Crèdits

Crèdits

Continguts i text:
EMD de Valldoreix

Direcció de projecte:
Diputació de Barcelona
Oficina d’Assistència en Administració Electrònica
Secció d’Assistència en Noves Tecnologies
Tel. 93 402 22 16

Disseny i programació
Idisc Information Technologies

Pg. del Progrès, 96

Tel. 93 778 73 00

08640 Olesa de Montserrat

www.idisc.es