Agenda dels vocals i del President de l’EMD

Agenda dels vocals i del President de l’EMD

Il·lm. Sr. Josep Puig i Belman – President de l’EMD de Valldoreix

 • Infraestructures
 • Seguretat Ciutadana
 • Urbanisme
 • Planejament
 • Obres i Serveis Urbans
 • Pla d’Actuació Municipal

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Sol·licitar cita prèvia: jpuig@valldoreix.cat – 936.742.719

 

Sr. Bernat Gisbert Riba – Vocal i portaveu de Junts per Sant Cugat-Valldoreix

 • Comunicació i Noves Tecnologies
 • Joventut
 • Esports
 • Gestió de Residus
 • Atenció les persones
 • Serveis Generals

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Sol·licitar cita prèvia: bgisbert@valldoreix.cat – 936.742.719

 

Sra. Susana Herrada i Cortés – Vocal de Junts per Sant Cugat-Valldoreix

 • Mobilitat
 • Transport i Vialitat
 • Recursos Humans
 • Cultura
 • Medi Ambient

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Sol·licitar cita prèvia: sherrada@valldoreix.cat – 936.742.719

 

Sra. Elena Degollada Bastos – Vocal de Junts per Sant Cugat-Valldoreix

 • Economia
 • Participació Ciutadana
 • Educació
 • Gent Gran
 • Comerç
 • Serveis Socials

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Sol·licitar cita prèvia: edegollada@valldoreix.cat – 936.742.719