La Rbla. del Jardí passa a ser d’única direcció i el Pg....

La Rbla. del Jardí passa a ser d’única direcció i el Pg. del Nard serà doble sentit entre Av. Baixador i Rbla. del Jardí

L’EMD de Valldoreix ha iniciat avui els treballs de supressió de la pintura de senyalització al Pg. del Nard i la Rbla. del Jardí, actuació prèvia a la col·locació de la nova senyalització d’aquestes dues vies, que ens pocs dies experimentaran canvis circulatoris substancials. En concret, la nova proposta viària elimina el doble sentit de circulació a la Rbla del Jardí, que farà que quedi unificat aquest vial amb el seu corresponent que ve de Sant Cugat, mentre que el Pg. del Nard recuperarà el doble sentit de pas en el tram entre la mateixa Rbla. del Jardí i l’Av. del Baixador. El projecte de senyalització encetat avui preveu la renovació de totes les marques viàries horitzontals amb pintura, així com la instal·lació de les senyals verticals corresponents.

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat, que es va aprovar l’any 2014 per part del plenari municipal santcugatenc per a tot el municipi, un pla que recull les accions a desenvolupar per aconseguir una mobilitat més sostenible, segura i accessible per a tothom. Amb aquesta modificació, la voluntat del govern de l’EMD és la de millorar la mobilitat i la seguretat de la zona, atès que la Rbla. del Jardí se sumarà al C/ Ramon Escayola com a vies de direcció única amb aparcaments i velocitat limitada 30km/h. Al mateix temps s’està treballant des dels serveis tècnics de l’EMD per tirar endavant els expedients d’expropiació de la resta del carrer Nard, perquè en un futur proper aquest carrer pugui ser de dues direccions fins a Ramón Escayola.

Amb aquestes accions també es busca per part del govern afavorir l’ús de la bicicleta, de manera que els veïns i veïnes puguin gaudir dels beneficis de la implementació dels preceptes de vila lenta, que vol consolidar a tot el territori de Valldoreix.

2 COMENTARIS

  1. L’article falseja les dades ja que diu que recupera el sentit de doble direcció anul·lat amb els canvis del Pla de mobilitat del 2014 però no precisa que el Nard tenia doble direcció des de Avda. Joan Borras i ara només recupera el doble sentit des de Rbla. Jardi. Per tant no recupera la doble direcció. Només ho fa parcialment.

    • La notícia diu que ‘el Pg. del Nard recuperarà el doble sentit de pas en el tram entre la mateixa Rbla. del Jardí i l’Av. del Baixador’, afirmació totalment veraç perquè el Pg. del Nard havia estat de doble direcció en aquest tram. La notícia no diu enlloc que amb aquests canvis es recuperi la doble direcció en la totalitat de la via, com tampoc nega que aquest carrer fos originàriament de doble direcció fins a Joan Borràs.

Deixar una resposta