L’aparcament provisional de la plaça de Can Cadena s’obre al públic avui

L’aparcament provisional de la plaça de Can Cadena s’obre al públic avui

La nova zona d’aparcament té una superfície de 6.000 m2 que acull 150 places, 30 de les quals són d’estacionament amb temps limitat, destinats a donar servei a la zona comercial.

L’estacionament s’inaugura demà dijous a les 07:00 del matí, quan s’obriran al públic les portes del nou espai, que tot i tenir un ús provisional, ja acollirà els primer vehicles. El nou aparcament de la plaça de Can Cadena està destinat a complementar l’oferta de places que ofereix el pàrquing de l’estació FGC, molt saturat per la gran afluència de cotxes.

L’accés al nou espai es fa des de l’entrada habilitada a la rambla Mn. Jacint Verdaguer -en el tram entre la plaça de Can Cadena i la plaça de l’Estació-, mentre que la sortida esta ubicada a la carretera de Vallvidrera. El pressupost total dels treballs efectuats per adequar el terreny han tingut un cost proper als 75.000 euros, i han consistit en el desbrossat de l’espai, els moviments de terres, l’anivellament del terreny, l’estesa d’una capa compactada de tot-ú, la delimitació de l’area amb barreres prefabricades de formigó model New Jersey i la delimitació de les places.

El nou aparcament de la plaça de Can Cadena té un ús provisional a l’espera de fer una urbanització definitiva de l’espai, projecte en què s’està treballant des de l’EMD, però que està en una fase inicial i s’està treballant en una calendarització definitiva.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta