El Síndic de Greuges de Catalunya defensa l’actuació de l’EMD de Valldoreix...

El Síndic de Greuges de Catalunya defensa l’actuació de l’EMD de Valldoreix en la suspensió del Consell de la Vila

El dictamen del defensor de la ciutadania de Catalunya es va propiciar per la queixa d’un veí que va interposar una queixa per tal que l’administració valldoreixenca poses de nou en marxa l’òrgan participatiu en suspens.

El síndic Rafael Ribó argumenta en el seu escrit de resposta a la queixa que ‘les baixes de membres del Consell, motivades la majoria d’elles per manca d’assistència o la decisió personal de dimitir, feien difícil mantenir un funcionament adequat d’aquest organisme’. En la mateixa línia, Ribó defensa l’actuació de l’EMD dient que en el Consell es trobava en una ‘situació que en dificultava el funcionament i calia replantejar, si escau, la composició i funcionament per poder complir el seu objectiu’.

L’escrit del síndic també deixa molt clar que ‘forma part de la potestat d’autorganització de l’EMD determinar si vol mantenir aquest òrgan participatiu i amb quina configuració, ja que no ve configurat com a preceptiu en la normativa de règim local per a una Entitat com la que presidiu ni és la única opció possible per disposar d’un òrgan general i permanent de participació’.

Amb tot, Rafael Ribó destaca ‘la importància de disposar d’un canal permanent de participació’ i emplaça a l’EMD de Valldoreix a procedir de manera que ‘la seva creació i posada en funcionament no es demori excessivament en el temps’

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta