La participació ciutadana definirà el reglament de funcionament dels Pressupostos Participatius de...

La participació ciutadana definirà el reglament de funcionament dels Pressupostos Participatius de l’EMD

El reglament de funcionament dels Pressupostos Participatius de l’EMD de Valldoreix comptarà amb les aportacions de la ciutadania de la vila per a la seva elaboració, un reglament que serà el document marc que marcarà quines són les normes per poder-hi participar.

Amb aquest objectiu des de l’EMD de Valldoreix es posa en marxa una enquesta on-line amb diferents qüestions que permetran saber quina és l’opinió de la ciutadania sobre diversos temes relacionats amb el projecte.

Un cop recopilades les diferents enquestes d’opinió, una comissió especial valorarà cada una de les propostes ciutadanes. La Comissió Especial per a l’elaboració del reglament dels Pressupostos Participatius estarà formada pel president/a, càrrec que recaurà en el President de l’EMD de Valldoreix i pels vocals: Elena Degollada, com a vocal de participació ciutadana; un vocal nomenat pel grup de PDeCAT-Actuem; un vocal nomenat pel grup de CUP-PC; un vocal nomenat pel grup d’ERC-MÉS; un vocal nomenat pel grup de C’s; la secretària-interventora de la corporació, Sra. Inma Foraster; la tècnica de l’Àrea de Secretaria General, la Sra. Cristina Grimaldos; el tècnic de Participació Ciutadana, el Sr. Juanjo Cortés; i l’assessora de Participació Ciutadana, la Sra. Marta Martorell.

Amb les propostes validades per part de la comissió especial d’elaboració del Reglament de Funcionament dels Pressupostos Participatius de l’EMD de Valldoreix es convocarà la ciutadania a una Audiència Pública del reglament, el proper dia 22 de feber a les 18.00 h., a la sala de plens de la Casa de la Vila, en què es podran també fer aportacions a de com fer els pressupostos participatius. El darrer pas serà l’aprovació del propi reglament de funcionament, que es farà en una sessió plenària de la corporació valldoreixenca.

 

Per fer l’enquesta on-line feu clic AQUÍ 

 

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta