dissabte, febrer 22, 2020
Traduir
Acció de Govern

Durant la sessió plenària d’ahir dijous es va donar llum verd a l’empresa que s’encarregarà de desenvolupar el nou portal de govern obert, que posarà a disposició de la ciutadania tota la informació necessària perquè els valldoreixencs puguin avaluar la gestió de l’EMD de Valldoreix.

El nou web de transparencia conviurà amb el web institucional de l’EMD-Valldoreix i servirá per aprofundir i mostrar d’una forma més clara i eficaç tota aquella informació relativa a contractes, licitacions, adjudicacions i tràmits a través dels quals la ciutadania es relaciona amb l’administració valldoreixenca. D’igual forma, el web de transparència també publicarà el pressupost anual de la corporació, així com l’estat d’execució del mateix.

El portal de govern obert de Valldoreix també potenciarà la interacció de la ciutadania amb l’administració i més en concret amb la persona del president de l’EMD, que dedicarà unes hores a la semana a atendre, via telemàtica, a tots aquells ciutadans que vulguin transmetre-li els seus suggeriments i dubtes. En aquesta mateixa línia també s’ha potenciat la presencia de l’EMD-Valldoreix a les xarxes socials amb l’obertura d’un perfil institucional a la xarxa social Instagram, de compartició de fotografies. La presència de l’administració de Valldoreix a les xarxes socials es completa amb els perfils a Facebook i Twitter que l’EMD té actius.

L’actuació començarà el dia 14 de juliol i consistirà en la renovació del paviment de calçada en el tram comprès entre el carrer Crisantem i l’avinguda Alcalde Ramon Escayola.

El mal estat que presenta la calçada en el tram esmentat i les diferents queixes expressades pels veïns i usuaris de la via a l’EMD-Valldoreix ha motivat que el consistori de Valldoreix hagi posat en marxa els treballs de repavimentació.Aquests treballs s’emmarquen en el programa de manteniment ordinari de la xarxa viària de la vila. Està previst que la durada de l’obra sigui d’aproximadament 7 dies, però l’afectació del trànsit queda restringida als dies 14, 15 i 16 de juliol, quan la via quedarà totalment tallada al trànsit rodat, al tram citat.

Per tal de minimitzar les eventuals molèsties que l’actuació pugui ocasionar als veïns residents a la zona, per tant els més directament afectats, l’EMD-Valldoreix ha enviat una carta a totes les llars que quedin afectades per l’obra explicant els motius i la durada de la mateixa. En aquest mateix sentit, l’EMD es posa a disposició de tots els veïns i veïnes de la vila per resoldre qualsevol dubte o incidència a través del telèfon 93.674.27.19 o per correu electrònic a través de l’adreça bustia@valldoreix.cat

0 1699

La federació democristiana aconsegueix 1044 vots, pels 813 d’Esquerra Republicana de Catalunya. La tercera força més votada va ser Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA amb 310 suports.

CiU es va alçar amb la victòria a les Eleccions Europees a Valldoreix amb el 33,1% dels vots emesos (1044 vots), que van permetre-li guanyar a totes i cada una de les 8 meses de Valldoreix. En segona posició es va situar ERC amb el 25,8% dels vots (813 vots), mentre que el tercer lloc va ser per ICV-EUiA amb el 9,8% dels vots (310 vots). Per sota van quedar el PPC amb 291 vots (9,2%), Ciutadans amb 195 vots (6,2%), i el PSC-PSOE amb 134 vots (4,3%). La setena força més votada va ser Podemos amb 101 vots (3,2%).

A Valldoreix la participació va arribar fins al 56,08%, al mateix nivell que a tot el municipi i pràcticament 9 punts per sobre de la mitja de Catalunya, que va ser del 47,44%. Del  total de 5.617 electors de Valldoreix que estaven cridats a votar el passat diumenge, van ser 3.150 els valldoreixencs i valldoreixenques que no van faltar a la cita amb les urnes.

Resultats (partits que superen el centenar de vots):

  1. CiU: 1044 vots (33,1%)
  2. ERC: 813 vots (25,8%)
  3. ICV-EUiA: 310 vots (9,8%)
  4. PPC: 291 vots (9,2%)
  5. Ciutadans: 195 vots (6,2%)
  6. PSC-PSOE: 134 vots (4,3%) 
  7. Podemos: 101 vots (3,2%)

 

0 1533

El projecte guanyador neix de la suma de sinèrgies de dos estudis d’arquitectura diferents que van donar com a resultat l’equip de treball format pels arquitectes Bàrbara Balanzó, Antoni Barceló, Lluís Alegre i Lluís Lloveras. El segon i tercer premi van recaure en els projectes ‘Àgora verda’ i ‘Cavea’, respectivament.

La idea dels seus creadors és que ‘Àgora en quatre temps’ sigui un projecte que es pugui adeqüar, en cada una de les seves fases, a les necessitats, tant econòmiques com ciutadanes, que es donin durant el transcurs de l’execució. És en aquest sentit que la proposta guanyadora es podrà dur a terme en quatre fases diferenciades, independents l’una de l’altra, i que no tenen perquè seguir un ordre concret a l’hora de la seva construcció. La voluntat dels creadors és que, en funció de les necessitats i de la disponibilitat de recursos, es puguin anar desenvolupant les diferents fases constructives.

L’acte d’entrega de guardons del Concurs d’Idees de la Nova Centralitat va servir també per entregar els premis en metal·lic, que corresponien a cada un dels tres equips d’arquitectes guanyadors. ‘Àgora en quatre temps’ es va endur els 11.000€ del primer premi, mentre que a ‘Àgora verda’ li van correspondre 4.000€ i a ‘Cavea’ 2.000€.

El president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, en el seu parlament, va definir l’acte d’ahir com ‘un pas més cap a l’assoliment de nous equipaments, que tant necessitem i que ens donaran autonomia i ens faran guanyar en benestar’. Per Josep Puig la Nova Centralitat ‘consolidarà un nucli de convivència, un punt de trobada, un centre de serveis, que farà que Valldoreix sigui més vila que mai’.

Per conèixer els projectes guanyadors: http://www.centralitat-valldoreix.com/concurs-didees/equips-guanyadors/

0 1747

Gisbert substitueix a la vocal Laura Baldoví, que per motius personals, va deixar les seves responsabilitats com a membre de l’equip de govern de la corporació valldoreixenca, el passat mes de març.

L’acte de presa de possessió del nou vocal es va celebrar ahir a la tarda a la Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix, on Bernat Gisbert va jurar el seu càrrec davant el president de l’EMD, Josep Puig, i la totalitat dels vocals que conformen el Ple de la Junta de Veïns de l’entitat. Tots els grups polítics amb representació a la junta de veïns van votar favorablement la incorporació de Gisbert i van voler felicitar-lo i encoratjar-lo en aquesta nova etapa.

En el seu primer parlament com a nou vocal de l’EMD de Valldoreix, Bernat Gisbert, periodista de professió, es va mostrar molt honorat pel nomenament i va manifestar que afronta aquest nou càrrec amb molta il·lusió i amb la responsabilitat de posar a disposició de la ciutadania de Valldoreix la seva experiència i els seus coneixements.

 

0 1440

El vocal d’Economia de l’entitat municipal ha assegurat que l’esforç estalviador i de reestructuració de la despesa assegura la pervivència de l’EMD i permet pagar les factures a proveïdors en 12 dies.

La liquidació econòmica del 2013 eleva el romanent de tresoreria fins als 2,2 milions d’euros, amb un increment de més d’1,2 milions des del passat exercici. Amb aquestes xifres a la mà l’EMD-Valldoreix pot pagar els seus proveïdors a 12 dies, fet que ‘dóna compliment a una de les directrius prioritàries marcades pel president de l’EMD a l’inici de la legislatura’, ha apuntat en roda de premsa Xavier Gavaldà.

Amb tot, prop de 650.000 euros del romanent de tresoreria actual estan afectats per deutes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, que de moment no permeten disposar de la totalitat del romanent. Els deutes es concreten en un Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de 520.000 euros, a càrrec de la Diputació; un Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 80.000 euros i una subvenció per l’Escola de Música (40.000 euros), aquests dos pendents de liquidar per part de la Generalitat.

El treball d’estalvi i reestructuració de la despesa ‘ha consistit en posar en crisi, una per una, totes les partides del pressupost per veure en quines es podia estalviar. Ha estat un treball minuciós i llarg’, ha especificat el vocal d’Economia.

Amb la situació actual l’EMD podrà destinar a inversió un total proper als 600.000 euros, dels quals 250.000 es destinaran a arranjament de carrers i actuacions sostenibles (construcció i arranjament de parcs i jardins, renovació d’enllumenat, etc.). La resta de l’esforç inversor a Valldoreix es destinarà a la compra d’equipaments com una nova màquina escombradora de carrers, entre d’altres.

 

 

El president de l’EMD, Josep Puig, i el regidor d’Urbanisme, Pere Casajoana i han explicat avui que “això demostra que el compromís amb els veïns i veïnes per part de les tres administracions és ferm i va endavant”

El president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, i el regidor d’Urbanisme, Pere Casajoana, han explicat avui que el govern català “ha consignat una partida de 471.915, 06 euros en el pressupost 2014” que correspon al primer pagament de 1.573.050 que li pertoca aportar a la Generalitat en compliment del conveni de cooperació signat entre Ajuntament, EMD i govern català per tirar endavant el projecte de soterrament de les línies d’alta tensió.

Aquesta consignació correspon al primer tram de l’acord de plurianualitat aprovat pel govern de la Generalitat el passat 29 d’octubre del 2013. Aquest mateix acord especifica la reserva de 471.915 euros per l’any 2015 i 629.220 per l’any 2016.

Pel regidor i el president de l’EMD, la consignació de la partida en el pressupost 2014 demostra “la voluntat compartida de les tres administracions per donar compliment a una compromís històric amb els veïns i veïnes de Sant Cugat i de Valldoreix”. Les dues administracions han indicat que “gràcies a aquest compromís la qualitat de vida dels ciutadans millorarà notablement”.

Cal recordar que aquesta actuació es du a terme a instàncies de l’Ajuntament i l’EMD de Valldoreix, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El finançament de l’obra, que té un cost de 3.930.000 €, va quedar repartit de la següent manera:

  • Aportació de la Generalitat: 1.573.050 €
  • Aportació de l’EMD: 1.468.000
  • Aportació de l’Ajuntament: 962.000 €

Les obres van endavant i la previsió és que, si no hi ha cap contratemps, aquestes obres puguin finalitzar definitivament durant el primer semestre de l’any 2014.

0 1587

La insígnia amb els símbols i colors de Valldoreix està situada al capdamunt d’un nou pal que s’ha instal·lat a la rotonda que dóna accés a la seu de l’EMD de Valldoreix.

La bandera deriva de l’escut oficial de la corporació valldoreixenca i tant aquesta com l’escut de l’EMD de Valldoreix formen part del registre de símbols dels ens locals de Catalunya, que depèn del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2005. La bandera instal·lada a tocar de la Casa de la Vila té unes mides de 1,5 metres d’altura per 2,25 metres d’amplada.

La iniciativa forma part del conjunt d’accions que el govern de l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix ha posat en marxa per dotar els equipaments municipals de la vila del reforç institucional i per tal de fer-los fàcilment identificables a ulls de la ciutadania.

 

Els veïns van respondre a la crida feta des de l’EMD de Valldoreix a les entitats, associacions i col·lectius de la vila per tal de mostrar el rebuig social a la suspensió, per part del TC, de la Llei de Consultes i del Decret de Convocatòria de la consulta del 9 de novembre.

L’acte va estar encapçalat pel president de l’EMD, Josep Puig que anava degudament vestit de groc, tal com recomanaven les entitats convocants de la concentració simultània a les portes de tots els consistoris de Catalunya, Òmnium Cultural i l’ANC. Josep Puig va ser també l’encarregat de llegir el manifest redactat pels convocants que instava a tots els ciutadans a donar una resposta massiva i cívica a la suspensió, per part del Tribunal Constitucional, de la Llei de Consultes no Referendàries de la Generalitat de Catalunya i el Decret de Convocatòria de la Consulta del 9N, i a posar de manifest el convenciment dels veïns i veïnes de Valldoreix que el dia 9 de novembre se celebrarà la consulta, per poder decidir amb llibertat i a les urnes quin ha de ser el futur de Catalunya.

Una vintena de persones, entre responsables polítics i treballadors de l’EMD de Valldoreix, s’han aplegat aquest migdia a l’exterior de la Casa de la Vila de Valldoreix per mostrar el seu rebuig al projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local impulsada pel govern espanyol.

Amb aquest gest els polítics i treballadors de l’EMD-Valldoreix s’han alineat amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i els sindicats UGT i CCOO per reclamar la retirada i no aprovació del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Igualment, els treballadors de la corporació valldoreixenca han volgut donar suport i adherir-se al manifest fet públic conjuntament per les entitats municipalistes i els sindicats, que entre d’altres coses afirma que amb aquest projecte la voluntat del govern central és la de buidar de competències el món local, traspassant-les a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del servei del ciutadà, amb l’objectiu de recentralitzar, controlar i limitar l’autonomia local.

Amb aquests arguments, tant des de les entitats convocants de la protesta com des de l’EMD-Valldoreix, s’exigeix al govern de l’estat que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local, aprovada en l’Estatut d’Autonomia, i que qualsevol tipus de reforma de l’administració local s’abordi amb un ampli consens i que vagi acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania.