Cercador per paraules clau

Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal és el servei que s’encarrega de rebre, conservar, organitzar i posar a l’abast de la mateixa administració i de la ciutadania la documentació generada per l’EMD de Valldoreix al llarg del temps, i també la documentació històrica que li han cedit particulars, entitats o empreses.

Donacions a l'Arxiu Municipal

Qualsevol donació de documents (fotografies, cartes, escriptures, memòries personals, premsa, etc.), per molt insignificants que puguin semblar, són aportacions que engrandeixen l’Arxiu i esdevenen un ric testimoni de la història de Valldoreix.

Com fer una donació?

  • Les persones interessades a fer una donació s’han de posar en contacte amb l’Arxiu Municipal de Valldoreix
  • Es poden fer consultes per telèfon trucant al 936742719

Gestió documental

La normativa vigent estableix el marc d’actuació de l’administració pel que fa a la gestió dels documents i de la informació pública.

La gestió documental implica l’aplicació de criteris tècnics pel que fa al cicle de vida dels documents, i aquests criteris es recullen a les Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD) aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya. Les TAAD informen del termini concret de conservació de la documentació un cop ha estat avaluada i, per tant, la seva aplicació suposa la destrucció dels documents quan no tenen valor administratiu, jurídic o històric.