Avís legal

Avís legal

L’EMD de Valldoreix manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’EMD de Valldoreix no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 34/2002, 37/2007 s’informa del següent:

– Política de privacitat

– Política de cookies

Titularitat de la pàgina web

– Domini: www.valldoreix.cat

– Titular: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

– Adreça: Rambla Mossen Jacint Verdaguer Nº 185, 08197

– Telèfon: +34 93 674 27 19

– Adreça electrònica: info@valldoreix.cat

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • b) Citar sempre la font de la informació.
  • c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’EMD de Valldoreix en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’EMD de Valldoreix i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’EMD de Valldoreix no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes