Cercador per paraules clau

Geografia i Població

Dades bàsiques de Valldoreix​

Població (2022)

8.880 hab

Superfície

9,8 km2

Xarxa viària

94,17 km

Nombre d’habitatges

2900

Primeres residències

2214

Segones residències

686

Densitat de població

906 hab/km2

Habitants per habitatge

3,41

Zona de parc forestal

5,23 km2

Zones verdes

1,3 km2

Gentilici de Valldoreix

Valldoreixenc / valldoreixenca

 

Informació geogràfica

https://sitmun.diba.cat/idelocals/?id=70046