Valldoreix té una bona qualitat de l’aire, segons un estudi de la...

Valldoreix té una bona qualitat de l’aire, segons un estudi de la Diputació de Barcelona

0 174

Els veïns i veïnes de Valldoreix respiren un aire net, segons es desprèn de l’estudi realitzat per l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona. Aquest estudi, fet durant 24 dies continuats entre els mesos de juny i juliol a un total de 20 punts distribuïts per tota la geografia de Valldoreix, ha revelat que en la majoria de punts de captació de dades, les mostres han donat com a resultat uns nivells baixos del contaminant diòxid de nitrogen (NO2). La recollida de mostres es va fer a través de la captació passiva, mitjançant tubs de difusió de NO2 del tipus Palmes. Aquests tubs són captadors de gas, que contenen una membrana impregnada de triethanolamine (TEA) que absorbeix el diòxid de nitrogen de l’aire. Al llarg de l’estudi els tubs captadors han estat fixats en fanals de l’enllumenat públic, a una alçada aproximada de 2,5 m.

Un cop retirats els captadors i realitzat l’anàlisi, l’estudi conclou que dels 20 punts de captació de mostres repartits pels diferents carrers i places de Valldoreix, en 18 d’ells els nivells de concentració d’NO2 han estat baixos, per sota dels 25 nanograms per m3. Només en un únic cas, en concret a la plaça de Can Cadena, l’elevat volum de trànsit ha incrementat les lectures fins a un nivell moderat (30 nanograms per m3). Per tant, l’estudi conclou que la concentració de diòxid de nitrogen a Valldoreix ha estat baixa amb una mitjana total de 16 nanograms per m3 a tota la vila. L’estudi també conclou que els valors més elevats coincideixen amb carrers on la intensitat de trànsit és major i també en carrers estrets i poc ventilats, característiques que no afavoreixen la dispersió d’aquest contaminant. A l’altre extrem, els valors més baixos d’NO2 es localitzen en parcs, carrers de vianants i en general en les zones més allunyades del trànsit rodat.

El diòxid de nitrogen és un gas de color marró groguenc que es crea com a resultat dels processos de combustió a altes temperatures, com els que tenen lloc en vehicles de motor i en plantes termoelèctriques, per això és un contaminant freqüent en zones urbanes. En aquestes zones la principal font d’emissió d’NO2 procedeixen dels vehicles de motor, en especial dels vehicles dièsel.

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta