Ple de juliol a Valldoreix; estudi del cost de resoldre el contracte...

Ple de juliol a Valldoreix; estudi del cost de resoldre el contracte del Complex Esportiu i parc esportiu de Can Badal

L’últim Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix abans de les vacances d’estiu havia d’estar marcat pel debat de la proposta d’increment de la dedicació del president, Josep Puig, per passar del 75% actual al 90%. Però un canvi de guió inesperat, tot just iniciada la sessió, va alterar les previsions quan Josep Puig anunciava la retirada del punt de l’ordre del dia, esgrimint el clima enrarit que s’ha generat en els darrers dies al voltant de la seva persona per aquest tema.

Mocions; sanitat, seguretat i Complex Esportiu

El cop de timó de Puig va centrar el debat en la sanitat i en la seguretat, amb l’aprovació de dues mocions -pràcticament bessones- de Ciutadans i la CUP per exigir a Mútua de Terrassa l’obertura del CAP de Valldoreix durant el mes d’agost i que es van aprovar amb el vot unànime de totes les formacions amb representació al Ple. Per majoria, amb l’únic vot contrari de Ciutadans, es va acordar també exigir al departament de Salut de la Generalitat que garanteixi la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) a la sanitat pública catalana i que vetlli perquè no es produeixin objeccions col·lectives en la pràctica de l’avortament voluntari. Menys quòrum va tenir la proposta dels grups del PSC-CP i ERC reclamant al president Puig que delegui en un altre membre del govern les seves responsabilitats en matèria de seguretat ciutadana. Només va rebre el suport de la CUP-PC, mentre que l’equip de govern i Ciutadans hi van votar en contra i la moció no va prosperar.

L’entesa va tornar al plenari valldoreixenc amb l’aprovació de la moció institucional per a la realització d’un estudi econòmic sobre els costos i estalvis de les diferents alternatives per al compliment de la sentència sobre el Complex Esportiu, que deixa sense efecte la modificació del conveni feta l’any 2012. Aquest estudi ha d’incloure la possibilitat de resoldre el contracte i fer una nova licitació i que s’haurà de presentar abans del proper mes de novembre.

9a modificació de pressupost: Llum verda a les obres del parc esportiu 

Els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció del vocal de Ciutadans van servir per tirar endavant la 9a modificació pressupostària de l’any que incloïa com a partida més destacada la de les obres i els honoraris del projecte del parc esportiu de Can Badal, amb un pressupost lleugerament superior als 700.000€. La modificació també recollia altres partides menors com els contractes dels tallers de l’àrea de Cultura, la compra de llums de Nadal i el lloguer del camp de futbol per als entrenaments i els partits del Valldoreix FC. Els grups del PSC-CP, ERC-MES i CUP-CP hi van votar en contra argumentant manca de consens amb els veïns de la zona i amb la sectorial de Medi Ambient.

Nous organigrames polític i tècnic i creació de 5 noves places

L’equip de govern va donar compte al ple dels canvis en l’estructura organitzativa político-tècnica de l’EMD de Valldoreix, presentant nou organigrama on es detalla la nova distribució entre els membres del govern de les diferents responsabilitats i àrees de l’administració valldoreixenca. Pel que fa a la modificació de la plantilla de treballadors de l’EMD. tots el grups amb representació al ple van votar a favor de crear 5 noves places: un arquitecte municipal, un auxiliar tècnic informàtic, dos agents cívics i un conserge.

Millora del clavegueram al torrent de Badal

Acord total a la Junta de Veïns per aprovar el projecte de modificació del recorregut del clavegueram al torrent de Can Badal -en el tram entre el Pg. de la Font i el C/ Brollador- que permetrà la retirada de l’actual tub de clavegueram que va pel mig del torrent i el desplaçarà al lateral de la llera, per evitar vessaments d’aigües residuals a la riera.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta