Dissabte, novembre 27, 2021
Traduir
Tràmits

0 7785

 

Atenció Ciutadana
Comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic
Factura Electrònica – E.Fact
Sol·licitud de prèstec de bens mobles propietat de l´EMD-Valldoreix
Model d’Instància EMD de Valldoreix
Llicencies d’Activitat
Ocupacions de la via pública i fires
Realització d’actes ocasionals
Urbanisme
Assabentat d´Obres
Canvi de nom – activitat
Certificat Compatibilitat
Certificat Urbanístic
Connexió Clavegueram
Full de residus
Instal·lació Grua
Obra menor-Rètol sense estructura
Ocupació de la via pública
Parcel·lació
Solicitud de comunicació. Annex IIIa
Solicitud de comunicació. Annex IIIb
Solicitud de comunicació. Annex IIIc
Sol·licitud de devolució d’aval
Sol·licitud de Llicència de primera ocupació
Sol·licitud de llicència de tala d’arbres
Sol·licitud de llicència d’obra major
Sol·licitud de llicència d’Obra Menor

 

Tradueix »