dijous, agost 13, 2020
Traduir
Govern Local

0 4041
ESTRUCTURA POLÍTICA

Com a conseqüència de les darreres eleccions municipals, celebrades el 26 de maig de 2019, l’EMD de Valldoreix està formada per un President (Junts per Sant Cugat-Valldoreix) i vuit vocals de 6 formacions polítiques o grups municipals: Junts per Sant Cugat-Valldoreix, ERC-MES, CUP-PC, Ciutadans i PSC.

GRUPS MUNICIPALS

Formen part d’un mateix grup municipal el president i els vocals nomenats per una mateixa candidatura o llista electoral. Cada grup municipal té un portaveu, les funcions del qual són representar el seu grup en les qüestions d’ordre i funcionament del ple municipal, així com expressar la posició oficial del grup en els assumptes sotmesos al ple.

Grup Municipal de Junts per Sant Cugat-Valldoreix

Il·lm. Sr. Josep Puig i Belman, President de l’EMD de Valldoreix

Sr. Bernat Gisbert Riba, vocal i portaveu municipal de Junts per Sant Cugat-Valldoreix

Sra. Susana Herrada i Cortés, vocal independent

Sra. Elena Degollada Bastos, vocal Junts per Sant Cugat-Valldoreix

Grup Municipal d’ERC-MES

Sr. Lluc Cahís i Raga, vocal i portaveu municipal d’ERC

Sr. Jaume Sanmartí Argelich, vocal d’ERC

Grup Municipal de CUP-PC

Sr. Ferran Margineda Agustin, vocal i portaveu municipal de la CUP-PC

Grup Municipal de Cs

Sra. Anna Cano Farré, vocal i portaveu municipal de Ciutadans

Grup Municipal del PSC 

Sra. Susanna Casta Balcells, vocal i portaveu municipal del PSC

 

Si vols conèixer les retribucions dels diferents càrrecs estan publicades al Portal de Transparència.

 

0 4781
NOM
CÀRREC
Josep Puig i Belman
Junts per Sant Cugat-Valldoreix
President de l’EMD de Valldoreix: Agenda del president

Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i Serveis Urbans i Pla d’Actuació Municipal.

Susana Herrada i Cortés 
Junts per Sant Cugat-Valldoreix
Vocal independent: Agenda de la vocal del govern 

Mobilitat , Transport i Vialitat, Recursos Humans, Cultura i Medi Ambient.

Bernat Gisbert Riba
Junts per Sant Cugat-Valldoreix
Vocal de Junts per Sant Cugat-Valldoreix i portaveu: Agenda del portaveu

Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut, Esports , Gestió de Residus, Atenció les persones i Serveis Generals.

 

Elena Degollada Bastos
Junts per Sant Cugat-Valldoreix
Vocal de Junts per Sant Cugat-Valldoreix: Agenda de la vocal del govern

Economia, Participació Ciutadana, Educació, Gent Gran, Comerç i Serveis Socials.

 

Lluc Cahís i Raga
ERC-MES
Vocal d’ERC-MES a l’oposició

Portaveu del Grup Municipal d’ERC-MES

Jaume Sanmartí Argelich
ERC-MES
Vocal d’ERC-MES a l’oposició

Ferran Margineda Agustin
CUP-PC
Vocal de la CUP-PC a l’oposició

Portaveu del Grup Municipal de la CUP-PC

Anna Cano Farré
Ciutadans
Vocal de Cs a l’oposició

Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans

 

Susanna Casta Balcells
PSC
Vocal del PSC a l’oposició

Portaveu del Grup Municipal del PSC