dilluns, agost 3, 2020
Traduir
Actualitat

Josep Puig i Mercè Conesa van estampar ahir la seva rúbrica per donar llum verd al marc que regularà les relacions econòmiques i financeres entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat fins el 2016.

El nou marc econòmic entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat redefineix la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté sobre els 2,2 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament i es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni. El nou conveni també contempla un increment de les bestretes mensuals en detriment d’una liquidació anual més baixa, així com la participació de l’EMD en les recaptacions per part de l’Ajuntament de les multes de trànsit, un concepte que reportarà a les arques de Valldoreix una xifra propera als 110.000 euros. El nou conveni es calcula amb el darrer cens de població de Valldoreix, fet que implica un càlcul més ajustat i exacte.

Un cop signat l’acord tant Josep Puig com Mercè Conesa es van felicitar per haver aconseguit una entesa que tots dos van qualificar com ‘molt beneficiosa per a les dues entitats’. Puig, de la seva banda, va definir el nou conveni com ‘un acord que s’adapta molt millor a les necessitats de Valldoreix i que té més en compte quines són les actuals despeses de l’EMD’. Per Conesa l’acord és ‘més just per als ciutadans de Valldoreix i és el fruit de la voluntat d’arribar a consensos de col·laboració entre l’Ajuntament i l’EMD’.

El mateix acte de signatura del conveni econòmic-financer va servir per rubricar un conveni urbanístic entre les dues administracions que possibilitarà l’arribada per primer cop d’habitatge públic protegit a Valldoreix. En concret serà a l’estació, al terreny on a l’actualitat està ubicat l’aparcament. Mitjançant el conveni signat ahir l’EMD cedeix la gestió d’aquest terreny a l’Ajuntament per a desenvolupar habitatge protegit, mentre que l’EMD s’encarregarà de la gestió de diferents terrenys repartits pel territori valldoreixenc per promoure projectes de millora urbana i de serveis.

L‘EMD de Valldoreix va aprovar inicialment ahir uns comptes que es mantenen iguals als del 2013 i que ascendeixen a 8,6 milions d’euros. El pressupost del proper any està marcat per l’acord amb l’Ajuntament pel nou conveni de finançament.

Els comptes de l’EMD pel 2014 destinen a inversió una xifra propera als 585.000 euros, en front els 980.000€ del 2013. La minva en aquesta partida es deu a la finalització del pagament dels treballs de soterrament de les línies d’alta tensió, una actuació que capitalitzava l’esforç inversor de l’EMD durant l’anterior exercici. Enguany la inversió més quantiosa que realitzarà l’administració valldoreixenca serà la construcció d’una rotonda al Pg. Olabarria en la seva confluència amb l’Av. Bilbao. Altres inversions previstes durant el 2014 són la construcció del parc infantil a la zona del CAP de Valldoreix (30.000€), la instal·lació de noves marquesines d’autobús (40.000€), millores en el clavegueram i millores pedagògiques de l’escola Ferra i Clua (38.720 i 30.000€, respectivament), i renovació d’equips informàtics (13.000€), entre d’altres.

El pressupost 2014 també contempla una partida destinada a imprevistos de 320.000 euros, però que només s’utilitzarà si les previsions d’ingressos anuals de l’EMD es compleixen. En aquest cas l’esforç inversor de l’entitat de Valldoreix passarà del 8% inicial al 12-15%, en funció dels ingressos.

L’empremta de l’acord entre l’EMD i l’Ajuntament, pel nou marc de finançament que es formalitzarà en poques dates, és veu reflectida en la redefinició de la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté propera als 2,3 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament. D’aquesta manera es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni.

0 1544

La sessió plenària de la Junta de Veïns, celebrada aquest matí en sessió extraordinària, ha decidit per unanimitat donar llum verd als preus públics dels serveis que presta l’EMD a la ciutadania.

El fet que marca l’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2014 és la voluntat de l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix de mantenir els preus públics i les taxes reguladores, ja què es considera que atesa la difícil situació econòmica que travessa el país no es pot incrementar més la càrrega impositiva sobre les famílies valldoreixenques. L’únic servei que veu incrementat el seu preu és el Complex Esportiu de l’EMD que, a petició de l’empresa concessionària i prestadora del servei, s’apujarà en 1’7% (IPC interanual corresponent a l’agost).

On sí es veuen modificades les Ordenances Fiscals pel 2014 és en l’arrodoniment a la baixa dels preus públics per a espectacles culturals, que queden fixats en 2€ per a espectacles familiars; 5€ per a espectacles de preu inferior als 6.000€; i 10€ per a espectacles de preu superior als 6.000€. Una altra de les modificacions que queden reflectides en les noves ordenances és el redactat d’alguns dels seus apartats, que s’actualitza atès que alguns dels serveis que amb anterioritat es prestaven han canviat de nom o s’han suprimit per prestar-ne d’altres.

La Sessió Plenària d’aquest dimecres ha servit igualment per aprovar la incorporació d’una nova taxa a les Ordenances Fiscals per a l’any 2014. El nou preu públic està referit a l’activitat de les 5 Milles Femenines de Valldoreix que, donat l’increment de participació registrat en l’última edició i el nivell de consolidació acreditat per la prova els darrers anys, fa preceptiu el cobrament d’una quota que serveixi per sufragar els costos d’organització de l’activitat. La nova taxa fixa que la cursa infantil continuï sent gratuïta, mentre que les participants per a la cursa de les 2,5 milles pagaran 8€, el mateix preu que hauran d’abonar les participants de la cursa de les 5 milles que estiguin federades, tinguin assegurança mèdica i xip propi. Pel que fa a les participants que disposin de xip propi, però no d’assegurança mèdica pagaran 10€ i les participants que no tinguin assegurança mèdica ni xip propi pagaran 12€.

L’últim punt del l’ordre del dia ha servit per aprovar per unanimitat una modificació del pressupost per fer front a diferents despeses, entre les quals destaquen les destinades a manteniment de carrers i a millores de mobilitat, amb un cost conjunt de més de 100.000€ dels més de 171.000€ que contempla la modificació en total.

Altres conceptes que s’incrementen són la promoció del comerç; manteniment del Ferran i Clua, Casal d’Avis i Nau de Cultura; compra de mobiliari urbà; instal·lació de punts de llum al Mercat dels Dissabtes; entre d’altres.

 

L’equip de govern de Valldoreix va presentar ahir davant de la ciutadania l’esborrany dels comptes per al proper any, un pressupost que està marcat per l’acord amb l’Ajuntament de Sant Cugat pel nou Conveni de Finançament.

El nou marc econòmic entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat redefineix la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté propera als 2,3 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament i es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni. El nou conveni també contempla un increment de les bestretes mensuals en detriment d’una liquidació anual més baixa, així com la participació de l’EMD en les recaptacions per part de l’Ajuntament de les multes de trànsit, un concepte que reportarà a les arques de Valldoreix una xifra propera als 110.000 euros.

Els comptes de l’EMD pel 2014 destinen a inversió una xifra propera als 585.000 euros, en front els 980.000€ del 2013. La minva en aquesta partida es deu a la finalització del pagament dels treballs de soterrament de les línies d’alta tensió, una actuació que capitalitzava l’esforç inversor de l’EMD durant l’anterior exercici. Enguany la inversió més quantiosa que realitzarà l’administració valldoreixenca serà la construcció d’una rotonda al Pg. Olabarria en la seva confluència amb l’Av. Bilbao. Altres inversions previstes durant el 2014 són la construcció del parc infantil a la zona del CAP de Valldoreix (30.000€), la instal·lació de noves marquesines d’autobús (40.000€), millores en el clavegueram i millores pedagògiques de l’escola Ferra i Clua (38.720 i 30.000€, respectivament), i renovació d’equips informàtics (13.000€), entre d’altres.

El pressupost 2014 també contempla una partida destinada a imprevistos de 320.000 euros, però que només s’utilitzarà si les previsions d’ingressos anuals de l’EMD es compleixen. En aquest cas l’esforç inversor de l’entitat de Valldoreix passarà del 8% inicial al 12-15%, en funció dels ingressos.

0 1510

Més d’una cinquantena d’alumnes del CEIP Jaume Ferran i Clua han participat avui divendres de la visita guiada a la seu consistorial de l’EMD de Valldoreix, organitzada per l’EMD i la direcció de l’escola.14

Al llarg de més d’una hora els alumnes del centre educatiu valldoreixenc han fet un repàs de la història de Valldoreix des dels seus orígens feudals, quan es denominava municipi de Canals, fins a l’actual Entitat Municipal Descentralitzada. La primera parada de la visita ha estat a la Sala de Plens on el president Josep Puig i la vocal d’Educació, Susana Herrada, ja esperaven els infants. Durant una llarga estona el president Puig i Susana Herrada han anat responent les preguntes formulades pels alumnes, que s’han interessat per coses tan diverses com; l’any de fundació de l’EMD, el nombre d’arbres que hi ha a Valldoreix, quin és l’arbre més gran de la vila i l’any de construcció de l’edifici de la Casa de la Vila, entre d’altres.

La visita també ha servit perquè el tècnic de protocol de l’EMD i historiador de Valldoreix, Juanjo Cortés, expliqués als alumnes la fundació de l’administració pròpia dels valldoreixencs l’any 1958 i el significat de l’escut. Durant la trobada els alumnes també han pogut conèixer el funcionament intern de l’EMD de Valldoreix, fent un recorregut per les oficines de la Casa de la Vila.

La visita a la seu de l’EMD-Valldoreix s’emmarca dins el programa d’estudis dels alumnes del centre valldoreixenc. La intenció, tant dels responsables de l’EMD-Valldoreix com del CEIP Ferran i Clua, és que aquestes visites es puguin fer extensives a la resta d’alumnes del centre educatiu i que es puguin programar periòdicament. La idea és que els escolars puguin aprofundir en el funcionament de les administracions a través d’aquestes trobades.

L’activitat s’ha completat amb una visita a la biblioteca municipal Vall d’Or, situada al mateix edifici de la Casa de la Vila, on els estudiants han pogut copsar el funcionament d’aquest equipament cultural.

0 1959

Més d’una cinquantena d’alumnes del CEIP Jaume Ferran i Clua han participat avui divendres de la visita guiada a la seu consistorial de l’EMD de Valldoreix, organitzada per l’EMD i la direcció de l’escola.

Al llarg de més d’una hora els alumnes del centre educatiu valldoreixenc han fet un repàs de la història de Valldoreix des dels seus orígens feudals, quan es denominava municipi de Canals, fins a l’actual Entitat Municipal Descentralitzada. La primera parada de la visita ha estat a la Sala de Plens on el president Josep Puig i la vocal d’Educació, Susana Herrada, ja esperaven els infants. Durant una llarga estona el president Puig i Susana Herrada han anat responent les preguntes formulades pels alumnes, que s’han interessat per coses tan diverses com; l’any de fundació de l’EMD, el nombre d’arbres que hi ha a Valldoreix, quin és l’arbre més gran de la vila i l’any de construcció de l’edifici de la Casa de la Vila, entre d’altres.

La visita també ha servit perquè el tècnic de protocol de l’EMD i historiador de Valldoreix, Juanjo Cortés, expliqués als alumnes la fundació de l’administració pròpia dels valldoreixencs l’any 1958 i el significat de l’escut. Durant la trobada els alumnes també han pogut conèixer el funcionament intern de l’EMD de Valldoreix, fent un recorregut per les oficines de la Casa de la Vila.

La visita a la seu de l’EMD-Valldoreix s’emmarca dins el programa d’estudis dels alumnes del centre valldoreixenc. La intenció, tant dels responsables de l’EMD-Valldoreix com del CEIP Ferran i Clua, és que aquestes visites es puguin fer extensives a la resta d’alumnes del centre educatiu i que es puguin programar periòdicament. La idea és que els escolars puguin aprofundir en el funcionament de les administracions a través d’aquestes trobades.

L’activitat s’ha completat amb una visita a la biblioteca municipal Vall d’Or, situada al mateix edifici de la Casa de la Vila, on els estudiants han pogut copsar el funcionament d’aquest equipament cultural.

Els representants de l’AEMDEC, amb el seu president Josep Puig al capdavant, es van reunir ahir al Parlament amb el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que va estar acompanyat per la vicepresidenta Joana Ortega, a qui van demanar-li que el Govern sigui sensible a les demandes de les EMD.

Tant Josep Puig com el vicepresident de l’AEMDEC, Pere Panisello i el secretari de l’agrupació, Juanjo Cortés, es van reunir durant poc menys de tres quarts d’hora amb el President Artur Mas per traslladar-li la necessitat del suport del Govern català per tal de poder modificar el projecte de Llei de Governs Locals que en poques dates entrarà en fase de debat parlamentari. Les demandes de les EMD se centren en modificar el redactat de la proposta de nou sistema electoral, que perjudica clarament els interessos dels més de 27.000 veïns i veïnes que viuen en qualsevol de les 63 EMD que hi ha repartides pel territori català. Amb el redactat actual, en cas que fos aprovat, els propers comicis podrien donar com a resultat situacions d’ingovernabilitat.

La proposta de l’AEMDEC, pel que fa al nou sistema electoral, vol mantenir la voluntat expressada pel Govern de Catalunya d’avançar cap a una democràcia més representativa, a través de llistes més obertes, però assegurant que aquesta voluntat no perjudiqui el dia a dia dels veïns i veïnes de les EMD. És en aquest sentit que els representants de les EMD van proposar al President Mas que es mantingui l’elecció de la figura del president de l’EMD, únic càrrec d’elecció directa del panorama polític català, però que l’elecció del president d’EMD impliqui una llista associada al candidat, a través de la qual es pugui confeccionar el plenari i més tard el govern.

Els representants de l’AEMDEC es van mostrar igualment partidaris de modificar la denominació dels càrrecs electes de les EMD i que aquestes s’equiparin a les que prenen els seus homònims a l’ajuntament del municipi de referència, de manera que el president d’EMD sigui denominat amb el nom d’alcalde d’EMD i els vocals passin a prendre el nom de regidors d’EMD.

Més de 80 representants d’EMD catalanes, pobles agregats i municipis amb EMD dins de seu territori s’han aplegat aquest matí a l’EMD de Baldomar en front comú per fer sentir la seva veu davant el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya per aconseguir que la nova llei catalana de Governs Locals reculli les necessitats de les EMD.

Les persones reunides en assemblea a l’església de Baldomar, que representaven un total de 53 EMD i prop d’un 96% del total de la població del territori català constituït com a EMD, han unit esforços per aconseguir que la nova Llei de Governs Locals de Catalunya reculli aspectes tan crucials com la modificació de la llei electoral, per tal d’avançar en la millora de la representativitat de la població de les EMD en els seus governs locals.

En aquest sentit els membres de la junta directiva de l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC), encapçalada pel seu president i president de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig, han explicat als assistents les gestions fetes, tant davant del Departament de Governació com amb els diferents grups parlamentaris amb representació a la cambra catalana. En aquest sentit els representants de l’AEMDEC han mantingut reunions, en seu parlamentaria, amb els grups parlamentaris d’ICV-EUiA, ERC i CiU. Altres reunions mantingudes amb els grups amb representants al Parlament han estat amb la CUP, reunió mantinguda a Manresa i a la seu del PSC al carrer Nicaragua, amb la Diputada Núria Parlón, que va recollir les demandes de les EMD i ja ha demanat la compareixença dels representants de l’AEMDEC per tal de defensar les propostes de les EMD catalanes davant del Parlament de Catalunya, durant la tramitació parlamentaria de la nova llei de Governs Locals.

El treball desenvolupat des de l’Agrupació d’EMD ha consistit també amb diferents reunions amb el Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada, i amb el Director general d’Administració Local de Catalunya, Jordi Souto, per traslladar-los la voluntat de l’AEMDEC de millorar l’esborrany del Projecte de Llei de Governs Locals i per mirar d’aconseguir el suport del departament a l’hora d’incloure esmenes i al·legacions al text. La força feta pels representants de les EMD davant de Governació va servir per extreure el compromís del departament per donar suport, durant la tramitació parlamentaria de la llei, a algunes de les propostes fetes des de les entitats municipals descentralitzades.

L’assemblea celebrada aquest dissabte a Baldomar ha servit igualment per celebrar els 20 anys de la creació de l’Agrupació d’EMD de Catalunya, una commemoració que ha comptat amb la presència de la Vicepresidenta del Govern de Catalunya i Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, així com del Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada, i del Director general d’Administració Local de Catalunya, Jordi Souto.

Durant l’acte la Vicepresidenta ha destacat la tenacitat de l’AEMDEC per traslladar al text de la nova Llei de Governs Locals les reivindicacions de les EMD catalanes i les ha encoratjat a seguir aquest camí durant tot el tràmit parlamentari per mirar de millorar al màxim el text legislatiu. En aquesta mateixa línia la Vicepresidenta ha mostrat el seu compromís i el del Govern de Catalunya amb la protecció de les EMD catalanes i s’ha compromès a dotar-les d’un marc jurídic adequat, que blindi i garanteixi la qualitat en la prestació dels serveis als veïns que viuen en qualsevol de les 63 EMD del territori català. Segons la Vicepresidenta la nova llei ha de regular la relació entre les EMD i els seus ajuntaments de referència, que eviti que aquesta interacció depengui de la bona voluntat d’alcaldes i presidents d’EMD, així com que l’elecció dels càrrecs polítics de les Entitat Municipals Descentralitzades correspongui als veïns i quedi desvinculada de la designació per part dels partits polítics del municipi, entre d’altres qüestions.

Per acabar, Joana Ortega ha felicitat l’agrupació pels seus 20 anys de treball i s’ha mostrat convençuda que el mapa de les EMD catalanes creixerà en nombre i en volum al llarg dels propers anys.

EMD de Valldoreix i Ajuntament de Sant Cugat estan estudiant la conveniència d’instal·lar una càmera mòbil o dues càmeres fixes, en funció de les necessitats de vigilància de la zona i les característiques de l’espai.

La presentació de la iniciativa d’estendre la videovigilància de trànsit a Valldoreix ha anat a càrrec del president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, i el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Seguretat, Jordi Puigneró, que han explicat que el cost d’instal·lació i el manteniment del sistema estarà cofinançat per les dues administracions. Puig i Puigneró han fet una estimació de quin pot ser el cost del projecte i l’han xifrat al voltant dels 20.000 euros.

La voluntat, tant de l’EMD de Valldoreix com de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb la instal·lació del sistema de videovigilància de trànsit a Valldoreix és el control de l’accés de vehicles a través de la plaça de Can Cadena, incrementant així els elements de seguretat en aquesta zona de la vila. Les estimacions calculen que la rambla Mn. Jacint Verdaguer té un volum de trànsit diari de més de 6.000 vehicles que entren i surten de Valldoreix pel nus de Can Cadena, mentre que la carretera de Vallvidrera concentra un trànsit proper als 10.000 vehicles per dia.

Pel president Puig l’arribada de la videovigilància a la Pl. de Can Cadena és l’assoliment ‘d’un compromís electoral, ja que treballar per incrementar la seguretat i el control del trànsit a Valldoreix és un dels nostres objectius. Ara estem mirant, en el marc del conveni econòmic, de veure com fem el repartiment de la despesa. Estem totalment d’acord amb Sant Cugat que aquesta mesura que estem presentant avui és una millora per a Valldoreix’.

0 1505

La moció d’adhesió al procés pel Dret a Decidir va rebre l’únic vot contrari del representant del PP que més tard, i sortint-se del guió, es va mostrar favorable a donar suport a la cadena humana que travessarà Catalunya el proper 11 de setembre.

L’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir es fonamenta en que ‘el dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la corresponsabilitat de tots els agents, per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta’. En aquesta mateixa línia, la moció aprovada pel plenari de Valldoreix defensa que serà el suport majoritari de la societat catalana el que donarà legitimitat al procés, que està fonamentat en la llibertat d’expressió de qualsevol poble, recollida a tots els tractats internacionals i a la legislació catalana i espanyola. L’adhesió comporta el compromís de l’EMD-Valldoreix de promoure que les entitats, associacions i agents econòmics de la vila se sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.

La sorpresa la va donar el vocal del PP, José María Canals, quan va votar favorablement a la moció per donar suport a l’organització de la Via Catalana, una cadena humana que travessarà el país de nord a sud, de La Jonquera a Sant Carles de la Ràpita. La col·laboració de l’EMD es concreta en fer compatible la cadena humana amb els actes previstos per la Diada a nivell de l’àmbit de Valldoreix.

La mateixa sessió plenària va servir també per formalitzar la compatibilitat del càrrec del president de l’EMD-Valldoreix, amb dedicació exclusiva, amb l’exercici de la seva activitat privada. Segons l’informe jurídic emès per la secretaria de l’EMD, l’exercici de la seva activitat privada no és incompatible amb l’activitat pública que desenvolupa com a president de l’EMD, sempre que es compleixi les limitacions que al respecte contempla la legislació vigent.

El ple va aprovar igualment la constitució del Consell Sectorial d’Educació i va donar llum verda a l’aprovació inicial del Reglament d’Ús de les activitats esportives de la zona verda situada a l’avinguda Castellot s/n.