dilluns, març 25, 2019
Traduir
Àrees de Govern

0 4862

 

 • Adreça: Av. Viladelprat, 91-93, 08197 VALLDORIEX
 • Tel. 936747266
 • Correu electrònic iesarnaucadell@xtec.cat
 • Web http://www.xtec.cat/iesarnaucadell/Horari
 • Oferta Formativa
 • Link Ampa 

Característiques del centre

Com a institució educativa pública pretenem ser un centre obert, pluralista, democràtic i coeducador al servei d’una educació integradora que fomenti els diversos àmbits de cada persona, com l’autoestima, l’autonomia, l’esperit humanístic, el rigor científic, els hàbits de treball i els valors cívics i de convivència.

El nou currículum d’assignatures preveu certa optativitat per als alumnes que podran elegir des de 1r d’ESO una segona llengua estrangera o altres assignatures de reforç o ampliació. El Projecte de Centre i el Projecte Curricular preveu adaptar aquesta opcionalitat a les necessitats, interessos i condicions de cada alumne/a.

L’Institut Arnau Cadell porta a terme la seva tasca educativa aplicant el seu propi Pla d’Acció Tutorial (PAT), que inclou un Servei d’Orientació Escolar i Professional. El Departament de Pedagogia del Centre té un paper principal en l’atenció a la diversitat d’alumnes. La psicòloga de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) ajuda a coordinar el pas de Primària a Secundària. Segons les necessitats educatives de l’alumnat d’ESO, a partir de 3r d’ESO s’ofereixen a l’alumnat itineraris diferenciats segons els seus interessos i capacitats, dirigits de Batxillerat o de C.F. de grau mitjà.

Sessió informativa i visita al centre:

Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

Centres de primària adscrits:

Escola Jaume Ferran i Clua
Escola La Floresta
Escola Turó de Can Mates

OFERTA EDUCATIVA:

S’imparteixen en règim diürn 1r, 2n, 3r i 4t nivell d’ESO, i 1r i 2n de Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials estructurats en itineraris diferents.

SERVEIS:

Servei de bar-cantina.
Menjador escolar (cuina pròpia).
Guixeta per als alumnes.
Abonaments especials pels FGC.

EQUIPAMENTS:

– 2 Aules d’informàtica
– Aula de dibuix
– Aula de plàstica
– Aula de tecnologia
– Aula de música i audiovisuals
– Aula d’acollida
– Biblioteca
– Laboratori d’idiomes
– Laboratori de ciències naturals
– Laboratori de física i química
– Gimnàs cobert
– Instal·lacions esportives
– Sala d’actes
– Ascensor

EL PROJECTE EDUCATIU:

Aquest projecte educatiu vol ser el nivell de màxima expressió de
l’autonomia del nostre centre i pretén com a principis bàsics que l’alumnat assoleixi les
competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu dins de les seves possibilitats individuals,
fomentar l’equitat i la cohesió social, que serveixi com a guia d’actuació per a tots els professionals
que actuen en el procés educatiu i contribuir a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors
de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, tot compromesos amb els
principis de la titularitat pública i de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei
d’Educació de Catalunya.
Per a més informació cliqueu AQUÍ o seleccioneu l’arxiu que es trova a la part dreta de la pantalla

 

0 8375

 

 • Adreça: carrer Brollador, 5- 08197 VALLDOREIX
 • Tel. 935 896 662
 • FAX: 935 891 413
 • Correu electrònic: a8026087@xtec.cat
 • Web: http://www.xtec.cat/centres/a8026087/
 • Horari: 9.00 a 16.30 h
 • Oferta Formativa:
 1. Educació Infantil
 2. Educació primària
 • Característiques del centre 

L’escola va ser inaugurada el 1975, i va rebre el nom de Jaume Ferran i Clua, en honor del metge, investigador i descobridor de la vacuna anticolèrica i antiràbica. Es troba al peu dels turons de la serra de Collserola al municipi de Sant Cugat (Valldoreix). En l’actualitat hi ha escolaritzats prop de 450 alumnes distribuïts en 18 grups-classe: 6 d’educació infantil i12 d’educació primària.

En el Projecte Educatiu de centre es defineix l’escola com a:

Pública, plural i democràtica. Participativa a través dels diferents òrgans col·legiats i catalana arrelada al medi. Una escola que vol potenciar el desenvolupament afectiu, intel·lectual i físic de l’alumnat. Garantir la formació integral dels nens i nens respectant la seva diversitat. Fomentar l’autonomia, la responsabilitat i la capacitat de cooperació.

Projectes i activitats específics:

L’idioma estranger és l’anglès des de P4. Projecte Orator a cicle inicial. Psicomotricitat a Educació Infantil. Dansa a tots els cursos. Projecte Ciències 3-6 d’Educació Infantil. Sortides i activitats complementàries lligades a la programació de les diferents àrees. Natació a primària. Tractament de la informàtica com a eina d’ús i d’aprenentatge del currículum, edició trimestral del butlletí ‘El Jaumet’. Projecte de l’hort. Socialització dels llibres de text. Projecte d’educació emocional ‘Escolta’m’. Projecte de treball cooperatiu. Desdoblaments dels grups classe a primària per treballar les instrumentals.

Sessió informativa i visita al centre

Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altresvisites cal concertar-les prèviament.

Escola adscrita a:

– Institut Leonardo da Vinci

– Institut Arnau Cadell

HORARI

De 9 a16.30 hores

SERVEIS

– Menjador

– Cuina pròpia

– Servei d’acollida de 7.45 a 9 h i de16.30 a 18h.

– Activitats extraescolars

– Casals i colònies d’estiu

EQUIPAMENTS

– Biblioteca

– Gimnàs i pistes esportives

– Sala de psicomotricitat

– Sala polivalentl

– Aules de música

– Aules d’informàtica

– Hort

Més informació

 

 

 • Què és?

És un Òrgan de participació ciutadana dins de l’àmbit de l’Ensenyament

Constitució: 7 de maig de 2013. Ratificat pel ple de la junta de Veïns de: 24 de maig de 2013.

Convocatòries: trimestrals

 • Què fa?

Funcions:

 1. Identificar les necessitats educatives dels ciutadans i ciutadanes de Valldoreix
 2. Contribuir a l’elaboració del projecte educatiu de Valldoreix i fer-ne el seguiment, supervisió i avaluació periòdica.
 3. Rebre informació de les propostes i acords municipals en matèria d’educació.
 4. Fomentar l’associacionisme entre les persones que realitzin activitats relacionades amb l’educació.
 5. Fomentar la comunicació i col·laboració entre les associacions educatives i entre aquelles i altres entitats que treballin en temes d’educació, mitjançant propostes i accions.
 6. Analitzar iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives de temàtica relacionada amb l’educació.
 • Qui la forma?

Composició:

Per part de l’EMD de Valldoreix:

Vocals amb dret a veu i vot:

 • EL President, que podrà delegar en el vocal de l’àrea
 • Un per cada grup municipal amb representació municipal al consistori.

Vocals amb dret a veu i sense vot:

 • El secretari: Actuarà de secretària la técnica d’educació.

Per part dels Centres Educatius

• Vocals amb dret a veu i vot:

– Un representant del professorat que forma part del Consell Escolar del CEIP del Ferran Clua.

– Un representant del professorat que forma part de l’Escola Bressol de Valldoreix

– Un representant del professorat que forma part del Centre la Quitxalla

– Un representant de l’equip directiu de l’Escola de Música

– Un representant del professorat que forma part de l’IES ARNAU CADELL

Per part de les Associacions de les AMPES i altres entitats

• Vocals amb dret a veu i vot:

– Un representant de l’ AMPAEscola Bressol de Valldoreix

– Un representant de l’ AMPA Ferran Clua

– Un representant de l’ AMPA Escola de Música de Valldoreix

– Un representant de l’Associació SAEC

Per part del Consell de la Vila

Vocals amb dret a veu i vot:

– Quatre  representants, escollits en el sí del Consell de la Vila de Valldoreix

 • Normativa

Reglament de Participació Ciutadana de Valldoreix. Aprovat definitivament per Ple de la Junta de Veïns, en Sessió 24 de maig de 2012

En la SECCIÓ 3. CONSELLS SECTORIALS,  ens parla dels Consells

Article 17. Àmbits dels Consells sectorials

Article 18. Objectius i funcions

Article 19. Composició

Article 20. Condició de membre dels Consells

Article 21. Règim de sessions i desenvolupament de les sessions

Documents d’interès

DADES DEL CENTRE:

 • Escola Municipal de Música de Valldoreix
 • Adreça: Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 baixos
 • Telèfon: 93·576·74·50
 • Correu electrònic: emv@valldoreix.cat
 • De dilluns a divendres de 17:30h a 18:45h
 • Tota la informació de l’Escola de Música de Valldoreix (web del centre): AQUÍ

PLÀNOL D’UBICACIÓ

OFERTA FORMATIVA:

 • Ensenyament Inicial (1r, 2n i 3r, de 4 a 7 anys)
 • Ensenyament Bàsic (1r, 2n, 3r i 4t, de 7 a 12 anys)
 • Ensenyament mitjà (1r, 2n i 3r, de 12 a 15 anys)
 • Ensenyament avançat (1r, 2n i 3r, de 12 a 15 anys)
 • Joves (1r, 2n i 3r, de 9 a 15 anys)
 • Adults (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)
 • Instruments: piano, violí, viola, violoncel, guitarra, flauta, clarinet i saxòfon per a tots els nivells
 • Musicoteràpia
 • Tècnica Alexander

EQUIPAMENTS:

 • Sala polivalent
 • Aules de música

L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX:

L’Escola de Música de Valldoreix és un centre d’ensenyament musical que ofereix formació a un ventall ampli de persones. Entenent que la música és un fenomen cultural present a la vida de tots nosaltres i que es pot abordar des de múltiples perspectives, l’objectiu de l’Escola de Música de Valldoreix és poder apropar-la a qualsevol persona que n’estigui interessada. Els estudis reglats permeten seguir els cursos d’instrument i llenguatge musical i accedir al Grau Mig d’ensenyament musical. Els ensenyaments avançats, per a joves i adults permeten l’aprenentatge de la música a persones de totes les edats. L’Escola de Música de Valldoreix dóna una gran importància a la música com a fet social i de relació entre les persones. És per això que posem especial èmfasi en la pràctica musical en grup. Tots els alumnes a partir dels 7 anys participen en grups instrumentals setmanals i, a més, organitzem dues grans activitats al curs centrades en la música de grup: les Orquestrades i les Colònies Musicals. A més a més de la formació específicament musical, l’Escola de Música de Valldoreix ofereix classes regulars de Musicoteràpia i de Tècnica Alexander.

A banda de totes aquestes opcions de formació, l’Escola de Música, com a principal centre musical de la vila de Valldoreix, dinamitza la vida musical de la vila organitzant concerts i activitats periòdiques oberts a tota la ciutadania en diferents escenaris de la vila.

DADES DE SITUACIÓ DEL CENTRE:

– Escola Bressol Valldoreix

– Adreça: C/ Brollador, 7. Valldoreix (08197)

– Telèfon: 93 589 24 86

– Correu electrònic: escolabressol@valldoreix.cat

– Web Escola Bressol: www.escolabressolvalldoreix.cat

Plànol d’ubicació

LA NOSTRA ESCOLA

L’Escola Bressol de Valldoreix és un centre amb una llarga trajectòria educativa que pertany a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Durant més de quaranta anys, la nostra escola ha acollit als més petits del poble. El curs 2010-2011 iniciem una nova etapa i l’escola queda ubicada en l’actual centre, unes magnífiques instal·lacions al costat del CEIP Jaume Ferran i Clua. L’escola acull infants des dels quatre mesos als tres anys, repartits en sis aules adaptades a les necessitats particulars de cada grup d’edat.

Família i escola eduquen, l’escola col·labora amb les famílies en la cura i educació dels seus fills i filles, en un marc de cooperació i participació.

Els espais de l’escola bressol estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de relació.
La distribució i organització dels espais, tant interiors com exteriors, estan pensats per generar un entorn segur i acollidor.
Un temps estructurat afavoreix la vida en comú i alhora garanteix el respecte al ritme individual de cada infant.

A l’escola bressol tots els moments tenen un valor educatiu, gran part dels objectius educatius es porten a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant.

L’escola proporciona als infants la primera experiència de socialització fora del marc familiar.

PERSONAL DEL CENTRE

L’escola està formada per un equip compost per:

– 1 Directora

– 12 Educadores

– 1 cuiner i 1 auxiliar de cuina

– 1 feinera

ACTIVITATS QUE ORGANITZA

· Educació no obligatòria de 4 mesos a 3 anys

· Servei de menjador

· Servei d’acollida matinal

· L’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix organitza activitats extraescolars i casals d’estiu.

PLACES VACANTS A L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX

P-2 Infants nascuts de l’1 de gener al 31 de desembre 2016: 1 plaça vacant

0 2315

L’objectiu del PROJECTE ITINERARIS és dissenyar un itinerari natural que transcorre paral·lel a les rieres de can Llobet i de can Badal, amb la finalitat de fomentar el coneixement del medi natural de la vila, així com la mobilitat a peu i en bicicleta. Aquest projecte es desenvolupa des de l’àrea de Medi Ambient de l’EMD en col·laboració amb el Consell Sectorial de Medi Ambient.

Primer tram

Transcorre paral·lel a la riera de can Llobet i va des del Club Esportiu Valldoreix -on acaba el camí de can Pagan- fins el carrer Brollador (zona escolar i esportiva de Valldoreix). Aquest primer tram ens permet gaudir de la zona de transició entre la trama urbana i el Parc Natural de Collserola, on s’hi troba gran part de la zona agrícola de Valldoreix.

itinerari-natural-1-riera-can-llobet-

Segon tram

Transita paral·lel a la riera de can Badal. S’inicia al carrer Brollador i finalitza a l’encreuament entre la Riera de can Nonell i la de can Badal, a l’alçada del passeig del Bosc. Aquesta segona part de l’itinerari ens permet gaudir d’uns dels alzinars més importants de Valldoreix, així com la zona de vegetació de ribera més desenvolupada i més ben conservada de la vila.

itinerari-natural-2-riera-can-badal-

 

 

 

 

 

0 1939

 

ESTRATÈGIA PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE A CATALUNYA
Durant l’estiu del 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència del
mosquit tigre (Aedes albopictus). Des d’aquell moment s’ha anat estenent i desenvolupant
per diferents territoris del nostre país, principalment en àrees urbanes, on troba el seu
hàbitat preferit, tant en espais públics com privats.
La seva detecció va promoure diverses accions des dels organismes implicats dels territoris
afectats: ajuntaments, consells comarcals, diputacions i la Generalitat de Catalunya. També
va donar lloc a la creació d’un grup de treball amb la participació d’aquestes institucions,
coordinat pels departaments competents en matèria de medi ambient i de salut de la
Generalitat de Catalunya, a fi d’establir criteris comuns sobre les accions que calia dur a
terme. Fruits d’aquest grup de treball van ser, entre d’altres, l’elaboració del document
Campanya de control del mosquit tigre a Catalunya, de juny del 2005; l’Ordenança municipal
tipus per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre; l’estudi
sobre la seva dispersió, i l’elaboració de fullets informatius per prevenir i controlar el mosquit.
Des que va aparèixer a Catalunya, diferents agents hem anat desenvolupant accions per a la
prevenció i el control del mosquit tigre. No obstant això, l’abast de la dispersió del mosquit
ha anat creixent al llarg d’aquests anys i han augmentat, d’una banda, el nombre de
persones exposades a les molèsties que produeixen les seves picades i, de l’altra, els
organismes i les institucions implicats. Així mateix, cal tenir present la capacitat del mosquit
d’actuar com a vector d’alguns tipus de malalties, com ara les produïdes pels virus
Chikungunya i dengue, tot i que aquesta probabilitat és actualment baixa al nostre país. A la
vegada, cada cop es tenen més coneixements i experiència entorn d’aquesta problemàtica.
En conseqüència, es fa necessari replantejar i actualitzar les estratègies desenvolupades fins
al moment, respecte als diferents àmbits d’actuació en què es basa la prevenció i el control
del mosquit tigre. Per això, es va crear el juny del 2010 la Comissió Interinstitucional per a la
Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, amb l’encàrrec d’elaborar aquest
document. L’objectiu és minimitzar la densitat i la dispersió del mosquit tigre, les molèsties
produïdes a la població per les seves picades, i prevenir el risc que actuï com a vector de
malalties.
L’Estratègia estableix un protocol harmonitzat de mesures de prevenció i control del mosquit
tigre a Catalunya, que incorpora els nous coneixements i l’experiència en el tema i l’adapta a
la situació actual de la problemàtica. En aquest sentit proporciona una eina bàsica d’actuació
a totes les institucions que hi estan implicades.

 

0 1722

PROTOCOL A SEGUIR PELS TITULARS DE PALMERES AFECTADES PER LA PLAGA DEL MORRUT
L’objectiu d’aquest protocol és informar i instar als titulars de palmeres ubicades a la Zona
Demarcada de Catalunya, sobre les mesures d’eradicació, així com de prevenció i lluita que
han de dur a terme per controlar i evitar la propagació d’aquesta plaga.
En el moment que es detecti la primera o primeres palmeres afectades (nou brot), s’ha de
comunicar al Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM), i procedir d’immediat a aplicar mesures d’eradicació així
com de prevenció i lluita sobre aquestes i sobre les del seu entorn més proper.
Les mesures d’eradicació consistiran en actuacions sobre les palmeres afectades, per tal
d’eliminar la plaga, com tractaments amb productes fitosanitaris, sanejament i destrucció de
les parts afectades o la tala de palmeres atacades i destrucció de les parts afectades.
Per realitzar aquestes actuacions, es procedirà segons les indicacions següents:
1. Localització i prospecció d’exemplars de palmeres.
2. Utilització de paranys carregats amb atraients de la plaga (no és preceptiu).
3. Mesures culturals.
4. Tractaments insecticides preventius.
5. Sanejament i recuperació de palmeres afectades
6. Tala i destrucció de la part afectada de palmeres atacades pel morrut: directrius tècniques
1.- Localització i prospecció d’exemplars de palmeres.
Els responsables que estiguin a càrrec de la gestió d’una o diverses palmeres, cal que
segueixen el següent procediment:
1.1 Elaborar un inventari de les palmeres, que inclogui les dades següents:
– Espècie de palmera
– Titularitat: privada o pública.
– Ubicació: localització i si s’escau numeració.
– Presència o no de símptomes sospitosos de la plaga.
1.2 Prospectar com mínim un cop al mes tots els exemplars de palmeres inventariades.
1.3 Inspeccionar a fons els exemplars sospitosos per confirmar o no la presència de la plaga.
2.- Utilització de paranys amb atraients de la plaga a base de feromones i kairomones.
(no és preceptiu i només en zones afectades i mai a la perifèria d’aquestes)
2.1 Per al seguiment del vol i nivells poblacionals de la plaga. Instal·lació, com a mínim, dos
bateries de paranys per zona (mínim un parany per bateria).
2.2 En els llocs on es consideri que la plaga està establerta i amb la finalitat d’efectuar
captura massiva d’adults, es pot procedir a la instal·lació de xarxes de paranys amb
separacions d’uns 50 m entre ells.
3.- Mesures culturals
3.1 La poda de fulles verdes i les neteges o altres activitats que puguin causar ferides a la
part viva de les palmeres solament es farà entre els mesos de desembre i febrer,
especialment amb les del gènere Phoenix.
3.2 Desprès de fer la poda i altres activitats en palmeres, es recomana la protecció de ferides
o realitzar tractaments amb productes fitosanitaris.
4.- Tractaments fitosanitaris
Els tractaments, han de ser efectuats per empreses o entitats inscrites al Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal i
amb personal degudament qualificat (veure “Relació d’empreses que realitzen tractaments a
tercers amb productes fitosanitaris”, en l’apartat “Protocols de prevenció i lluita”, de la web del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural “La plaga del
morrut de les palmeres”).
4.1 Objectiu: En palmeres sanes, impedir l’atac del morrut. En palmeres lleument o
mitjanament afectades, control de la plaga. En palmeres greument afectades o mortes,
eradicar la plaga.
4.2 Periodicitat: En funció del tipus d’insecticida utilitzat i de les recomanacions d’ús que
figurin a l’etiqueta. Entre l’inici de primavera i final de tardor.
4.3 Productes a utilitzar: les substàncies actives i formulats, així com els organismes de
control biològic (OCB) hauran d’estar específicament autoritzats en el “Registro Oficial de
Productos y Material Fitosanitario” del “Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino”
per al control d’aquesta plaga en palmàcies.
És aconsellable, sempre que sigui factible, alternar els productes autoritzats disponibles
segons diferents modus d’acció.
4.4 Polvorització gruixuda a la copa: cal mullar molt be la base de les fulles, principalment les
de l’ull i de tota la valona, fent que el brou es dipositi força a les axil·les de les fulles, ja que és
el lloc on generalment, es dipositen les postes inicials i es formen les primeres galeries.
Productes a utilitzar:
Productes fitosanitaris. Substàncies actives i formulats:
– Clorpirifos 48% EC
– Imidacloprid 20% SL
Organismes de control biològic:
– Nematodes entomopatògens
4.5 Endoteràpia (injecció d’insecticides al tronc): les aplicacions seran realitzades per
empreses especialitzades i compliran estrictament el que indica el full de registre dels
productes a utilitzar.
Substàncies actives i formulats:
– Abamectina 1’8% EC
– Imidacloprid 20% SL
– Tiametoxam 25% WG
5.- Sanejament i recuperació de palmeres afectades
Els propietaris de palmeres afectades que vulguin aplicar treballs de sanejament i
recuperació, han de notificar amb antelació al Servei de Sanitat Vegetal, la data de l’actuació.
Les actuacions consistiran en treballs de tala i destrucció de la part afectada. El material
resultant de tallar i destruir la part afectada de les palmeres es destruirà mitjançant trituració o
altre mètode, i es gestionarà de manera que no suposi cap risc de propagació de la plaga. Es
tindrà especial cura en el transport del material vegetal afectat, el qual haurà de ser
prèviament tractat amb productes fitosanitaris o transportat mitjançant protecció física. Queda
prohibit l’abandonament d’aquest material així com el seu abocament en punts no autoritzats.
Exemple de procediment:
5.1 En primer lloc cal avaluar el grau d’atac i les possibilitats de que valgui la pena aplicar
treballs de sanejament. En graus alts d’atac i degradació de l’ull de la palmera, no es
considera factible realitzar aquest tipus d’actuació.
5.2 Col·locar una borrassa, plàstic, lona o recipient al lloc on s’han de dipositar i recollir les
parts de la palmera afectades. Si el lloc es pot escombrar amb facilitat, es podrà prescindir de
la borrassa.
5.3 Eliminar les fulles de la valona que es consideri necessari (normalment totes les que
tinguin plaga) així com netejar i sanejar totes les parts de la palmera afectades per la plaga.
5.4 Destruir, mitjançant la trituració in situ, les parts afectades de la palmera. També es
poden carregar sense triturar les parts afectades, amb un vehicle convenientment condicionat
per tal de que no s’escapin els insectes i amb la finalitat d’efectuar una gestió el més acurada
possible, dipositar-les en els punts de recollida controlats (veure “Relació d’empreses de
recollida i gestió de restes de palmeres afectades pel morrut”, en l’apartat “Protocols de
prevenció i lluita”, de la web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural “La plaga del morrut de les palmeres”).
5.5 Efectuar tractaments a les palmeres sanejades per evitar la reinfestació.
6.- Tala i destrucció de la part afectada de palmeres atacades pel morrut, sense
possibilitats de recuperació: Directrius tècniques
És obligatori tallar i destruir la part afectada de les palmeres atacades per la plaga del morrut
que no tinguin possibilitats de recuperació, seguint les directrius tècniques que indiqui el
Servei de Sanitat Vegetal.
El material resultant de tallar i destruir la part afectada de les palmeres es destruirà mitjançant
trituració o altre mètode, i es gestionarà de manera que no suposi cap risc de propagació de
la plaga. Es tindrà especial cura en el transport del material vegetal afectat, el qual haurà de
ser prèviament tractat amb productes fitosanitaris o transportat mitjançant protecció física.
Queda prohibit l’abandonament d’aquest material així com el seu abocament en punts no
autoritzats.
Exemple de procediment:
6.1 Col·locar una borrassa, plàstic o lona al lloc on s’han de dipositar les parts de la palmera
afectades. Si el lloc es pot escombrar amb facilitat, es podrà prescindir de la borrassa.
6.2 Tallar totes les fulles de la valona de la palmera (no sempre serà necessari).
6.3 En èpoques de facilitat de vol, un cop tallades les fulles, embolcallar la valona amb un
plàstic de gruix adequat (200-800 galgues).
6.4 Sempre que sigui viable, talar la valona, enganxant-la amb una grua i baixar-la a poc a
poc sense donar cops (així es minimitza la sortida d’adults). Si no s’utilitza grua cal procedir a
tallar poc a poc fins no deixar restes afectats. En arribar a la part sana del tronc, la gestió
d’aquesta part serà com la de la resta de qualsevol material vegetal.
6.5 Destruir, mitjançant la trituració in situ, les parts afectades de la palmera. També es
poden carregar sense triturar les parts afectades, amb un vehicle convenientment condicionat
per tal de que no s’escapin els insectes i amb la finalitat d’efectuar una gestió el més acurada
possible, dipositar-les en els punts de recollida controlats (veure “Relació d’empreses de
recollida i gestió de restes de palmeres afectades pel morrut”, en l’apartat “Protocols de
prevenció i lluita”, de la web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural “La plaga del morrut de les palmeres”).
Les palmeres de poca alçària, les quals l’atac arriba fins al terra i fins i tot per sota del coll del
tronc de la palmera, caldrà destruir-les fins arribar sota terra i recollir al màxim tota la part
afectada. Posteriorment, enterrar el clot i aplanar.
Les empreses o entitats que efectuïn mesures d’eradicació en palmeres atacades pel
morrut, han de reunir els requisits següents:
– El personal ha d’acreditar la capacitació necessària per a la utilització i manipulació
dels equips.
– Han de complir amb la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals.
Barcelona, 30 d’abril de 2011
Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General d’Agricultura,
i Ramaderia
Servei de Sanitat Vegetal
PUNTS DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESTES DE PALMERES AFECTADES PER MORRUT (VALLÈS OCC.)
PARATGE SERRA BARONA
CAN BARÓ, S/N
(08181) SENTMENAT
PUNT VERD SERVEIS, SAT
93 715 02 37
COMPOSTATGE
PARATGE MAS MITJÀ
POLÍGON, 5. PRCEL·LA,
86a
08181 SENTMENAT
ECOTRANS VALLÈS 661 653 940
RECICLATGE VEGETAL