Dilluns, novembre 29, 2021
Traduir
Àrees de Govern

0 5603

1. TEMA DEL CONCURS:

Les obres hauran de ser originals inèdits d’una sola narració, tema lliure i escrits en llengua catalana. Només s’acceptarà una obra per participant i modalitat. S’haurà de presentar el document original en paper, i còpia en format digital pdf.

2. CONVOCATÒRIA, EXTENSIÓ i CARACTERÍSTIQUES DELS ORIGINALS:

Convoquen les àrees de Cultura i Joventut de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix • Juvenil: de 10 a 30 fulls DIN-A4 • Adults: de 10 a 30 fulls DIN-A4 L’original de les dues modalitats en format paper s’haurà de presentar a doble cara. Els relats de les dues modalitats s’hauran de presentar a doble espai. Marges: Superior 3cm, inferior 2cm, esquerra 2cm. i dret 1,7cm (aproximadament) Tipografia estil Tahoma, de cos 12 o similar.

3. MODALITATS:

S’estableixen dues modalitats: • Juvenil, per a autors d’entre 12 i 17 anys (ambdós inclosos). • Adults, per a autors majors de 18 anys, complerts a la data de la Convocatòria.

4. DOTACIÓ:

Modalitat Juvenil 1.000.- euros. Modalitat Adults 2.000.- euros. Les obres premiades seran publicades per l’EMD de Valldoreix. No es podran presentar els guanyadors de les dues últimes edicions.

5. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ:

La data màxima de presentació serà el divendres dia 1 de juliol del 2016. La narració, s’haurà de presentar al Registre d’Entrada de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix – Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer número 185 – de dilluns a dijous de 8 a 19 hores, i divendres de 8 a 14h, excepte festius. Els originals s’han de presentar acompanyats d’un sobre tancat. La modalitat i el lema hauran d’estar escrits a l’exterior del sobre, a l’interior del qual es farà constar el títol, lema, nom, edat, adreça, població, comarca, correu electrònic i el telèfon. Els concursants menors d’edat hauran d’incloure en la plica un permís patern/matern/tutor autoritzant la seva participació.

6. JURAT:

El Jurat valorarà les obres presentades i obrirà les pliques en Audiència Pública abans del primer Ple de Valldoreix que es celebri després del mes d’agost. Aquest estarà format per les següents persones, sense perjudici que aquesta EMD, i en cas d’absència d’un dels membres, pugui nomenar-ne un altre. La presidència anirà a càrrec del Vocal de Cultura, Joaquim Castelló i López, i els altres membres del Jurat seran les següents persones :

• Teresa Bosch

• Andrés Ehrenhaus

• Enric Larreula

• Mariona Masferrer

• Martí Roque

En serà la Secretària, Núria Stenger i Giralt, Coordinadora de Cultura, Joventut , i Biblioaccés Vall d’Or de l’EMD de Valldoreix.

7. VEREDICTE, ADJUDICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI:

El veredicte del Jurat, serà inapel·lable i proposarà l’adjudicació o deixarà deserts els premis. Els sobres dels guanyadors s’obriran en el mateix moment que es llegeixi l’acta del jurat en Audiència Pública del primer Ple que es celebri després del mes d’agost i es notificarà a través de carta certificada.

8. DRETS D’AUTOR:

Durant el termini d’un any des de l’adjudicació del Premi, els autors cediran els drets d’edició de les obres guanyadores a l’EMD de Valldoreix

9. DEVOLUCIÓ D’ORIGINALS:

Els originals no premiats s’hauran de recollir a l’EMD durant un mes des del moment del veredicte públic, passat aquest termini seran destruïts.

10. RÈGIM JURÍDIC:

El fet de presentar originals a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. En virtut de tot l’ anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1995, de 2 d’ abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; article 80 de la Llei 8/1987, de 15 d’ abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de l’Ens Local, RESOLC: PRIMER.- APROVAR les Bases del Premi Literari de Valldoreix, edició 2016 SEGON.- CONVOCAR el Premi Literari de Valldoreix 2016 que es regirà per les corresponents Bases de la Convocatòria. TERCER.- DONAR PUBLICITAT i promoure la concurrència al Concurs convocat mitjançant la inserció d’anuncis en el Tauló d’edictes de l’EMD, Casal de Cultura, l’ Infovalldoreix, el Tot Sant Cugat, i portal WEB de l’EMD. QUART.- DONAR compte d’aquest Decret al Proper Ple.

Valldoreix, febrer de 2016

L’Escola de Música de Valldoreix torna a celebrar enguany la Sessió de Nit 2016 on podrem gaudir d’actuacions en directe perquè sereu vosaltres els protagonistes! Fins al pròxim dia 5 de març estan obertes les inscripcions per apuntar-se a la Sessió de Nit de 2016. La celebració serà el pròxim diumenge 17 d’abril a les 19.00h al Bar-Restaurant Montt. Si vols venir a cantar la teva cançó preferida no t’ho pensis dues vegades i apunta’t!

Les inscripcions les podeu fer a través de: www.escolademusicavalldoreix.cat

Sessió_de_Nit_FB 2016

Avui dia 23 de febrer, s’obre un Nou espai per Joves a Valldoreix. En aquest nou espai ubicat al NEC els joves podran obtenir un ventall molt ampli de serveis destinats exclusivament per a ells. Aquests serveis prinEspai nou joves_2016cipals són: una aula d’estudi, una zona play, un espai on assessorar-se, cicles de cinemes, xerrades i diverses activitats i tallers formatius.

Els dies d’obertura i els horaris seran els dimarts i dijous de 18.30h a 20.30h. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte al telèfon 93 5898269.

Avui mateix ja s’inicia un Taller de dibuix i noves tècniques pictòriques. És un taller gratuït que es farà al llarg del mes de març.

La prova, que es disputa el dissabte 12 de març pels carrers de Valldoreix, tindrà com a principal novetat la inclusió dins el programa de curses d’un circuit de 3 milles, adaptat a aquelles corredores menys habituades a recorreguts tan llargs. Aquest any l’homenatge serà per a les voluntàries de la Creu Roja i amb la inscripció es farà un donatiu a l’Associació Anita, d’investigació contra el càncer infantil.

En l’edició d’enguany de les 5 Milles Femenines es mantindrà la iniciativa de permetre la inscripció mixta en les categories escolars (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet), que des de fa dos edicions es mostra molt efectiva a l’hora de servir com a promoció, per part de l’organització, de la pràctica esportiva entre els més petits, així com el foment entre els infants els valors de la igualtat de gènere.

El que també mantindrà el format de l’any passat són els circuits de les categories inferiors, que són de 600m per a prebenjamins i benjamins, de 1000m per a alevins i de 1600m per a les atletes infantils i cadets. L’hora de sortida de les curses dels més petits, serà a les 11:00h (infantil i cadet), a les 11:20 (aleví) i 11:30 (prebenjamí i benjamí). Per últim, i per fer més participatives les curses infantils, l’organització ha decidit entregar premis als 6 primers classificats de cada categoria.

Pel que fa a les categories júnior, sènior i veteranes, a més de la cursa habitual de les 5 Milles Femenines, que manté el seu format habitual de cursa només per a dones, s’afegeix el circuit de 3 milles per a aquelles atletes menys acostumades a córrer distàncies més llargues. Com l’any passat, la inscripció té un preu de 10€ per a les atletes que disposin de xip i 12€ si no tenen xip, però quedaran exemptes de pagar en cas que les atletes siguin menors de 18 anys o que estiguin en situació d’atur. La inscripció a les 5 Milles Femenines 2016 es pot fer, des del passat dilluns, al web www.cincmillesfemenines.com. Les atletes aturades hauran d’inscriure’s de forma presencial al Complex Esportiu de l’EMD de Valldoreix (www.cevalldoreix.com), on hauran de presentar el Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO).

El tret de sortida de la cursa de 5 i 3 milles es donarà a les 9:30 del matí al carrer Brollador (davant del Complex Esportiu de l’EMDValldoreix), des d’on les atletes afrontaran els circuits de 8045 i 4827 metres, respectivament. El motiu pel qual es donarà el tret de sortida a les 9:30 hores està motivat perquè l’organització vol evitar al màxim les molèsties que es puguin derivar de la connivència de corredores i vehicles a motor pels carrers de Valldoreix.

Enguany la campanya de lluita contra aquesta plaga pren més importància, atès que les altes temperatures registrades durant l’hivern faciliten la proliferació als arbres dels nius d’aquests insectes.

Des de l’àrea de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix s’ha posat especial cura en el tractament d’aquelles zones en què l’activitat humana i, en especial la dels infants, pot entrar en contacte amb els costums reproductius de l’eruga processionària. Durant la seva activitat els insectes desprenen uns pèls irritants que en contacte amb la pell, els ulls i les cavitats bucal i nasals pot produir erupcions, reaccions al·lèrgiques i urticària, entre d’altres afeccions. Cal tenir també en compte el contacte entre els animals de companyia i les erugues, ja què els efectes dels pèls urticants també els afecten i els poden provocar greu inflamació de la llengua i les vies respiratòries.

En concret les zones sobre les que s’ha actuat al territori de Valldoreix són el bosc del CAP de Valldoreix, a la confluència entre el passeig Valldoreix i el passeig Olabarria, la zona del Casal de Cultura i L’Escola Ferran i Clua, el parvulari i l’Escola Bressol de Valldoreix. El tractament que s’ha dut a terme per controlar la proliferació de l’eruga consisteix en l’aplicació d’un tractament fitosanitari d’origen biològic, inofensiu tant per a persones com per a animals, a base de Bacillus thuringiensis. El tractament s’aplica a les fulles dels pins justament en el període en que les larves de la processionària surten dels ous i comencen la seva fase d’engreix, alimentant-se d’aquestes fulles, fet que provoca la seva desaparició.

Els ajuts estan destinats a les comunitats de propietaris amb instal·lacions existents de reutilització d’aigües grises per la seva renovació o millora en el monitoratge, control del rendiment i qualitat d’aigua tractada i sensibilització dels usuaris de la instal·lació.

Les instal·lacions subvencionades hauran d’estar ubicades en edificis de més de 8 habitatges i amb una antiguitat de més de 4 anys des de la finalització de l’obra. La millora de la instal·lació s’haurà de dur a terme entre la data d’aprovació de les bases i dins l’any posterior a la data de concessió de la subvenció. Les millores subvencionades seran els elements de mesura i control per millorar el rendiment final de les instal·lacions, els elements per millorar la qualitat final de l’aigua tractada, els elements per millorar el manteniment preventiu dels equips, així com la revisió integral

de la xarxa de distribució de les aigües grises i comprovació del seu estat. Les subvencions també contemplen tots aquells elements que permetin el foment de les bones pràctiques entre els usuaris i que els donin a conèixer el correcte rendiment dels seus equips per crear consciència.

Les bases de convocatòria dels ajuts contemplen que L’import de la subvenció no podrà excedir el 50% del cost total de la millora de la instal·lació i amb un màxim de 1.500 euros i només s’admetrà una sol·licitud per instal·lació.

Per optar a subvenció les comunitats de propietaris hauran de formular la seva sol·licitud mitjançant els impresos que podran obtenir en els canals d’atenció ciutadana municipal: Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat (OAC) i al web municipal (www.santcugat.cat).

BASES ESPECÍFIQUES DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA 2015 PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ADREÇADES A LA MILLORA DELS SISTEMES D’APROFITAMENT D’AIGÜES GRISES EN EDIFICIS PLURIFAMILIARS

L’Associació Anita està presidida per Carolina Amado, mare de la nena Anita i veïna de Valldoreix, que recapta fons per a l’eradicació del ‘Cancer del desenvolupament infantil’ que es va endur a la seva filla amb només 6 anys.

La Sala Bikini (Av. Diagonal, 547. Barcelona) acollirà aquest divendres el concert benèfic organitzat per l’Associació Anita que té per objectiu donar el 100% dels fons recaptats amb el concert per a l’investigació del ‘Càncer del desenvolupament infantil’ i que servirà com a homenatge a l’Anita Sanchiz Amado, que després de lluitar quasi 4 anys per superar aquest tipus de càncer, ens va deixar el desembre del 2014.

La recaptació del concert anirà destinada a la Fundació d’Investigació de l’Hospital Sant Joan de Déu i a l’Amatruda Lab, UTSouthwestern Medical Center de l’Estat nord-americà de Dallas, per a un projecte científic de 5 anys de durada per mirar de desenvolupar noves línies d’investigació per trobar tractaments menys agressius i més efectius per tal de donar resposta a tots els nens que pateixen càncers de desenvolupament i alhora millorar la seva qualitat de vida.

El concert anirà a càrrec de la banda ‘Los Brazos’, un trio de música Rock and Roll arribat de les afores de Bilbao que presentaran el seu tercer àlbum ‘Gas’, a més de presentar el videoclip inèdit de la seva cançó ‘Magic’, que han cedit a l’Associació Anita. El darrer treball de ‘Los Brazos’ consta de 9 temes originals que van del Blues al Swing i del Country al Rock and Roll. Per a tots aquells que vulguin assistir l’entrada té un preu de 16,50 euros. Per a les persones que no puguin assistir, però que vulguin col·laborar de la iniciativa, l’organització ha habilitat una ‘Fila 0’ a través de la qual es pot fer el donatiu equivalent a l’entrada del concert. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma de venda d’entrades per internet, Ticketmaster.

Els residents del geriàtric Jardins de Valldoreix i una vintena de joves de 4rt d’ESO de l’institut Arnau Cadell es van trobar a la residència valldoreixenca amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran.

La Jornada Intergeneracional del Dia de la Gent Gran a Valldoreix va néixer arran d’un voluntariat iniciat pel centre educatiu en el marc del projecte ‘Un món divers’ de servei comunitari. Des de aquesta primera experiència la resposta dels alumnes, any rere any, ha estat ‘sempre fantàstica’, segons asseguren des de l’institut.

IMG_20151001_165951

Durant la jornada grans i joves van compartir una jornada gastronòmica de pintxos, així com un taller de recuperació de joguines antigues. Enguany residents i alumnes també han realitzat plegats una sessió de pintura. El format de la trobada va ser per parelles, una persona gran i un dels joves estudiants, en una de les sales de la residència on van compartir conversa, experiències i activitat. La jornada intergeneracional va acabar amb els assistents compartint un tall de pastís i un refresc.

Tradueix »