EMD i Ajuntament treuen a concurs el contracte de concesió de la...

EMD i Ajuntament treuen a concurs el contracte de concesió de la gestió agrícola de la finca de Can Monmany

0 1310

El contracte estableix les condicions de cessió per a l’explotació agrícola dels terrenys adjacents a la masia de Can Monmany, propietat a parts iguals i indivisa de l’EMD de Valldoreix i de l’Ajuntament de Sant Cugat. La superfície destinada a la gestió agrícola és de 4,69 ha. que es poden ampliar fins a 3,78 ha. més, a petició del concessinari.

El contracte de cessió de l’espai inclou també els espais de 361 metres quadrats de magatzem ubicats a la façana nord de la masia, destinats a usos viculats a la gestió agrícola. La durada del contracte serà de 10 anys, prorrogables fins a un màxim de 10 anys més, sempre que hi hagi acord entre la propietat i el concessionari. L’acord haurà de ser igualment ratificat per l’òrgan de contractació.

Tota la documentació necessària per concórrer al concurs públic s’haurà de presentar a l’OAC de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Consulteu tots els documents a través de l’enllaç a l’espai de l’Ajuntament de Sant Cugat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

 

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta