del ciutadà, amb l’objectiu de recentralitzar, controlar i limitar l’autonomia local.

Amb aquests arguments, tant des de les entitats convocants de la protesta com des de l’EMD-Valldoreix, s’exigeix al govern de l’estat que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local, aprovada en l’Estatut d’Autonomia, i que qualsevol tipus de reforma de l’administració local s’abordi amb un ampli consens i que vagi acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania.

Els representants de l’AEMDEC, amb el seu president Josep Puig al capdavant, es van reunir ahir al Parlament amb el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que va estar acompanyat per la vicepresidenta Joana Ortega, a qui van demanar-li que el Govern sigui sensible a les demandes de les EMD.

Tant Josep Puig com el vicepresident de l’AEMDEC, Pere Panisello i el secretari de l’agrupació, Juanjo Cortés, es van reunir durant poc menys de tres quarts d’hora amb el President Artur Mas per traslladar-li la necessitat del suport del Govern català per tal de poder modificar el projecte de Llei de Governs Locals que en poques dates entrarà en fase de debat parlamentari. Les demandes de les EMD se centren en modificar el redactat de la proposta de nou sistema electoral, que perjudica clarament els interessos dels més de 27.000 veïns i veïnes que viuen en qualsevol de les 63 EMD que hi ha repartides pel territori català. Amb el redactat actual, en cas que fos aprovat, els propers comicis podrien donar com a resultat situacions d’ingovernabilitat.

La proposta de l’AEMDEC, pel que fa al nou sistema electoral, vol mantenir la voluntat expressada pel Govern de Catalunya d’avançar cap a una democràcia més representativa, a través de llistes més obertes, però assegurant que aquesta voluntat no perjudiqui el dia a dia dels veïns i veïnes de les EMD. És en aquest sentit que els representants de les EMD van proposar al President Mas que es mantingui l’elecció de la figura del president de l’EMD, únic càrrec d’elecció directa del panorama polític català, però que l’elecció del president d’EMD impliqui una llista associada al candidat, a través de la qual es pugui confeccionar el plenari i més tard el govern.

Els representants de l’AEMDEC es van mostrar igualment partidaris de modificar la denominació dels càrrecs electes de les EMD i que aquestes s’equiparin a les que prenen els seus homònims a l’ajuntament del municipi de referència, de manera que el president d’EMD sigui denominat amb el nom d’alcalde d’EMD i els vocals passin a prendre el nom de regidors d’EMD.

Més de 80 representants d’EMD catalanes, pobles agregats i municipis amb EMD dins de seu territori s’han aplegat aquest matí a l’EMD de Baldomar en front comú per fer sentir la seva veu davant el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya per aconseguir que la nova llei catalana de Governs Locals reculli les necessitats de les EMD.

Les persones reunides en assemblea a l’església de Baldomar, que representaven un total de 53 EMD i prop d’un 96% del total de la població del territori català constituït com a EMD, han unit esforços per aconseguir que la nova Llei de Governs Locals de Catalunya reculli aspectes tan crucials com la modificació de la llei electoral, per tal d’avançar en la millora de la representativitat de la població de les EMD en els seus governs locals.

En aquest sentit els membres de la junta directiva de l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC), encapçalada pel seu president i president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, han explicat als assistents les gestions fetes, tant davant del Departament de Governació com amb els diferents grups parlamentaris amb representació a la cambra catalana. En aquest sentit els representants de l’AEMDEC han mantingut reunions, en seu parlamentaria, amb els grups parlamentaris d’ICV-EUiA, ERC i CiU. Altres reunions mantingudes amb els grups amb representants al Parlament han estat amb la CUP, reunió mantinguda a Manresa i a la seu del PSC al carrer Nicaragua, amb la Diputada Núria Parlón, que va recollir les demandes de les EMD i ja ha demanat la compareixença dels representants de l’AEMDEC per tal de defensar les propostes de les EMD catalanes davant del Parlament de Catalunya, durant la tramitació parlamentaria de la nova llei de Governs Locals.

El treball desenvolupat des de l’Agrupació d’EMD ha consistit també amb diferents reunions amb el Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada, i amb el Director general d’Administració Local de Catalunya, Jordi Souto, per traslladar-los la voluntat de l’AEMDEC de millorar l’esborrany del Projecte de Llei de Governs Locals i per mirar d’aconseguir el suport del departament a l’hora d’incloure esmenes i al·legacions al text. La força feta pels representants de les EMD davant de Governació va servir per extreure el compromís del departament per donar suport, durant la tramitació parlamentaria de la llei, a algunes de les propostes fetes des de les entitats municipals descentralitzades.

L’assemblea celebrada aquest dissabte a Baldomar ha servit igualment per celebrar els 20 anys de la creació de l’Agrupació d’EMD de Catalunya, una commemoració que ha comptat amb la presència de la Vicepresidenta del Govern de Catalunya i Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, així com del Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada, i del Director general d’Administració Local de Catalunya, Jordi Souto.

Durant l’acte la Vicepresidenta ha destacat la tenacitat de l’AEMDEC per traslladar al text de la nova Llei de Governs Locals les reivindicacions de les EMD catalanes i les ha encoratjat a seguir aquest camí durant tot el tràmit parlamentari per mirar de millorar al màxim el text legislatiu. En aquesta mateixa línia la Vicepresidenta ha mostrat el seu compromís i el del Govern de Catalunya amb la protecció de les EMD catalanes i s’ha compromès a dotar-les d’un marc jurídic adequat, que blindi i garanteixi la qualitat en la prestació dels serveis als veïns que viuen en qualsevol de les 63 EMD del territori català. Segons la Vicepresidenta la nova llei ha de regular la relació entre les EMD i els seus ajuntaments de referència, que eviti que aquesta interacció depengui de la bona voluntat d’alcaldes i presidents d’EMD, així com que l’elecció dels càrrecs polítics de les Entitat Municipals Descentralitzades correspongui als veïns i quedi desvinculada de la designació per part dels partits polítics del municipi, entre d’altres qüestions.

Per acabar, Joana Ortega ha felicitat l’agrupació pels seus 20 anys de treball i s’ha mostrat convençuda que el mapa de les EMD catalanes creixerà en nombre i en volum al llarg dels propers anys.

La iniciativa, sorgida de la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales (FAEM), està adreçada a qualsevol ciutadà, sigui o no resident en una EMD, i té el suport de les federacions i agrupacions d’Asturies, València, Burgos i Castella-La Manxa, entre d’altres.

La recollida de signatures es farà a nivell estatal i té per objecte la retirada del punt de la reforma de la Llei de Bases de Règim Local que preveu eliminar les 3.725 entitats d’àmbit territorial inferiors al municipi (EATIM) de tota Espanya. Entre les esmentades per Montoro es compten les 63 EMD catalanes, tot i que la mesura adoptada pel Consell de Ministres no afectaria a les EMD, ja que aquestes estan reconegudes per l’Estatut i compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya que té competències pròpies en ordenació del territori.

Amb tot, tant des de l’AEMDEC com des de l’EMD de Valldoreix es considera necessari sumar esforços amb la resta de federacions i agrupacions d’EATIM d’àmbit estatal per defensar de forma unitària els governs locals. És per aquest motiu que el president de l’EMD de Valldoreix i de l’AEMDEC, Josep Puig, s’ha posat en contacte amb el president i el secretari de la FAEM i per expressar-los el ‘suport total del conjunt de les EMD catalanes a la iniciativa de la recollida de signatures’.

L’objectiu final de la iniciativa és poder recollir més de 100.000 signatures a Catalunya i arreu de l’estat espanyol. Un cop esgotat el termini, fixat per finals del mes d’agost, està previst que una representació de l’AEMDEC, encapçalada pel president Josep Puig, i de la resta de federacions i agrupacions d’EATIM espanyoles es desplaci a Madrid per entregar totes les signatures recollides. La data triada per portar les reivindicacions de les EATIM a Madrid és el dia 6 de setembre, quan també s’aprofitarà per parlar amb els diferents grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per tal d’exposar-los les demandes de les EATIM i que les defensin.

El president de l’EMD de Valldoreix i de l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC), Josep Puig, s’ha mostrat confiat en què el reconeixement de les EMD dins de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix la continuïtat del model de descentralització territorial català.

En concret, la personalitat jurídica de les EMD catalanes queda recollida en l’article 86.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que estableix que: ‘Les concentracions de població que dins d’un municipi formin nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades. La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat suficients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur competència’.

Puig també va desmentir les paraules del Ministre Montoro, en les que acusava d’opacitat a les entitats locals de caracter menor. Per Puig les paraules del Ministre no s’ajusten a la realitat ja que ‘la pràctica totalitat de les EMD de Catalunya són entitats transparents que rendeixen comptes davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que fiscalitza la gestió econòmica, financera i comptable de les EMD catalanes’.

La interpretació que Josep Puig fa de les paraules de Cristobal Montoro està en sintonia amb la lectura, que des del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, es fa sobre la situació i les seves possibles conseqüències. En conversa telefònica mantinguda amb el Director General d’Administració Local, Joan Canyada, Josep Puig va rebre el suport total a les EMD per part del departament.

Pel president de Valldoreix i de l’AEMDEC les EMD catalanes ‘han estat cabdals en la prestació de serveis en nuclis rurals, són garants de l’arrelament de les poblacions autòctones en els seus territoris d’origen i juguen un paper capital en la gestió de boscos i espais comunals de les comarques pirinenques’. Puig es mostra esperançat que la nova llei de governs locals de Catalunya, actualment en tramitació, reguli i reconegui el paper de les EMD catalanes.