L’EMD de Valldoreix insta les persones estrangeres a inscriure’s al cens per...

L’EMD de Valldoreix insta les persones estrangeres a inscriure’s al cens per poder votar a les eleccions municipals de maig

0 565

La iniciativa és la materialització del compromís a què va arribar el plenari valldoreixenc, durant el Ple dels passat mes de setembre, per donar suport al dret a vot de totes les persones estrangeres residents a Valldoreix i Sant Cugat.

Segons la Llei Electoral les persones estrangeres que siguin ciutadanes de la Unió Europea han de complir els següents requisits: ser major de 18 anys i estar inscrit al Padró municipal d’habitants. Si aquestes persones no han participat amb anterioritat en processos electorals, disposen fins al 30 de gener de 2019 per fer els tràmits per sol·licitar l’alta al cens electoral. La declaració formal d’intenció de vot es pot realitzar personalment a l’Ajuntament, per internet (https://sede.ine.gob.es) o per correu postal.

Per als residents que siguin ciutadans de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat i Tobago o Xile els requisits són: tenir 18 o més anys, estar inscrit al Padró municipal d’habitants, tenir l’autorització de residència a l’Estat espanyol i haver residit legalment al territori espanyol el temps exigit en l’acord corresponent: 3 anys en el cas de Noruega i 5 anys per a la resta de països. En aquests casos, les persones, encara que hagin participat anteriorment en processos electorals, han de sol·licitar, abans del 15 de gener, la inscripció en el cens electoral, que es pot realitzar personalment a l’Ajuntament, per internet (https://sede.ine.gob.es) o per correu postal.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta