L’EMD-Valldoreix inicia demà la campanya anual de manteniment i neteja de rieres

L’EMD-Valldoreix inicia demà la campanya anual de manteniment i neteja de rieres

0 211

Els torrents de Badal, Nonell, Clavell i la riera de Saladrigues seran, a partir de demà dijous 10 de març, objecte dels treballs anuals de neteja de rieres, impulsada per l’àrea de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix amb l’objectiu de mantenir els cursos d’aigua de la vila nets i lliures d’obstacles, al llarg de tot el seu recorregut. 

Les tasques, que començaran actuant sobre l’àrea de la riera de Nonell i aniran avançant de nord a sud i d’est a oest, fins a la riera de Saladrigues, consistiran en el desbrossament de tota la vegetació present a la llera, amb especial atenció a desboscament de les canyes, així com el seu posterior esmicolament i retirada. També es procedirà a la recollida de tots aquells elements -com poden ser arbres caiguts, soques o brossa- que per les seves dimensions i característiques puguin ser un obstacle pel pas de l’aigua, en cas de pluges intenses. Amb aquest mateix objectiu, els treballs de neteja s’efectuaran de manera que la llera del torrent quedi, en tot moment, lliure d’obstacles i es garanteixi el correcte funcionament hidràulic de les rieres.

La intervenció també preveu la tala i retirada d’arbres que, pel seu estat o característiques, puguin entorpir o bloquejar el pas de l’aigua. Igualment, els operaris encarregats d’executar les tasques han de procedir a la retirada de les restes de brossa i deixalles presents a la zona d’intervenció, dipositant-les en saques en zones accessibles per a la posterior retirada per part de la Brigada Municipal.

Els treballs de manteniment i neteja de les rieres de la vila per part de l’EMD de Valldoreix, estan dividits en 2 blocs d’actuació, que comprenen un primer bloc amb les rieres de Bobines, Llobet, Can Monmany i Pg. de la Guineu i un segon amb les de Badal, Nonell, Clavell i Saladrigues. Per la seva extensió i característiques aquestes intervencions es van executant de manera alterna i en anys consecutius i enguany, d’acord amb el calendari, és el torn del segon bloc.

En total, la campanya de neteja i manteniment de les rieres de Valldoreix actuarà sobre un total de gairebé 12 ha, amb un pressupost de 29.000€, i que té per objectiu mantenir nets els cursos d’aigua de la vila i reduir el risc d’inundacions en els sectors urbans més propers als torrents.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta