dissabte, gener 18, 2020
Traduir
Ensenyament

0 2794

El lliurament dels guardons del centre educatiu valldoreixenc s’ha fet coincidint amb el l’acte de final de curs

Té per objectiu el reconeixement públic els alumnes que hagin destacat en alguna faceta de la vida acadèmica i en aspectes tan diferents com poden ser:

 • Solidaritat amb els companys,
 • Predisposició a col·laborar en tasques comunitàries
 • Aportacions per millorar el clima del grup
 • Esforç per superar condicions adverses
 • Haver representat al centre a l’exterior de forma exitosa en qualsevol àmbit
 • Bon humor i capacitat per fer la tasca diària més fàcil i alegre.

Amb tot, es pretén donar visualització a tots aquells alumnes que en massa ocasions poden passar desapercebuts fora del seu entorn més proper i fer veure a tota la comunitat l’agraïment que des del centre volem donar a actituds i activitats d’aquest tipus que són poc valorades des del vessant acadèmic. Aquesta iniciativa ha de contribuir a un dels objectius principals del centre com és el foment del bon clima global de l’institut, a través d’una millor convivència de tots els estaments.

Aquest curs a banda dels reconeixements als alumnes, també s’ha volgut fer un agraïment a la col·laboració de diferents entitats socials del municipi, que han participat en el projecte de Servei Comunitari realitzat per l’alumnat de 4t d’ESO. Aquestes entitats han estat: ASDI, AFA, AVAN, El Cau Amic, Institució Guru, Residència d’Avis Jardins de Valldoreix, Residència d’Avis Sant Salvador i el Taller Jeroni de Moragas.[:es]La entrega de los galardones del centro educativo valldoreixenc se ha hecho coincidiendo con el acto de fin de curso

Tiene por objetivo el reconocimiento público a los alumnos que hayan destacado en alguna faceta de la vida académica y en aspectos tan diferentes como pueden ser:

 • Solidaridad con los compañeros,
 • Predisposición a colaborar en tareas comunitarias
 • Aportaciones para mejorar el clima del grupo
 • Esfuerzo para superar condiciones adversas
 • Haber representado en el centro al exterior de forma exitosa en cualquier ámbito
 • Buen humor y capacidad para hacer la tarea diaria más fácil y alegre.

Con todo, se pretende dar visualización a todos aquellos alumnos que en demasiadas ocasiones pueden pasar desapercibidos fuera de su entorno más cercano y hacer ver a toda la comunidad el agradecimiento que desde el centro queremos dar a actitudes y actividades de este tipo que son poco valoradas desde la vertiente académico. Esta iniciativa debe contribuir a uno de los objetivos principales del centro como es el fomento del buen clima global del instituto, a través de una mejor convivencia de todos los estamentos.

Este curso además de los reconocimientos a los alumnos, también se ha querido hacer un agradecimiento a la colaboración de diferentes entidades sociales del municipio, que han participado en el proyecto de Servicio Comunitario realizado por el alumnado de 4º de ESO. Estas entidades han sido: ASDI, AFA, AVAN, El Cau Amigo, Institución Guru, Residencia de Ancianos Jardines de Valldoreix, Residencia de Ancianos San Salvador y el Taller Jeroni de Moragas.

[:en]The awards valldoreixenc the school coincided with the end of year event

It aims to publicly recognize students who have excelled in some aspect of academic life and in so many different aspects such as:

 • Solidarity with colleagues,
 • Willingness to collaborate in community work
 • Contributions to improve the climate group
 • Efforts to overcome adverse conditions
 • Have represented the center to the outside so successful in any field
 • Good humor and ability to do daily tasks easier and more joyful.

However, it is intended to display all too often students who may go unnoticed outside their immediate environment and to show gratitude to the entire community from the center that we want to attitudes and activities of this kind are underrated from an academic perspective. This initiative must contribute to one of the main objectives of the center as the promotion of good overall school climate through better coexistence of all levels.

This year in addition to the awards to the students also wanted to communicate thanks to the collaboration of different social organizations of the municipality, who participated in the community service project performed by students of 4th ESO. These entities are: SIDA, AFA, AVAN, Cau Friend, Guru institution, nursing homes Valldoreix Gardens, nursing homes and Taller San Salvador Jeronimo de Moragas.

0 1834

La subvenció està atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Complementari de Finançament de les Llars d’Infants de titularitat Municipal per a l’any 2014-2015.

L’ajut servirà per garantir les necessitats educatives de l’Escola Bressol de Valldoreix, així com per contribuir a garantir el sosteniment de la llar d’infants valldoreixenca.

 

0 1980

El quart concert del Cicle de Concerts de l’EMV anirà a càrrec de l’Orquestra de les Orquestrades 2015 i dels Grups Instrumentals avancats de l’Escola de Música de Valldoreix.

Repertori que els alumnes del centre valldoreixenc interpretaran als Jardins del Monestir de Sant Cugat serà molt variat i inclourà des de peces clàssiques de Mozart fins a les bandes sonores de pel·lícules i sèries televisives com ‘Els Increibles’, ‘Hawai 5.0’ i ‘Final Fantasy’ i temes de la discografia de Taylor Swift.

0 1790

Des d’avui dilluns dia 4 de maig i fins al 15 de maig, ambdós inclosos, estarà obert el període de presentació de sol·licituds per part dels pares omplint el formulari: Sol•licitud de preinscripció a les llars d’infants publiques. Curs 2015-2016 i presentant-lo a l’escola.

El dia 25 de maig es faran públiques de les llistes de sol·licitud de preinscripció amb la puntuació provisional, mentre que el dia 26 de maig es durà a terme el sorteig per determinar l’ordenació de les sol·licituds.

Del 26 al 28 de maig estarà obert termini de reclamació a les llistes de sol·licitud.

Serà el 5 de juny quan es farà la publicació de la relació definitiva d’alumnat admès de preinscripció amb la puntuació provisional.

De l’11 al 17 de juny, ambdós inclosos serà el període de matricula. Esgotat aquest termini, sense que s’hagi formalitzat la matrícula, la plaça quedarà disponible.

0 1620

Per Bolinches el secret per millorar l’autoestima radica en què l’assoliment de la mateixa passa per assolir també una sèrie d’aspectes que ajudaran a reforçar-la. Durant la ponència Antoni Bolinches va explicar que l’autoestima no és més que la primera font de la seguretat a la que, a mesura que les persones es van fent grans, cal afegir-hi autoimatge, autoconcepte i comprensió sexual.

0 1873

Mestres i alumnes de l’Escola de Música de Valldoreix es van donar cita els dies dijous 15 i diumenge 18 de maig a la Nau de Cultura per posar punt i final a l’any acadèmic mostrant el treball fet i l’aprenentatge assolit al llarg del curs.

La primera de les cites va ser el ‘Recital Pas de Cicle’, on quatre alumnes de l’escola que enguany han finalitzat el cicle d’ensenyament bàsic per passar al cicle mitjà, van oferir un concert de piano en què van mostrar l’aprenentatge assolit durant el curs. Emma de Fèlix Oostenbrink va obrir el recital interpretant ‘L’escarabat’ de J. Lamote de Grignon, la ‘Sonatina nº1’ de Beethoven i ‘El genet indòmit’ de Schumann. La següent en posar-se davant del piano va ser Edith Ferrer Sesmillo interpretant la ‘Petita peça’ de Schumann, la ‘Sonata nº4’ de Haydn i ‘Balls’ J. Lamote de Grignon.

La segona part va estar protagonitzada per Carolina Ferré Ventosa i Ian Pons Arnáiz. La primera va tocar la ‘Invenció en fa major’ de Bach, ‘Pallassos’ de Kabalewski i la ‘Sonata en sol major op.49’ de Beethoven, mentre que les peces triades per Ian Pons van ser ‘Petit preludi en re menor’ de Bach, ‘Balls’ J. Lamote de Grignon, la ‘Sonata en do major nº16 de Mozart i ‘Ecos del teatre’ de Schumann.

La segona cita va ser el ‘Concert de final de curs’, on van prendre part tots els alumnes l’Escola de Música de Valldoreix –des dels estudiants d’ensenyaments inicials, passant pels cicles bàsic i mitjà i fins els estudis avançats, sense oblidar la musicoteràpia i la tècnica alexander– i que va consistir en una mostra que va servir per plasmar sobre l’escenari la feina feta i les ensenyances que els i les alumnes han assolit durant el curs.

dsc-0782

 

0 1899

Més d’una cinquantena d’alumnes del CEIP Jaume Ferran i Clua han participat avui divendres de la visita guiada a la seu consistorial de l’EMD de Valldoreix, organitzada per l’EMD i la direcció de l’escola.

Al llarg de més d’una hora els alumnes del centre educatiu valldoreixenc han fet un repàs de la història de Valldoreix des dels seus orígens feudals, quan es denominava municipi de Canals, fins a l’actual Entitat Municipal Descentralitzada. La primera parada de la visita ha estat a la Sala de Plens on el president Josep Puig i la vocal d’Educació, Susana Herrada, ja esperaven els infants. Durant una llarga estona el president Puig i Susana Herrada han anat responent les preguntes formulades pels alumnes, que s’han interessat per coses tan diverses com; l’any de fundació de l’EMD, el nombre d’arbres que hi ha a Valldoreix, quin és l’arbre més gran de la vila i l’any de construcció de l’edifici de la Casa de la Vila, entre d’altres.

La visita també ha servit perquè el tècnic de protocol de l’EMD i historiador de Valldoreix, Juanjo Cortés, expliqués als alumnes la fundació de l’administració pròpia dels valldoreixencs l’any 1958 i el significat de l’escut. Durant la trobada els alumnes també han pogut conèixer el funcionament intern de l’EMD de Valldoreix, fent un recorregut per les oficines de la Casa de la Vila.

La visita a la seu de l’EMD-Valldoreix s’emmarca dins el programa d’estudis dels alumnes del centre valldoreixenc. La intenció, tant dels responsables de l’EMD-Valldoreix com del CEIP Ferran i Clua, és que aquestes visites es puguin fer extensives a la resta d’alumnes del centre educatiu i que es puguin programar periòdicament. La idea és que els escolars puguin aprofundir en el funcionament de les administracions a través d’aquestes trobades.

L’activitat s’ha completat amb una visita a la biblioteca municipal Vall d’Or, situada al mateix edifici de la Casa de la Vila, on els estudiants han pogut copsar el funcionament d’aquest equipament cultural.