Agenda dels vocals i del President de l’EMD

Agenda dels vocals i del President de l’EMD

Il·lm. Sr. Josep Puig i Belman – President de l’EMD de Valldoreix

 • Infraestructures
 • Seguretat Ciutadana
 • Urbanisme
 • Planejament
 • Obres i Serveis Urbans
 • Pla d’Actuació Municipal

Dilluns de 9:30 a 14:30 i de 17:00 a 20:30h.
Dimarts de 9:30 a 14:30h.
Dimecres de 9:30 a 14:30h.
Dijous de 9:30 a 14:30 i de 17:00 a 20:30h.
Divendres de 9:30 a 14:30h.

Assistència a actes institucionals

Sol·licitar cita prèvia: jpuig@valldoreix.cat – 936.742.719

 

Sr. Bernat Gisbert Riba – Vocal i portaveu de Junts per Sant Cugat-Valldoreix

 • Comunicació i Noves Tecnologies
 • Joventut
 • Esports
 • Gestió de Residus
 • Atenció les persones
 • Serveis Generals

Dilluns de 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30h.
Dimarts de 9:30 a 13:30h.
Dimecres de 9:30 a 13:30h.
Dijous de 17:30 a 20:30h.
Divendres de 9:30 a 13:30h.

Assistència a actes institucionals

Sol·licitar cita prèvia: bgisbert@valldoreix.cat – 936.742.719

 

Sra. Susana Herrada i Cortés – Vocal de Junts per Sant Cugat-Valldoreix

 • Mobilitat
 • Transport i Vialitat
 • Recursos Humans
 • Cultura
 • Medi Ambient

Dilluns de 9:30 a 15:00 i de 17:30 a 20:30h.
Dimarts de 9:30 a 15:00h.
Dimecres de 9:30 a 15:00h.
Dijous de 9:30 a 15:00 i de 17:30 a 21:30h.
Divendres de 9:30 a 15:00h.

Assistència a actes institucionals

Sol·licitar cita prèvia: sherrada@valldoreix.cat – 936.742.719

 

Sra. Elena Degollada Bastos – Vocal de Junts per Sant Cugat-Valldoreix

 • Economia
 • Participació Ciutadana
 • Educació
 • Gent Gran
 • Comerç
 • Serveis Socials

Dilluns de 9:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30h.
Dimarts de 9:30 a 13:30h.
Dimecres de 9:30 a 13:30h.
Dijous de 17:30 a 20:30h.
Divendres de 9:30 a 13:30h.

Assistència a actes institucionals

Sol·licitar cita prèvia: edegollada@valldoreix.cat – 936.742.719