Els patinets elèctrics ja tenen la seva pròpia normativa de circulació pels...

Els patinets elèctrics ja tenen la seva pròpia normativa de circulació pels carrers de la vila

Font: Albert Garcia (El País)

Les autoritats locals van observar els darrers mesos un important augment de la presència de patinets elèctrics als carrers de la ciutat, uns mitjans de transport sense una normativa reguladora de la seva velocitat màxima i per on poden circular. L’Ajuntament de Sant Cugat ha fet entrar en vigor una normativa d’ús i convivència entre aquests nous vehicles de mobilitat personal i la resta de vehicles a la fi d’evitar problemes de seguretat i convivència a Sant Cugat i Valldoreix.

La nova ordenança municipal específica que els patinets elèctrics o VMP tenen prohibit circular per la calçada de qualsevol via pública on la velocitat permesa sigui superior a 30 km/hora, mentre que a les vies públiques on la velocitat màxima sigui inferior a 30km/hora els patinets hauran de circular pels carrils-bici, sempre que l’usuari tingui més de 16 anys i no circuli a més de 20km/h.

Tanmateix les autoritats permetran la circulació d’aquests vehicles per voreres-bici senyalitzades, espais no motoritzats, voreres, parcs, jardins i zones verdes del municipi a una velocitat màxima de 10km/h. Pel que fa a aquelles vies que no disposin ni de carril bici ni de voreres-bici la velocitat màxima no podrà superar els 5km/h. En tots dos casos el conductor haurà de tenir 12 anys com a mínim o anar acompanyats d’un adult responsable.

En tots els casos, els VMP hauran de disposar de timbre, llums i elements reflectants homologats davant i darrere. D’altra banda, el nou reglament recomana l’ús del casc homologat i sentencia que els conductors menors de 12 anys hauran d’anar sempre acompanyats per una persona adulta responsable.

La Policia Local podrà imposar sancions si el conductor no es troba en plenes facultats per dirigir el vehicle, no manté la distancia de seguretat mínima amb els vianants de 1,5m o si l’usuari no compleix les normes abans mencionades. La normativa està accessible a tothom al link de l’Ajuntament de Sant Cugat https://www.santcugat.cat/web/ordenances-i-reglaments.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta