Dissabte, juny 25, 2022
Traduir
Urbanisme i planejament

Un nou edifici per a l’Escola de Música, un centre de dia, una biblioteca, un centre cívic polivalent, un espai escènic i musical, un espai museístic, diferents equipaments poliesportius i un mercat municipal. Aquestes són les principals necessitats que dibuixa el Pla d’Equipaments de Valldoreix fins a l’any 2028, que ahir es va presentar a la ciutadania en una audiència pública temàtica a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. En total van ser una vintena els veïns i veïnes que es van donar cita a la sala noble del consistori valldoreixenc, per seguir amb atenció les explicacions del president de l’EMD-Valldoreix, Josep Puig, assistit tècnicament pel Cap d’Urbanisme de la corporació, redactor del pla.

Durant la presentació del document, el tècnic redactor va desgranar les necessitats de la vila en matèria d’equipaments i les diferents opcions d’emplaçament, tenint en compte la disponibilitat de terrenys de titularitat pública. En aquest sentit, el pla prioritza aquells terrenys que són propietat de l’EMD de Valldoreix i que, per tant, no representarien haver d’invertir temps i recursos a l’hora d’endegar projectes en aquests espais. En concret, els principals serien l’espai Garden -a tocar de l’EMD- per a l’Escola de Música; l’espai de la Centralitat pel centre cívic, l’espai escènic i el mercat; i el nucli de la seu de l’EMD per a la biblioteca, el centre de dia i el museu. Un cop enllestida la presentació tècnica del pla es va donar la paraula als assistents, encetant un torn de preguntes ciutadanes, on aquests van traslladar a la taula presidencial les seves preguntes i valoracions.

Les properes passes del Pla d’Equipaments de Valldoreix seran l’obertura d’un període en què la ciutadania podrà fer les seves aportacions telemàtiques al document i també està previst celebrar una nova reunió -encara pendent de calendaritzar- on es farà el retorn sobre la participació ciutadana.

L’EMD de Valldoreix ha enllestit aquest dimarts les obres del nou pont que dona accés al camp de futbol de Valldoreix, des del carrer Castellot. Amb les obres també s’han creat dues esculleres a banda i banda del pont per protegir la llera del torrent de Can Badal.

Amb 12 metres de llargada i 4,5 d’amplada, el nou pont permetrà l’accés de persones i vehicles de servei a l’espai del camp de futbol, sense envair la llera de la riera, com succeïa abans. L’obra ha tingut un cost de 130.000€ i un temps d’execució de poc més de 2 mesos i mig. Amb la finalització dels treballs també queda obert de nou al públic, en aquest tram, l’itinerari de vianants ‘Sumant Capacitats’ que transcorre pel torrent de Can Badal i que havia quedat tallat temporalment durant l’execució de l’obra.

Ara, amb els treballs del nou pont acabats, el proper pas és la futura construcció d’una zona verda i esportiva en els terrenys de l’antic camp de futbol, que està previst que puguin acollir una pista esportiva, un skatepark i una zona d’estada i esbarjo per als veïns. Aquest nou parc esportiu i ciutadà tindrà accés des del nou pont del carrer Castellot i des del carrer Parc, al barri del Monmany.

L’antic terreny descampat al davant de la Casa de la Vila de Valldoreix és ja un flamant nou aparcament per a 56 vehicles, amb espai de càrrega per a vehicles elèctrics, i una nova plaça cívica dotada d’espais de jocs infantils amb una font renovada per refrescar-se.

La reforma de l’indret, que va començar l’octubre de 2018, obre les seves portes al públic aquest divendres, donant lloc a una nova àrea que conjugarà els usos d’estacionament de cotxes i motocicletes amb una zona d’esbarjo per als més petits de la vila.

Durant l’actuació, promoguda des de l’EMD de Valldoreix, s’ha procedit igualment a instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, que en pocs dies estarà a disposició de la ciutadania, un cop es completin els tràmits d’homologació del dispositiu.  Els treballs d’urbanització han servit per delimitar tres zones ben diferenciades, segons l’ús a què estaran destinades, de les quals la que ocupa més extensió és la que acollirà l’aparcament. La resta de zones acolliran l’àrea de jocs infantils per als més petits, que integra un sorral, dos gronxadors de molla i una caseta amb tobogan, pensats per fomentar els jocs imaginatius i de relació. Mentre, per als infants més grans s’ha creat un espai de jocs actius de grimpada per troncs i xarxes de corda, dissenyats per afavorir el sentit de cooperació dels jocs col·lectius. La zona de jocs infantils no quedarà oberta al públic fins d’aquí a uns dies, quan hagi arrelat amb més força la vegetació que s’ha plantat en la darrera fase de l’obra.

Amb la posada en funcionament del nou aparcament es dona un pas més en la voluntat de govern de l’EMD de dotar la vila de Valldoreix d’un nou espai de centralitat que, juntament amb la Casa de la Vila i el Biblioaccés Vall d’Or, ha de quedar completat amb el nou edifici de l’Escola de Música i espai cultural polivalent que es construirà properament a l’espai garden.

L’Entitat Municipal de Valldoreix va posar en marxa la setmana passada un pla d’actuació dirigit a adaptar tots els passos de vianants de la Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer per a persones amb discapacitats motrius, materialitzant un dels projectes dels Pressupostos Participatius de 2018.

Amb aquesta actuació la rambla M. J. Verdaguer disposarà de passos zebra completament adaptats per al trànsit de persones amb dificultat de mobilitat. Els treballs suposaran la concreció d’una de les propostes presentades als Pressupostos Participatius, a les que l’equip tècnic de l’EMD va donar llum verda.

Les actuacions es van començar a executar la setmana passada al tram de la Rbla. Mossèn Cinto Verdaguer, comprès entre la Pl. de l’Estació i la Pl. Mas Roig. En concret, les millores viàries es van localitzar als passos de vianants ubicats a la confluència entre la rambla i el C/ Coster, amb el Pg. Castanyer i amb el C/ Núria. Aquesta setmana, els operaris de l’empresa contractista encarregats de l’acció realitzaran les les millores als passos de vianants de la cruïlla de la Rbla. Verdaguer amb el C/ Espígol.

El cost total de l’acció de millora viària liderada des de l’EMD-Valldoreix és d’aproximadament 25.000 euros.

 

Les accions de millora de la zona de terra de l’aparcament del Pavelló de Valldoreix han transformat l’àrea en un espai asfaltat, senyalitzat adequadament i adaptat a les persones amb dificultats de mobilitat, amb la instal·lació de places reservades.  

La intervenció urbanística va començar dimarts 29 de gener i finalitza avui, 1 de febrer, amb l’objectiu d’arranjar la zona de pàrking del Pavelló de Vòlei de Valldoreix millorar els accessos, la delimitació de les places i l’adaptació de l’aparcament a les necessitats dels usuaris amb mobilitat reduïda.

L’actuació, executada per l’Ajuntament de Sant Cugat, ha consistit en la transformació de l’anterior aparcament de terra en un pàrking pavimentat amb un asfalt de color sauló, que s’integra perfectamente amb l’entorn. L’equip de l’obra ha senyalitzat amb pintura un total de 40 places d’aparcament, que han permès l’eliminació de les travesses de fusta que delimitaven les anteriors places. La intenció d’aquesta mesura és la de guanyar l’espai com a lloc de celebració d’activitats a la vila. A més, ara el nou aparcament incorpora un espai d’aparcament per a motos.

El cost total de les tasques d’adequació i millora del pàrking del Pavelló Municipal ha estat d’aproximadament uns 40.000 euros.

L’Entitat Municipal de Valldoreix ha signat un conveni de cessió d’ús del terreny de l’entorn de l’Església de l’Assumpció, propietat del Bisbat de Terrassa, per la remodelació integral d’aquest espai de lleure i reunió de tota la ciutadania valldoreixenca.

La presidenta accidental de l’EMD-Valldoreix, Susana Herrada, va tancar la setmana passada un important acord amb el rector de la Parròquia de Sant Cebrià, Mn. Josep Maria Manresa i amb el Bisbat de Terrassa, per a la cessió d’una porció de terreny de la plaça Maria Sabater que és de propietat esclesiàstica. Amb aquest pacte, el Bisbat de Terrassa, diòcesi propiètaria de l’Església de l’Assumpció i d’una franja de terreny de la plaça adjacent, cedeix els drets d’ús del terreny a l’EMD, durant un període de 15 anys prorrogables, per a la realització de tasques urbanístiques.

La voluntat de l’EMD de Valldoreix consisteix en l’arranjament de la zona creant un nou espai urbanitzat obert a tota la ciutadania, que millori les condicions d’ús de la parcel·la, sense alterar les funcions que la Plaça Maria Sabater ha acollit fins ara. A més, l’EMD-Valldoreix obtè amb el conveni l’ús d’un local soterrat situat a l’àrea de la plaça, d’uns 40m2, que servirà per emmagatzemar material necessari de la brigada municipal d’obres i serveis.

El projecte actuarà també sobre l’accés peatonal que connecta la plaça de l’Estació i el carrer de l’Església, per tal de millorar-ne les condicions de seguretat i accessibilitat.

Les obres s’iniciaran el dilluns 4 de desembre quan està previst que s’enderroqui la petita edificació existent al terreny, per obrir un espai d’estada que esdevindrà una plaça-mirador un cop s’acabin el treballs. Aquest nou mirador estarà tres metres per sobre el nivell de l’Estació dels FGC i articularà els dos trams remodelats d’escales que connectaran la plaça de l’Estació amb el carrer de l’Església. Aquest accés peatonal presenta actualment un desnivell molt pronunciat, que amb la nova urbanització suavitzarà el seu recorregut amb un traçat d’escala-rampa en diagonal diferent a l’actual.

Per tal de garantir l’accessibilitat a la plaça-mirador de les persones amb mobilitat reduïda o amb cadira de rodes es crearà un altre accés a l’espai en forma de rampa que s’iniciarà a un punt de la vorera de la rambla Mn. J. Verdaguer i que tindrà un desnivell de només un 6%. A la façana de la rambla, on s’habilitarà aquesta rampa, també s’intervindrà per evitar possibles despreniments, atès el fort talús que presenta el terreny. La solució proposada és la col·locació d’una malla de fibra de coco i un sembrat que crearan una catifa verda tapitzant.

 

Per evitar qualsevol accident durant els treballs, que tindran una durada de 2 mesos, l’EMD ha previst que entre el dies 11 i 22 de desembre se suprimeixin les dues bandes d’aparcament de la rambla Verdaguer, entre la plaça de l’Estació i el carrer Espígol (el tram comprès entre el BBVA i el forn de pa), mentre que es mantindrà el carril de circulació de vehicles com fins ara. Des del 12 de desembre i fins al final de l’obra es tornarà a habilitar la banda d’aparcament a la vorera del costat dels comerços, però no es podrà aparcar a la vorera del costat de les obres. Com a aparcament alternatiu es podrà fer servir la zona vermella habilitada a l’aparcament de Can Cadena.

La nova zona d’aparcament té una superfície de 6.000 m2 que acull 150 places, 30 de les quals són d’estacionament amb temps limitat, destinats a donar servei a la zona comercial.

L’estacionament s’inaugura demà dijous a les 07:00 del matí, quan s’obriran al públic les portes del nou espai, que tot i tenir un ús provisional, ja acollirà els primer vehicles. El nou aparcament de la plaça de Can Cadena està destinat a complementar l’oferta de places que ofereix el pàrquing de l’estació FGC, molt saturat per la gran afluència de cotxes.

L’accés al nou espai es fa des de l’entrada habilitada a la rambla Mn. Jacint Verdaguer -en el tram entre la plaça de Can Cadena i la plaça de l’Estació-, mentre que la sortida esta ubicada a la carretera de Vallvidrera. El pressupost total dels treballs efectuats per adequar el terreny han tingut un cost proper als 75.000 euros, i han consistit en el desbrossat de l’espai, els moviments de terres, l’anivellament del terreny, l’estesa d’una capa compactada de tot-ú, la delimitació de l’area amb barreres prefabricades de formigó model New Jersey i la delimitació de les places.

El nou aparcament de la plaça de Can Cadena té un ús provisional a l’espera de fer una urbanització definitiva de l’espai, projecte en què s’està treballant des de l’EMD, però que està en una fase inicial i s’està treballant en una calendarització definitiva.

Els treballs de remodelació de l’avinguda Mas Fuster, en el tram que va des de Can Cadena- Ctra. de la Floresta fins el carrer de la Pau, han quedat finalitzades aquest dimecres, quan s’ha obert definitivament el pas de vehicles per la via.

Les actuacions dutes a terme han servit per millorar la convivència entre vehicles i vianants, a més de renovar elements urbans molt deteriorats, com era el paviment de la calçada, el panot de les voreres i la calçada. L’obra també ha previst la reubicació de les parades d’autobús.

El projecte s’ha centrat en la reforma de les tres cruïlles de l’esmentat tram per millorar l’espai públic. És per això que a la cruïlla de l’avinguda Mas Fuster amb la carretera de la Floresta, s’ha suprimit la zona de jocs infantils (que va quedar ubicada al parc del CAP), deixant espai per acollir una nova zona enjardinada que quedarà acabada en breu. A la cruïlla amb el carrer Sant Francesc s’ha aprofitat l’espai de vorera per generar un gran escossell per a la plantació d’arbres.

Per últim, a la confluència amb el carrer de la Pau, la via esdevé de plataforma única per tal d’ampliar l’espai de plaça, on s’ubica la font i la creu en memòria de Mn. Jacint Verdaguer.

Tradueix »