L’EMD aprova comprar 4 noves aules prefabricades per a l’Escola de Música...

L’EMD aprova comprar 4 noves aules prefabricades per a l’Escola de Música i fer un donatiu de 4.000€ a Refugees Welcome

0 239

La primera Sessió Plenària del curs 2019-2020 també ha acordat demanar al nou executiu de l’Ajuntament de Sant Cugat deixar sense efecte les cessions de l’EMD dels terrenys de l’Estació i instar el Parc de Collserola a modificar els seus estatuts per tal que l’EMD pugui formar de l’ens amb veu i vot.

La sessió va començar amb el rebuig de la moció de Ciutadans per desenvolupar una campanya de civisme entre la ciutadania, que la resta de grups del ple no va veure clara ni necessària. Acte seguit es van retirar les mocions del PSC-CP per netejar els embornals; la del PSC-CP i ERC-MES per a la convocatòria de la Comissió de Seguretat i la CUP-PC per demanar la realització d’un pla de millora urbana a la Colònia Montserrat. En el primer cas va ser perquè el president Josep Puig va explicar el pla de treball anual de Sorea amb els embornals i la vocal Susanna Casta no va veure necessària la moció. Pel que fa a la moció de convocatòria de la Comissió de Seguretat, el vocal Ferran Margineda la va retirar a l’espera que el govern convoqui una reunió de treball anunciada per Puig en l’última Junta de Portaveus. Igual va passar amb la moció sobre el pla de millora urbana a la Colònia de Montserrat, atès que el president va aportar al ple dos informes tècnics que posaven de manifest les dificultats legals i d’execució que planteja el projecte.

Si va prosperar la moció dels grups municipals de la CUP-PC i ERC-MES per fer un donatiu de 4.000€ a Refugee Welcome per ajudar els migrats arribats en segona fase d’acollida, i la moció dels grups ERC-MES, CUP-PC i PSC-CP per garantir el dret a l’habitatge a Valldoreix.

Acabat el torn de les mocions la vocal Elena Degollada va donar compte dels Decrets de contractació, des del dia 11 de juliol al 10 de setembre de 2019; de l’execució del segon trimestre del pressupost 2019; de l’informe sobre els compliments de pagament del segon trimestre de l’any 2019 i el període mitjà de pagament; i de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat del segon trimestre 2019. També va correspondre a la vocal Degollada presentar la vuitena modificació pressupostària de 2019 que, com a principal inversió, proposava la compra de quatre mòduls prefabricats per acollir aules de l’Escola de Música i que s’ubicaran als terrenys annexes a l’Espai Garden. La modificació va tirar endavant amb els vots afirmatius de l’equip de govern i C’s i l’abstenció de la resta de grups.

Tots els vocals, excepte la representant de Ciutadans, es van posar d’acord per  ratificar la sol·licitud de Modificació del Conveni amb l’Ajuntament per deixar sense efecte les cessions de l’EMD dels terrenys de l’Estació; mentre que tots van votar plegats per elevar al Consorci del Parc de Collserola la modificació dels seus estatuts, per tal que l’EMD de Valldoreix formi part de l’Assemblea General com a membre de ple dret, amb veu i vot.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta