L’EMD ampliarà l’oficina de Correus de Valldoreix fins a pràcticament doblar l’espai...

L’EMD ampliarà l’oficina de Correus de Valldoreix fins a pràcticament doblar l’espai actual

0 191

L’EMD de Valldoreix i l’empresa estatal Correos y Telégrafos han arribat a un acord per ampliar l’oficina que la societat postal té a Valldoreix i d’aquesta manera solucionar els problemes de prestació del servei, que es produeixen actualment per la manca d’espai que pateixen els treballadors. Aquesta situació s’ha vist empitjorada amb la pandèmia de Covid-19, que ha provocat un increment dels enviaments postals, fet que ha derivat el llargues cues i prolongades hores d’espera als usuaris del servei. És per aquest motiu que des de l’administració valldoreixenca -titular del local on està ubicada l’oficina- ha decidit ampliar de forma provisional les dependències actuals, davant la impossibilitat de trobar un local adequat a Valldoreix per continuar prestant el servei a causa de la configuració urbana majoritàriament d’habitatges unifamiliars aïllats.

El projecte d’ampliació, promogut per l’EMD, preveu la instal·lació de una estructura prefabricada a l’espai ubicat entre l’oficina de Correus i el Nou Espai Cultural (NEC), a tocar de les escales d’accés a la plaça del Casal de Cultura des del carrer Sant Albert. Atès el caràcter provisional de l’obra, l’ampliació es farà utilitzant panells prefabricats, de manera que un cop cessin els usos es podran desmuntar amb facilitat i recuperar l’estat original. L’acord signat entre l’EMD i Correus contempla que l’ens local de Valldoreix es farà càrrec de l’adequació de l’espai així com de la compra dels mòduls i la seva instal·lació. Correus, de la seva banda, assumirà el cost d’adequació dels espais interiors, de les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions i del mobiliari. En total el cost aproximat de l’ampliació és de 45.000€, que es repartiran a raó de quasi 32.000€ a compte de l’EMD i més de 13.000€ a càrrec de l’ens postal.

Un cop enllestides les obres d’ampliació, que començaran durant el mes de maig, l’oficina de Correus de Valldoreix passarà dels 38 m2 útils actuals als 61,5 m2 útils finals, ampliant en 23,5 m2 la superfície destinada al servei postal. El conveni, signat per ambdues parts, també contempla la durada de la cessió de l’espai per un termini de 5 anys. Finalitzat aquest període el contracte quedarà prorrogat de manera automàtica d’any en any, si cap de les dues parts diu el contrari i fins a un màxim de quinze anys. La vigència del conveni es mantindrà sempre que el concessionari mantingui la condició d’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta