dimarts, gener 21, 2020
Traduir
Participació ciutadana

El document ha estat elaborat amb les contribucions ciutadanes, realitzades al llarg de les dues sessions dels Tallers de Diagnosi, que es van celebrar a la Casa de la Vila de Valldoreix durant els mesos de juny i juliol passats. El document ja ha estat validat per la Taula de Mobilitat, que és l’òrgan encarregat de fer el seguiment i assegurar la transparència del procés participatiu de la mobilitat de Valldoreix, ‘Valldoreix es mou’.

Tal com ja es va informar als participants durant el trans curs del procés, en aquests moments els tècnics estan estudiant el document i acabant de perfilar la diagnosi per tal de, ja entrat el mes d’octubre, es pugui reprendre el projecte amb la convocatòria de la ciutadania a prendre part de les sessions de propostes.

Els assistents al debat ciutadà, celebrat ahir a la tarda a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, va estar centrat en fer aportacions sobre la mobilitat en vehicle privat i transport públic.

Treballar per validar i fer aportacions a la diagnosi de l’Estudi de Mobilitat de Valldoreix, en l’àmbit de la vialitat en trasport públic i en vehicle privat, era l’objectiu marcat pels dinamitzadors del taller participatiu. Va ser el president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, qui es va encarregar de donar la benvinguda a els més de cinquanta assistents que van omplir la Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix.

La dinàmica de la sessió va consistir en el treball en grups reduïts, amb l’objecte de facilitar el debat i la discussió de tots els assistents, que havien de detectar punts forts i punts febles al respecte de la mobilitat en els dos eixos que centraven el taller (vehicle privat i transport públic). Una vegada finalitzat el treball grupal es va procedir a una posada en comú de totes les aportacions generades i de les temàtiques sorgides durant el debat. Va ser en aquest estadi de la sessió que es va poder observar com moltes de les aportacions ciutadanes sorgides en el sí dels equips de treball, eren comunes a la resta de grups.

Un torn de preguntes dels participants i els agraïments institucionals als assistents, per part pel vocal de Mobilitat de l’EMD, Joan Ribera, van posar el punt i final a la sessió. L’acte va comptar també amb la presència de la vocal de Participació Ciutadana, Susana Herrada i del vocal d’Economia i Finances, Xavier Gavaldà.

Amb el taller d’aportacions centrat en la mobilitat en vehicle privat i transport públic es clou la primera fase del procés de participació per a l’Estudi de Mobilitat de Valldoreix. Ara s’iniciaran els treballs interns previs a la fase de propostes ciutadanes, que se celebrarà durant el proper octubre. Tota la informació generada i el futur calendari de treball es podrà consultar a la pàgina web del procés.

p1740382

El debat ciutadà celebrat ahir a la tarda a la Sala de Plens de la Casa de la Vila es va centrar en recavar propostes dels veïns de com ha de ser la mobilitat a peu i en bicicleta a Valldoreix.

La sessió participativa va començar amb una explicació a tots els assistents del treball recollit en l’Estudi de Mobilitat de Valldoreix, a càrrec dels tècnics de la consultora en mobilitat Intra, que ha estat l’encarregada d’elaborar l’estudi per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Un cop feta l’exposició de quins eren els paràmetres tècnics que s’han fet servir per elaborar el document es va iniciar el treball de participació.

Va ser a través de la discussió en grups que els veïns van anar detectant punts forts i punts febles al respecte de la mobilitat des del punt de vista dels vianants i dels ciclistes. Les aportacions dels veïns no s’han centrat només en la seva experiència, ja que l’anàlisi s’ha fet des de totes les òptiques i valorant tots els elements –geografia, orografia, senyalització, etc- que influeixen en els desplaçaments a peu i en bicicleta.

Un cop feta la discussió en cada un dels tres grups, en què es van dividir els participants, es va procedir a fer la posada en comú de les aportacions sorgides en el sí de cada grup i aquestes es van dividir en punts forts i punts febles i per temàtiques.

L’última part de la sessió va estar dedicada a la posada en comú conjunta de les idees sorgides en cada un dels tres grups. Va ser en aquest moment que es va poder veure que les propostes ciutadanes presentades pels dinamitzadors de cada grup coincidien en molts aspectes amb les recollides pels companys dels altres grups.

La sessió va finalitzar amb un torn de preguntes dels participants i amb els agraïments institucionals per la participació fetes pel vocal de Mobilitat de l’EMD-Valldoreix, Joan Ribera. La sessió també va comptar amb la presència de la vocal de Participació Ciutadana, Susana Herrada.