dissabte, gener 18, 2020
Traduir
Obres públiques

0 662

L’EMD de Valldoreix va dur a terme la setmana passada vàries accions de reacondicionament de l’asfaltat del passeig Oreneta i alguns trams tant del passeig Mas Roig com de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, per reparar aquelles zones on el paviment estava malmès.

Els treballs d’adequació, que han tingut un cost de prop de 55.000€, van consistir en el fresat de l’antic paviment en les zones en mal estat, per tal d’aconseguir una base òptima on assentar el nou paviment. Previ a la repavimentació es va procedir a l’estesa d’una capa d’imprimació, que va servir per assegurar la correcta fixació de la nova capa d’asfalt.

Les obres es van dirigir a aquells trams de les artèries principals de la vila, que per l’ús intensiu que s’en fa per part dels usuaris, han sofert més el desgast i presentaven irregularitats o fins hi tot algun clot. Les zones més afectades es localitzaven en el passeig Oreneta; a la Rambla Mn. J. Verdaguer, en la cruïlla amb el passeig Gardènia; o a diferents trams del passeig Mas Roig.

El projecte actuarà també sobre l’accés peatonal que connecta la plaça de l’Estació i el carrer de l’Església, per tal de millorar-ne les condicions de seguretat i accessibilitat.

Les obres s’iniciaran el dilluns 4 de desembre quan està previst que s’enderroqui la petita edificació existent al terreny, per obrir un espai d’estada que esdevindrà una plaça-mirador un cop s’acabin el treballs. Aquest nou mirador estarà tres metres per sobre el nivell de l’Estació dels FGC i articularà els dos trams remodelats d’escales que connectaran la plaça de l’Estació amb el carrer de l’Església. Aquest accés peatonal presenta actualment un desnivell molt pronunciat, que amb la nova urbanització suavitzarà el seu recorregut amb un traçat d’escala-rampa en diagonal diferent a l’actual.

Per tal de garantir l’accessibilitat a la plaça-mirador de les persones amb mobilitat reduïda o amb cadira de rodes es crearà un altre accés a l’espai en forma de rampa que s’iniciarà a un punt de la vorera de la rambla Mn. J. Verdaguer i que tindrà un desnivell de només un 6%. A la façana de la rambla, on s’habilitarà aquesta rampa, també s’intervindrà per evitar possibles despreniments, atès el fort talús que presenta el terreny. La solució proposada és la col·locació d’una malla de fibra de coco i un sembrat que crearan una catifa verda tapitzant.

 

Per evitar qualsevol accident durant els treballs, que tindran una durada de 2 mesos, l’EMD ha previst que entre el dies 11 i 22 de desembre se suprimeixin les dues bandes d’aparcament de la rambla Verdaguer, entre la plaça de l’Estació i el carrer Espígol (el tram comprès entre el BBVA i el forn de pa), mentre que es mantindrà el carril de circulació de vehicles com fins ara. Des del 12 de desembre i fins al final de l’obra es tornarà a habilitar la banda d’aparcament a la vorera del costat dels comerços, però no es podrà aparcar a la vorera del costat de les obres. Com a aparcament alternatiu es podrà fer servir la zona vermella habilitada a l’aparcament de Can Cadena.

Els treballs de remodelació de l’avinguda Mas Fuster, en el tram que va des de Can Cadena- Ctra. de la Floresta fins el carrer de la Pau, han quedat finalitzades aquest dimecres, quan s’ha obert definitivament el pas de vehicles per la via.

Les actuacions dutes a terme han servit per millorar la convivència entre vehicles i vianants, a més de renovar elements urbans molt deteriorats, com era el paviment de la calçada, el panot de les voreres i la calçada. L’obra també ha previst la reubicació de les parades d’autobús.

El projecte s’ha centrat en la reforma de les tres cruïlles de l’esmentat tram per millorar l’espai públic. És per això que a la cruïlla de l’avinguda Mas Fuster amb la carretera de la Floresta, s’ha suprimit la zona de jocs infantils (que va quedar ubicada al parc del CAP), deixant espai per acollir una nova zona enjardinada que quedarà acabada en breu. A la cruïlla amb el carrer Sant Francesc s’ha aprofitat l’espai de vorera per generar un gran escossell per a la plantació d’arbres.

Per últim, a la confluència amb el carrer de la Pau, la via esdevé de plataforma única per tal d’ampliar l’espai de plaça, on s’ubica la font i la creu en memòria de Mn. Jacint Verdaguer.

Acompanyats pel director del Parc de Collserola, Marià Martí, el president Puig i l’alcaldessa Conesa han visitat sobre el terreny les obres finalitzades de l’adequació del camí de la Salut fins a la rotonda d’accés a l’autopista AP-7/B-30 i la carretera de Molins de Rei a Sabadell (C-1413). Amb la finalització de l’obra, l’accés de Valldoreix a la rotonda de l’autopista AP-7 des del barri del Monmany deixa de ser un carrer de terra per deixar pas a una via totalment asfaltada.

Els treballs d’accés a Valldoreix pel camí de la Salut s’han dividit en dos trams, el primer dels quals té una llargada de 1.000 metres, entre la citada rotonda i l’inici de la trama urbana de Valldoreix. El segon tram és el que va des de la plaça Joan Gassó a la bifurcació del camí de pujada a l’Ermita de la Salut i el camí de Can Monmany, amb una llargada de 125 metres.
El primer tram té una amplada aproximada de 7,90 metres i una calçada asfaltada de 5 metres per als vehicles i una via lateral de 2 metres d’ample segregada amb pilones de fusta i amb paviment de sauló, per al pas de vianants. El segon tram està constituït per una calçada única per a vehicles i vianants de 5 metres d’amplada, amb paviment de sauló.

Les obres han suposat un cost proper als 150.000 euros. L’obra ha estat executada per l’EMD de Valldoreix en coordinació amb el Parc de Collserola.

Els veïns i veïnes de Valldoreix disposen des d’aquest dimarts de cinc desfibril·ladors automàtics repartits per tot el territori. Els dispositius quedaran ubicats en espais amb gran afluència de persones o zones de risc potencial elevat.

El primer dispositiu s’ha instal·lat a la plaça de Pompeu Fabra, a tocar de l’EMD de Valldoreix, i al llarg del dia d’avui s’instal·laran els quatre restants a la plaça de l’Estació, a la plaça del Casal de Cultura, al Casal d’Avis i a la Zona Esportiva del carrer Brollador.

Els desfibril·ladors que s’estrenen avui a Valldoreix són el model Samaritan Pad 360P de la marca HeartSine que tenen com a característiques principals que son desfibril·ladors externs (DEA) dissenyats especialment per a ser utilitzats en espais públics i que són totalment automàtics que analitzen el ritme cardíac i administren una descàrrega elèctrica a les víctimes de parades cardíaques sobtades per tal de restablir el ritme normal del cor. Aquests DEA són fàcils d’utilitzar i proporcionen indicacions visuals i auditives molt clares per tal de guiar a la persona que assisteix la víctima durant la col·locació dels elèctrodes. L’administració de la descàrrega, que només es produeix si és necessària, es totalment automàtica, fet que significa que l’usuari no ha de polsar cap botó per administrar la descàrrega.

Els dispositius instal·lats garanteixen la seguretat, tan del pacient com de la persona que l’assisteix, gràcies a què, durant l’ús, el desfibril·lador proporciona missatges visuals i auditius de fàcil comprensió que poden guiar l’usuari durant el procés, incloent assessoria en la reanimació cardiopulmonar (RCP).

0 1223

El president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, ha visitat les obres dutes a terme al carrer Brollador, que han consistit en la millora de l’accessibilitat del tram comprès entre el Passeig de la Guineu i l’Avinguda de Can Monmany.

img_3142

L’obra ha servit per incrementar l’amplada de pas de les voreres per a les persones amb mobilitat reduïda, mantenint l’actual doble sentit de circulació de vehicles i el carril d’aparcament. Al mateix temps, les millores han servit per fer un accés més adequat a la zona enjardinada i de jocs infantils, reubicar la parada de l’autobús del Pg. Guineu i millorar les cruïlles amb els vials veïns del carrer Brollador.

Amb l’obertura al trànsit del tram del carrer Brollador es recupera el recorregut habitual de les línies del transport públic de Valldoreix V1, V3 i V4, que durant els treballs han vist alterat el seu recorregut habitual amb motiu de les obres.

D’aquesta manera, el bus de la línia V1 tornarà a fer parada al passeig Guineu amb carrer Brollador i els busos de les línies V2 i V4 s’aturaran de nou a la parada del carrer Brollador amb passeig Eucaliptus. Durant el període d’obres les tres línies s’han aturat provisionalment a la confluència entre l’avinguda Monmany i el carrer Brollador, parada que ara queda anul·lada.

Des d’avui i fins el diumenge 11 de setembre, les línies del transport públic de Valldoreix V1, V3 i V4 veuran alterat el seu recorregut habitual per motiu de les obres que en aquest període es duran a terme al carrer Brollador. Per aquest motiu la línia el bus de la línia V1 no farà parada al passeig Guineu amb carrer Brollador i els busos de les línies V2 i V4 no s’aturaran a la parada del carrer Brollador amb passeig Eucaliptus. Durant aquest període d’obres les tres línies tindran parada provisional a la confluència entre l’avinguda Monmany i el carrer Brollador.

Els treballs al carrer Brollador consistiran en la millora i accessibilitat del tram comprès entre el Passeig de la Guineu i l’Avinguda de Can Monmany. L’obra planteja incrementar l’amplada de pas de les voreres per a les persones amb mobilitat reduïda, mantenint l’actual doble sentit de circulació de vehicles i el carril d’aparcament. Al mateix temps, l’actuació servirà per millorar les actuals connexions amb els vials veïns del carrer Brollador, així com per fer un accés mes adequat a la zona enjardinada i de jocs infantils i reubicar la parada de l’autobús.

La ratio d’endeutament de la corporació de Valldoreix durant el 2015 se situa en un 16,57%, set punts inferior a la registrada l’any anterior, amb una xifra neta d’1,3 milions d’euros. Una altra dada molt positiva en l’àmbit econòmic és l’increment del romanent de tresoreria fins els 3,4 milions d’euros, que permeten a l’EMD destinar part d’aquests diners a inversions sostenibles. En concret es destinarà una xifra propera als 1,3 milions d’euros als projectes de millora de l’accessibilitat de l’avinguda de Mas Fuster (400.000 euros), les urbanitzacions de la plaça de Maria Sabater (330.000) i del camí de la Salut fins a l’autopista AP-7 (200.000), i la millora de la zona escolar i esportiva (241.000), entre d’altres.

Per assolir aquestes fites els factors més determinants han estat la renegociació del conveni econòmic amb l’Ajuntament de Sant Cugat,  el control de la despesa i l’increment en la generació de plusvàlues, fruït de la compra venda de propietats dins del territori de Valldoreix.