PAM

PAM

Què és el PAM i per què el fem

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document que, recull integrat els objectius prioritaris del govern de l’EMD de Valldoreix a impulsar durant el període 2015-2019, sent l’eina i el full de ruta a seguir durant aquesta legislatura. El PAM i la seva elaboració és l’aposta política i el resultat de:

  • Què farem a Valldoreix
  • Per què ho farem
  • Per a qui ho farem
  • Amb qui ho farem
  • Com ho farem

L’equip de govern ha apostat per posar de relleu una nova manera de fer, mostrant una manera de ser diferent. Així, treballarem amb transparència i participació ciutadana, amb proximitat, amb austeritat, potenciant la cultura de l’esforç̧, la creativitat, la innovació, l’emprenedoria, el coneixement… I aquests valors, aquesta forma de fer, marcaran el nostre treball dia a dia, seran la nostra senya d’identitat. L’EMD de Valldoreix aposta i apostarà pel consens, pel diàleg, pel debat, per la implicació́ dels professionals i la ciutadania, un projecte comú on tothom es senti ben representat . Per a tal fi, s’ha portat a terme un procés de participació intern (professionals, equip de govern i oposició) i extern (ciutadania); per tal de fer-los partícips en l’elaboració del PAM així com per poder fer el seguiment del desenvolupament de cadascuna de les línies estratègiques i els objectius que se’n derivin. Disposar d’un bon PAM és indispensable per definir i portar a bon terme el projecte de vila. A la vegada, és la manera de crear un espai en què es donin les condicions perquè l’EMD de Valldoreix, els agents socials i la ciutadania, en general, puguin debatre de forma global sobre les polítiques municipals. El objectius del PAM són l’expressió, en forma de grans declaracions, d’allò que l’EMD espera i vol aconseguir durant el període de temps que comprèn el PAM. Els objectius globals de l’Equip de Govern municipal per al mandat 2015 – 2019 són els següents:

  • Impulsar estratègies innovadores que incrementin l’efectivitat i l’eficiència de l’activitat de l’EMD de Valldoreix.
  • Posar en valor tota la cartera de serveis; ampliar si s’escau.
  • Potenciar el vincle amb la ciutadania, millorar el grau de confiança i satisfacció.
  • Tenir visió de futur, un model de gestió centrat en les necessitats dels ciutadans i orientat a la millora continua.

DOCUMENT DEL PAM

Hem d’orientar les polítiques municipals a través del foment del desenvolupament individual i col·lectiu, en cadascuna de les edats, fent possible la igualtat d’oportunitats per a tothom, sigui quina sigui la seva situació econòmica, cultural o social, des de tots els àmbits d’actuació i de gestió. Per fer aportacions aquí tens el formulari:

Hem de fomentar que el coneixement i el sistema educatiu arribi a tots els valldoreixencs i valldoreixenques sense deixar de potenciar el saber fer de la nostra història i treballar per tenir l’oportunitat de seguir fomentant un aprenentatge vital a través de Valldoreix com a vila educativa. Per fer aportacions sobre aquest eix aquí tens el formulari:

Seguir treballant per difondre, promoure i fomentar la cultura la vila i de la vila de Valldoreix. Fomentar que l’accés a la cultura sigui igualitari i lliure. Posicionar el patrimoni cultural de Valldoreix com a generador de coneixement. Per fer aportacions en relació a aquest eix, aquí tens el formulari:

Volem que Valldoreix sigui una vila esportiva i per això apostem per afavorir aquest valor des de l’esport base, promovent els estils de vida positius i promovent accions divulgatives per afavorir una cultura esportiva a la vila. Per fer aportacions sobre aquest eix aquí tens el formulari:

Volem avançar en un model de vila que doni satisfacció a les expectatives de qualitat de vida de les persones i que harmonitzi els diferents usos del territori, tot mantenint el paisatge urbà i arquitectònic característic de Valldoreix. La mobilitat de la vila ha de prioritzar les persones, i en particular els col·lectius que necessiten atenció especial, sobre la base de la pacificació del trànsit, la preferència dels vianants, el foment del transport públic i la connectivitat entre els diversos barris de Valldoreix. Per fer aportacions sobre aquest eix aquí tens el formulari:

Aplicar i fomentar un model de gestió sostenible i transparent que ens permeti racionalitzar els recursos públics i prioritzar els projectes amb la ciutadania. Seguir potenciant el comerç de proximitat i crear noves sinergies per afavorir l’intercanvi d’experiències. Per fer aportacions sobre aquest eix tens aquí el formulari:

Vetllar perquè Valldoreix segueixi sent una vila segura i còmoda per a viure-hi, tot promovent accions preventives i aplicant la tecnologia a la seguretat. Per fer aportacions sobre aquest eix tens aquí el formulari:

L’organització municipal ha d’estar pensada per a la ciutadania, d’acord amb les seves demandes i necessitats: un Ajuntament proper, accessible i participatiu, àgil i transparent. Per fer aportacions sobre aquest eix aquí tens el formulari:

Volem una EMD amb parets de vidre i consolidar l’aposta per a un govern obert, transparent i participatiu. Per fer aportacions sobre aquest eix tens aquí el formulari:

Bústia General: Si no sabeu a quin eix posar la vostra proposta ho podeu fer en aquest formulari: