dimecres, novembre 14, 2018
Traduir
Obres públiques

La masia de Can Monmany des de l'aire (Font: TOT Sant Cugat)

L’històric edifici de Can Monmany és una de les estructures monumentals catalanes beneficiades pel programa de subvencions de la Diputació de Barcelona, que te per objectiu restaurar i preservar el patrimoni arquitectònic de la província barcelonina.

La masia de Can Monmany, un dels edificis més importants i característics de la vila, és una de les construccions beneficiades per una subvenció de la Diputació de Barcelona per protegir el patrimoni arquitectònic i cultural de la demarcació a través d’obres de restauració i rehabilitació d’edificis i jaciments arqueològics. Amb un pressupost de prop de 279.000€, 155.000 dels quals provenen de l’ens supramunicipal, l’Entitat Municipal de Valldoreix rehabilitarà les cobertes de les naus de l’antic celler i els seus elements estructurals més importants

L’estructura actual de l’edificació rural ha viscut diverses ampliacions i reconstruccions des de que l’edifici es va alçar al segle XVI, com per exemple la construcció de les cases dels treballadors, la reforma del portal o l’adequació de la casa pairal. Tot i que l’estat general actual de la masia és satisfactòria, el pas dels anys ha fet que alguns dels elements estructurals de la nau de l’antic celler necessitin rehabilitació i manteniment. És per això que els treballs d’adequació substituiran i repararan els elements que han patit major degradació a causa del pas del temps i reforçaran l’estructura de l’edifici.

Les accions previstes al pla recullen el desmuntatge i substitució de les peces malmeses, la reparació d’objectes desgastats i la col·locació de nous elements que pretenen millorar la solidesa de l’estructura. Entre d’altres actuacions, l’equip tècnic desmuntarà la coberta del celler i crearà una estructura perimetral amb bigues d’acer per fer més sòlida la coberta. A més, el projecte té previst el muntatge d’un nou aïllament tèrmic, la col·locació d’un baixant per la recollida d’aigües i la formació d’una vorera de formigó al terra de la façana sud.

Un cop l’EMD de Valldoreix dugui a terme la licitació per decidir quina serà l’empresa que executarà els treballs, l’equip de rehabilitació posarà en marxa els treballs de conservació de les naus del celler de l’antiga masia de Can Monmany.

Els treballs s’han iniciat aquest dimecres al tram del torrent ubicat a tocar del carrer Griva i s’estendran al llarg de tot el recorregut de la riera comprès entre el pont del passeig Oreneta i l’avinguda Castellot.

Des de bon matí una maquina retroexcavadora ha entrat a la llera de la riera per començar a executar els treballs de moviments de terres, pas previ a l’inici de les obres d’arranjament i millora de la xarxa de clavegueram, que transcorre pel torrent d’en Nonell, en un tram de prop de 500 metres comprès entre el passeig de l’Oreneta i l’avinguda Castellot.

El projecte d’obres, que te un pressupost de poc més de 181.000€, consisteix en l’eliminació i retirada de l’antic col·lector de recollida d’aigües pluvials i la instal·lacio d’un nou col·lector fora de la llera de la riera. Els treballs també serviran per dur a terme les tasques de normalització i consolidació de la llera del torrent, en els punts on l’erosió ha provocat un perfil molt irregular, així com la retirada de les canyes i altres espècies vegetals invasores, que permetrà una replantació amb vegetació autòctona.

L’objectiu de la intervenció és, d’una banda procedir a la retirada dels pous de clavegueram, que actualment estan presents a la llera de la riera i que generen problemes de retenció de materials i sediments. De l’altra, es busca ampliar la capacitat d’absorció del nou col·lector durant episodis de pluja forta. La previsió és que les obres s’allarguin per un periode d’entre dos i tres mesos.

 

Els representants polítics de la vila es van posar d’acord ahir per impulsar dues iniciatives, presentades pel grup municipal d’ERC-MES, per avançar cap a la construcció d’una vila més sostenible, saludable i respectuosa amb el medi ambient fomentant l’ús de transport no-contaminant.

Els grups municipals presents al consistori van donar suport per unanimitat a les propostes presentades pel portaveu republicà, Noël Climent, per fer de Valldoreix una vila ciclable i el foment dels vehicles de consum elèctric a la vila. Tots els representants polítics reunits en sessió plenària van votar a favor per unanimitat a les iniciatives del vocal d’ERC-MES per reduïr la contaminació a un dels pulmons verds de l’àrea metropolitana com és Valldoreix.

 Els objectius principals de la proposta persegueixen insistir en la necessitat de desenvolupament urbà sostenible donada la situació d’urgència ecològica que pateix el planeta i aprofundir en la creació d’una xarxa de carrils bicis connectada amb Sant Cugat, que compti amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Els grups municipals veuen amb bons ulls la idea d’aprofundir en la mobilitat sostenible degut a que Valldoreix ja va donar pasos en aquesta direcció en ser declarada ‘via lenta’ fa més d’un any pel Ple municipal. A més, la proposta no oblida la participació ciutadana i el teixit associatiu valldoreixenc per incloure tots els punts de vista a la propera actuació urbana.

Per altra banda, la moció sobre el foment dels vehicles elèctrics a la vila inclou la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i posar en marxa una campanya informativa a la ciutadania sobre els avantatges en matèria fiscal, de peatges i zones blaves/verdes de l’ús d’aquest tipus d’automòbils. Les actuacions seràn finançades gràcies a les subvencions de l’Institut Català d’Energia y el Departament d’Empresa i Coneixement, amb la finalitat de desenvolupar pobles i ciutats sostenibles i responsables amb l’entorn.

 

0 300

L’EMD donarà el tret de sortida, aquest divendres dia 5, al projecte de reordenació de les línies elèctriques del subsòl de Can Cadena amb l’objectiu de preparar el terreny per la futura construcció d’un pàrquing municipal completament arranjat.

L’Entitat Municipal de Valldoreix començarà aquesta mateixa setmana les obres de reordenació de la instal·lació elèctrica soterrada al pàrquing de Can Cadena. La finalitat de l’acció és retirar la xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió, que funciona sota el subsòl de la zona, cap a l’exterior de la via pública per adequar la supefície a la futura construcció del nou pàrquing de Can Cadena.

Els treballs consistiran en l’enderroc i canvi d’emplaçament del centre de transformació de la Rambla M. Jacint Verdaguer a tocar de la carretera de La Floresta per minimitzar l’impacte visual, la retirada de dos pals de formigó i un nou replantejament de les connexions elèctriques soterrades per canalitzar-les a l’exterior de la via pública. L’EMD de Valldoreix no preveu cap limitació per la floristeria VallVerd ni cap afectació greu al trànsit als carrers limítrofs a l’espai afectat per les obres. Tot i que és possible que l’equip tècnic hagi de fer variacions temporals en la circulació de la zona, aquesta no es veurà interrompuda en cap cas. Qui vulgui accedir als detalls del projecte ho pot fer a través del portal de transparència de l’EMD-Valldoreix (transparencia.valldoreix.cat/wp-content/uploads/2016/11/170706_CAN-CADENA.pdf).

El pressupost de l’EMD de Valldoreix per desenvolupar l’acció de redistribució de la xarxa elèctrica a la zona i el canvi de lloc del transformador és d’aproximadament 110.000 € i l’equip municipal preveu que l’acció s’estengui entre 1-3 mesos. Amb aquesta reforma, l’Entitat Municipal dóna el primer pas per a la definitiva transformació de l’espai de Can Cadena en un pàrquing públic obert a tothom.

0 255

L’actuació d’arranjament del camí, àmpliament reclamada pel veïnat, té com a objectiu la millora de la seguretat viària amb la instal·lació de balises reflectants al pas dels vehicles i el pintat de la línia discontínua de separació entre els dos carrils de la via.

L’EMD de Valldoreix ha finalitzat les tasques de pintura de la senyalització horitzontal del traçat  i la instal·lació de balises reflectants en ambdós sentits de la marxa del paviment del camí de la Salut. La iniciativa de l’Entitat Municipal pretén assegurar la correcta circulació i evitar episodis de perillositat pel trànsit rodat per invasió del carril contrari.

L’EMD-Valldoreix ha destinat un pressupost total de 2.500€ per sufragar el cost dels treballs de senyalització de la via i garanteix que l’actuació garanteix la millora de la seguretat i que donarà una resposta satisfactòria a les reclamacions dels veïns i veïnes que circulen per aquesta via valldoreixenca.

Les obres de renovació de l’aire condicionat del Casal de Cultura de Valldoreix donen a l’espai una nova xarxa més eficient i respectuosa amb l’entorn ambiental sense renunciar a dispositius silenciosos i confortables per a tothom.

El Casal de Cultura de Valldoreix compta desde dimarts 24 de juliol amb una nova instal·lació d’aire condicionat. L’operació garantirà una temperatura adequada dins el recinte durant l’època estiuenca i alhora mantindrà un important estalvi per l’Entitat Municipal dins els estàndars ambientals.

En només dues setmanes, l’equip tècnic ha dut a terme la substitució de l’antic sistema d’aire condicionat del centre amb un cost aproximat d’uns 10.000€. Les màquines tenen un perfil de baix consum energètic, fet que ajuda a disminuir la petjada ambiental a Valldoreix. A més, els dispositius estan controlats telemàticament, fet que permet a l’EMD controlar la utilització de la instal·lalció per part dels usuaris i evitar el mal ús del sistema. A més, la nova configuración és fàcilment ampliable, en cas que fos necessari afegir més aparells o realitzar canvis en la distribució dels elements de climatització.

Amb aquesta acció, l’EMD persegueix l’objectiu de millorar l’estància i l’experiència dels usuaris d’un important espai d’activitats i esdeveniments de la vila com és el Casal de Cultura, mentre que garanteix el respecte a l’entorn amb un cost baix per al ciutadania de Valldoreix.

0 189

La instalació, aquesta setmana, d’una gran olivera ha posat punt i final als treballs de remodelació de la plaça de les Oliveres del barri de Can Monmany, una actuació que vol rememorar els trets d’identitat del passat agrícola d’aquest barri valldoreixenc.

La plantació d’una olivera al bell mig de la rotonda de la plaça de les Oliveres compleix amb l’objectiu principal de l’acció de l’EMD de Valldoreix de conjugar les funcions d’una cruïlla de distribució de trànsit rodat de vehicles amb un espai d’identitat de l’històric barri de Monmany. D’aquesta forma, la nova plaça compleix amb la funció de recordar que l’emplaçament actual de la nova plaça era en el passat els terrenys que ocupava el camp d’oliveres de la masia de Can Monmany.

El gruix de l’obra es va enllestir a principis d’aquest any, seguint el criteri d’ordenació de la plaça en forma plataforma única, mesura que actua com a reductora de velocitat de pas dels vehicles. El projecte ha servit també per eixamplar les voreres, adaptar els passos de vianants i millorar l’espai de les marquesines de parades d’autobús.

El projecte de reordenació de l’espai també ha servit perquè l’equip tècnic de l’Entitat Municipal hagi pogut implantar una solució que completa la millora de la plaça amb el soterrament de les infraestructures de la xarxa de telecomunicacions i la renovació del servei d’aigües.

L’acció de l’Entitat Municipal compta amb un pressupost de 30.000€ i té com a objectiu substituïr l’actual instal·lació de gas propà del centre per un nou circuit de gas natural, molt menys contaminant i més econòmic.

Els operaris encarregats de les obres d’instal·lació de gas natural al CEIP Ferran i Clua van començar a treballar dilluns en unes tasques que l’EMD preveu que s’allarguin 3 setmanes. Amb aquest projecte, l’EMD de Valldoreix pretén rellevar l’obsoleta instal·lació de gas propà de l’escola per gas natural, un combustible més respectuós amb el medi ambient i amb un cost més baix.

Les tasques d’arranjament aniran a càrrec de l’empresa sabadellenca Somgas SA, amb un pressupost de 30.000 euros, amb els que l’equip tècnic suplirà per gas natural les instal·lacions de propà de la cuina de l’escola i una caldera de suport a la instal·lació de biomassa. Els informes tècnics de l’EMD-Valldoreix preveuen que la inversió tindrà un període d’amortització que estarà entre els 8 i 10 anys.

L’actuació de millora de l’EMD de Valldoreix permetrà a l’escola començar el nou curs 2018/19 gaudint dels avantatges de la instal·lació d’una font d’energia molt més respectuosa amb l’entorn i més eficient que el gas propà.

L’EMD de Valldoreix posa en marxa els treballs d’adeqüació de la façana exterior de l’escola, del gimnás del centre i de l’interior i exterior de l’edifici de parvularis amb les tasques de pintat dels espais durant els mesos no lectius de juliol i agost.

Amb l’actuació de condicionament l’EMD renovarà l’aspecte del centre i millorarà l’estada dels estudiants al centre escolar durant el curs vinent. Els treballs de pintura de l’exterior de l’Escola Jaume Ferran i Clua i el gimnàs, així com l’exterior i l’interior del parvulari, començaran a partir d’avui dilluns 2 de juliol i es desenvoluparan durant els mesos de juliol i agost, per no interferir amb el normal funcionament de les classes. La finalització dels treballs a finals d’estiu permetrà donar la benvinguda al nou curs escolar 2018/19 amb el centre totalment renovat. Les tasques serviran per completar l’actuació de pintat de les estances interiors del Ferran i Clua, executada durant el passat mes d’agost

L’àrea d’Obres i Serveis de l’EMD-Valldoreix farà la supervisió de les actuacions de l’equip de pintors que s’encarregarà de la renovació dels diferents espais educatius del centre. Els treballs tenen un cost previst proper als 40.000€ per dur a terme aquestes tasques de millora i condicionament.

 

0 434

Les obres avancen amb pas ferm i després de quasi un mes de treballs, la previsió és que el projecte estigui finalitzat dins del termini de cinc setmanes establert inicialment.

L’objectiu principal de l’actuació consisteix en transformar el que fins ara era una simple cruïlla de distribució de trànsit de vehicles en una plaça que conjugui la seva funció d’ordenar el trànsit amb la d’esdevenir un espai que doni identitat al barri del Monmany. És per això que el projecte s’ha centrat en la reordenació de l’àmbit i la millora de l’accessibilitat de la plaça, un dels principals punt de referència i d’accés al barri i a la masia de Can Monmany.

L’obra d’urbanització s’ha executat seguint el criteri d’ordenació de la plaça en forma plataforma única, mesura que ha d’actuar com a reductora de velocitat de pas dels vehicles, juntament amb l’ampliació de l’espai de voreres i l’adaptació dels passos de vianants, així com amb la millora de l’espai per a la instal·lació de les marquesines de parades d’autobús. L’actuació de remodelació de la nova plaça es completarà amb la plantació d’una olivera a l’espai central i d’altres espècies d’arbrat a les voreres.

En el marc del projecte de reordenació de l’espai també s’ha aprofitat per completar la millora de la plaça amb el soterrament de les infraestructures dels serveis de  telecomunicacions i la renovació de la xarxa d’aigües.