dijous, maig 23, 2019
Traduir
Àrees de Govern

 El grup d’entusiastes artístics de Valldoreix va celebrar aquest cap de setmana el seu esperat espectacle de Nadal, amb les seves tradicionals representacions de teatre musical i espectacle de varietats, que es van representar tan dissabte com diumenge.

 La coneguda entitat valldoreixenca va fer, un any més, les delícies del seu variat públic durant les seves representacions programades pels dies 16 i 17 de desembre, amb histories de Nadal, cant i dansa a la Nau. Amb aquests ingredients els Marxosos van elaborar una proposta que en tot moment va seguir el fil argumental habitual dels espectacles de l’entitat d’ambient de gresca i humor.

La gran demanda de places per assistir espectacles dels Marxosos del Vallès s’ha repetit un any més i ha deixat petita una Nau de Cultura que s’ha vestit de gala per acollir la tradicional convocatòria nadalenca, com sempre amb entrada gratuïta en els dos passis del cap de setmana. L’equipament cultural valldoreixenc va obrir les seves portes a les 17:30h per donar la benvinguda al públic assistent que va gaudir de la posada en escena els intèrprets, que van divertir tothom amb una funció carregada d’una divertida atmosfera tant de deshinibició com pròpia de les festes de Nadal.

Amb aquests dos dies de representacions nadalenques a la Nau, els Marxosos posen el ribet d’or a un any ple d’activitats i de funcions sobre l’escenari i que, amb la col·laboració l’EMD de Valldoreix, tindran l’oportunitat de continuar oferint a tots els veïns i veïnes de la vila durant l’any que s’apropa.

L’equip d’arquòlegs que treballa sobre el terreny de l’antic Castell de Canals desde fa una setmana ha fet aflorar parts no documentades de l’estructura de la fotificació, així com peçes de ceràmica que proporcionaran valuosa informació sobre com era la vida dins l’edifici entre els segles XIV i XV.

 Els vocals de Cultura i Economia de l’EMD de Valldoreix Joaquim Castelló i Elena Degollada han visitat aquest matí, de la mà de l’arqueòleg Eduard Píriz i l’historiador local Juanjo Cortés, les excepcionals troballes que han sorgit a la zona on fa 600 anys s’alçava la fortalesa. L’aparició d’estructures arquitectòniques i peçes de ceràmica desenterrades del subsòl permetran als investigadors saber com estava construit el Castell de Canals i la manera en què vivien els seus inquilins.

Les cates arqueològiques han revelat l’existència d’un arc que marcaria la presència d’una porta o finestra i capitells que formarien part de les antigues columnes les quals aguantaven l’estructura del castell. Juntament amb el mur descobert la setmana passada, aquestes construccions no documentades fins ara serviran per traçar un pla director que determini amb precisió les properes actuacions al complex del que va ser el Castell de Canals des del segle X fins a la seva desaparició al segle XV.

L’estudi de les restes d’antics objectes de ceràmica descobertes entre les runes i els arcs i columnes han de permetre obtenir valuosa informació sobre la cultura material de l’edat mitjana a Valldoreix durant els segles XIV-XV.

Per donar a conèixer les troballes, aquest dissabte l’EMD de Valldoreix organitza una visita comentada oberta per a tothom on Juanjo Cortés i Eduard Píriz explicaran a la ciutadania valldoreixenca les implicacions de les descobertes. La visita començarà a les 11:00h.

Els osonencs aterren aquesta nit a la Nau amb una actuació d’obligada asistència per cantar i ballar sense parar al ritme de la variada i animada música del grup de Roda de Ter.

La Nau acull aquesta nit la Festa Jove de Valldoreix amb l’actuació d’un dels grups més carismàtics del moment a partir de les 23:00 hores amb entrada lliure per a tothom.  L’àrea de Joventut de l’EMD organitza una proposta musical amb la col·laboració del grup valldoreixenc Lychee, que seran els encarregats d’escalfar l’ambient abans els ‘oques’ trepitgin l’escenari.

El concert d’aquest anit s’inclou al projecte de la Festa Jove de Valldoreix, una iniciativa que porta 4 anys aplegant al públic jove de la vila combinant concerts de bandes emergents catalanes amb formacions locals que comencen a caminar pels escenaris. La intenció de l’EMD-Valldoreix és consolidar una programació estable de música i activitats dirigides al jovent de la vila.

 

Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, de data 21 de desembre de 2016,  s’ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal per l’exercici 2017 així com les bases d’execució del mateix, la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, l’organigrama i la massa salarial del personal laboral. Fet l’anunci d’aprovació inicial al BOP s’obre un termini d’informació pública de 15 dies hàbils als efectes de què es puguin presentar reclamacions, i si no se’n formula cap durant l’esmentat termini es considerarà aprovat de forma definitiva.

Si vols més informació CLICA AQUÍ

 

0 4955

1. TEMA DEL CONCURS:

Les obres hauran de ser originals inèdits d’una sola narració, tema lliure i escrits en llengua catalana. Només s’acceptarà una obra per participant i modalitat. S’haurà de presentar el document original en paper, i còpia en format digital pdf.

2. CONVOCATÒRIA, EXTENSIÓ i CARACTERÍSTIQUES DELS ORIGINALS:

Convoquen les àrees de Cultura i Joventut de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix • Juvenil: de 10 a 30 fulls DIN-A4 • Adults: de 10 a 30 fulls DIN-A4 L’original de les dues modalitats en format paper s’haurà de presentar a doble cara. Els relats de les dues modalitats s’hauran de presentar a doble espai. Marges: Superior 3cm, inferior 2cm, esquerra 2cm. i dret 1,7cm (aproximadament) Tipografia estil Tahoma, de cos 12 o similar.

3. MODALITATS:

S’estableixen dues modalitats: • Juvenil, per a autors d’entre 12 i 17 anys (ambdós inclosos). • Adults, per a autors majors de 18 anys, complerts a la data de la Convocatòria.

4. DOTACIÓ:

Modalitat Juvenil 1.000.- euros. Modalitat Adults 2.000.- euros. Les obres premiades seran publicades per l’EMD de Valldoreix. No es podran presentar els guanyadors de les dues últimes edicions.

5. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ:

La data màxima de presentació serà el divendres dia 1 de juliol del 2016. La narració, s’haurà de presentar al Registre d’Entrada de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix – Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer número 185 – de dilluns a dijous de 8 a 19 hores, i divendres de 8 a 14h, excepte festius. Els originals s’han de presentar acompanyats d’un sobre tancat. La modalitat i el lema hauran d’estar escrits a l’exterior del sobre, a l’interior del qual es farà constar el títol, lema, nom, edat, adreça, població, comarca, correu electrònic i el telèfon. Els concursants menors d’edat hauran d’incloure en la plica un permís patern/matern/tutor autoritzant la seva participació.

6. JURAT:

El Jurat valorarà les obres presentades i obrirà les pliques en Audiència Pública abans del primer Ple de Valldoreix que es celebri després del mes d’agost. Aquest estarà format per les següents persones, sense perjudici que aquesta EMD, i en cas d’absència d’un dels membres, pugui nomenar-ne un altre. La presidència anirà a càrrec del Vocal de Cultura, Joaquim Castelló i López, i els altres membres del Jurat seran les següents persones :

• Teresa Bosch

• Andrés Ehrenhaus

• Enric Larreula

• Mariona Masferrer

• Martí Roque

En serà la Secretària, Núria Stenger i Giralt, Coordinadora de Cultura, Joventut , i Biblioaccés Vall d’Or de l’EMD de Valldoreix.

7. VEREDICTE, ADJUDICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI:

El veredicte del Jurat, serà inapel·lable i proposarà l’adjudicació o deixarà deserts els premis. Els sobres dels guanyadors s’obriran en el mateix moment que es llegeixi l’acta del jurat en Audiència Pública del primer Ple que es celebri després del mes d’agost i es notificarà a través de carta certificada.

8. DRETS D’AUTOR:

Durant el termini d’un any des de l’adjudicació del Premi, els autors cediran els drets d’edició de les obres guanyadores a l’EMD de Valldoreix

9. DEVOLUCIÓ D’ORIGINALS:

Els originals no premiats s’hauran de recollir a l’EMD durant un mes des del moment del veredicte públic, passat aquest termini seran destruïts.

10. RÈGIM JURÍDIC:

El fet de presentar originals a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. En virtut de tot l’ anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1995, de 2 d’ abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; article 80 de la Llei 8/1987, de 15 d’ abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de l’Ens Local, RESOLC: PRIMER.- APROVAR les Bases del Premi Literari de Valldoreix, edició 2016 SEGON.- CONVOCAR el Premi Literari de Valldoreix 2016 que es regirà per les corresponents Bases de la Convocatòria. TERCER.- DONAR PUBLICITAT i promoure la concurrència al Concurs convocat mitjançant la inserció d’anuncis en el Tauló d’edictes de l’EMD, Casal de Cultura, l’ Infovalldoreix, el Tot Sant Cugat, i portal WEB de l’EMD. QUART.- DONAR compte d’aquest Decret al Proper Ple.

Valldoreix, febrer de 2016

L’Escola de Música de Valldoreix torna a celebrar enguany la Sessió de Nit 2016 on podrem gaudir d’actuacions en directe perquè sereu vosaltres els protagonistes! Fins al pròxim dia 5 de març estan obertes les inscripcions per apuntar-se a la Sessió de Nit de 2016. La celebració serà el pròxim diumenge 17 d’abril a les 19.00h al Bar-Restaurant Montt. Si vols venir a cantar la teva cançó preferida no t’ho pensis dues vegades i apunta’t!

Les inscripcions les podeu fer a través de: www.escolademusicavalldoreix.cat

Sessió_de_Nit_FB 2016