El nou agent cívic de Valldoreix s’estrena avui per divulgar i promoure...

El nou agent cívic de Valldoreix s’estrena avui per divulgar i promoure el civisme a la vila

0 738

La nova figura de l’agent cívic de Valldoreix, que es va aprovar durant la sessió plenària extraordinària del 20 de desembre de 2016, ha començat a desenvolupar les seves tasques aquest dilluns, unes funcions bàsiques que el permetran ser el fil conductor que servirà per apropar l’administració de l’EMD a la ciutadania i a l’inrevés. Les funcions d’agent cívic recauen en la persona de l’Eleuterio Pérez.

Aquestes funcions consisteixen en:

  • Observar incidències de la via pública, així com escoltar les peticions verbals dels veïns i veïnes i traslladar-les als tècnics responsables corresponents, per tal que puguin actuar en conseqüència.
  • Comprovar l’estat dels espais públics i del patrimoni municipal i comunicar les incidències als responsables municipals.
  • Proposar millores sorgides de l’exercici de la seva funció, en col·laboració amb el seu superior jeràrquic.
  • Divulgar i promoure el civisme entre els usuaris dels equipaments i espais públics.
  • Informar de les conductes incíviques, a vegades conflictives, i posar-se en contacte amb els serveis de seguretat municipals en cas que fos necessaria la seva actuació.
  • Facilitar informació d’interès ciutadà dels equipaments i les instal·lacions municipals i d’altres organitzacions i institucions ubicades dins l’àmbit de Valldoreix.
  • Comunicar l’ús deficitari dels equipaments o instal·lacions per tal que puguin ser reparats o substituïts.
  • Atendre el ciutadà, tant de forma presencial com per telèfonen, sobre qüestions de la seva competència.
  • Col·laborar en la redacció d’informes de les instàncies i reclamacions ciutadanes.
  • Contrubueix a nalitzar i estudiar les possibles solucions a adoptar, en funció del tipus de suggerimets i reclamacions rebuts de la ciutadania, relacionats amb les anomalies i deficiències de la via pública.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta