L’EMD de Valldoreix, en exercici de les seves competències en matèria esportiva, té la vocació i la voluntat d’incentivar i promocionar la pràctica de l’activitat esportiva a Valldoreix, com a base d’uns hàbits saludables, cohesió social i dinamisme. És amb aquesta finalitat que s’ha habilitat una Zona Esportiva que està ubicada a l’avinguda del Castellot s/n. Aquest espai és d’ús públic i obert a tots els veïns i veïnes de Valldoreix.

La instal·lació:

La nova Zona Esportiva disposa de 3 camps de futbol (2 de futbol 7 i 1 de futbol 11). Els camps de futbol 7 s’emmarquen dins dels límits del camp de futbol 11, fet que no permet l’ús simultani del camp de futbol 11 i qualsevol dels 2 camps de futbol 7. La utilització simultània dels 2 camps de futbol 7 sí que és possible.

Reserva de la instal·lació:

Per poder fer ús de qualsevol dels camps de la Zona Esportiva cal fer reserva prèvia de l’espai. La reserva es fa en diferents franges horàries, d’una durada màxima d’una hora.

FER RESERVA

Plànol de situació:

mapa-zona-esportiva

Documents d’interès

Reglament d’ús de la Zona Esportiva[:es]El EMD de Valldoreix, en ejercicio de sus competencias en materia deportiva, tiene la vocación y la voluntad de incentivar y promocionar la práctica de la actividad deportiva en Valldoreix, como base de unos hábitos saludables, cohesión social y dinamismo . Es con esta finalidad que se ha habilitado una Zona Deportiva que está ubicada en la avenida del Castellot s / n. Este espacio es de uso público y abierto a todos los vecinos y vecinas de Valldoreix.

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta