Cercador per paraules clau

Síndica de Greuges

El síndic municipal de greuges té la funció de defensar les llibertats públiques i els drets fonamentals dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar l’activitat de l’Ajuntament i la de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix. Tanmateix, pot ser objecte de supervisió per part del síndic municipal de greuges l’activitat dels organismes, entitats i empreses municipals, així com la dels concessionaris i empreses contractistes, en la mesura en què realitzin funcions o prestin serveis públics encomanats per l’Ajuntament o per l’EMD.

Horari d'atenció al públic i dades de contacte

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 – 08197 Valldoreix

Els segons dimecres del mes de 10.00 a 12.30

935 657 010

@sindicstcugat

Defensant els teus drets des de la proximitat

El Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès és una institució que té la funció de defensar les llibertats públiques i els drets fonamentals dels veïns del municipi.