L’agenda dels vocals i el President

L’agenda dels vocals i el President

Josep Puig i Belman – President de l’EMD-Valldoreix

De baixa temporal

Susana Herrada i Cortés – Vocal independent
Recursos Humans, Mobilitat i Transport Públic, Gestió de Can Monmany, Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Planejament, Obres i Serveis Urbans, Vialitat, Gestió i desenvolupament d’Equipaments estratègics

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: sherrada@valldoreix.cat – 936.742.719

Bernat Gisbert Riba – Vocal PdeCat i portaveu

Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut, Esports, Gestió de Residus, Atenció a les Persones, Serveis Generals

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: bgisbert@valldoreix.cat – 936.742.719

Joaquim Castelló i López – Vocal independent

Medi Ambient i Sostenibilitat, Cultura, Gent Gran, Salut, Comerç i Promoció Econòmica a les Empreses

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: jcastello@valldoreix.cat – 936.742.719

Elena Degollada i Bastos – Vocal PdeCat

Economia, Serveis Socials, Educació, Serveis Generals,  Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: edegollada@valldoreix.cat – 936.742.719