divendres, novembre 22, 2019
Traduir
Àrees de Govern

0 5474

 

 • Adreça: Av. Viladelprat, 91-93, 08197 VALLDORIEX
 • Tel. 936747266
 • Correu electrònic iesarnaucadell@xtec.cat
 • Web http://www.xtec.cat/iesarnaucadell/Horari
 • Oferta Formativa
 • Link Ampa 

Característiques del centre

Com a institució educativa pública pretenem ser un centre obert, pluralista, democràtic i coeducador al servei d’una educació integradora que fomenti els diversos àmbits de cada persona, com l’autoestima, l’autonomia, l’esperit humanístic, el rigor científic, els hàbits de treball i els valors cívics i de convivència.

El nou currículum d’assignatures preveu certa optativitat per als alumnes que podran elegir des de 1r d’ESO una segona llengua estrangera o altres assignatures de reforç o ampliació. El Projecte de Centre i el Projecte Curricular preveu adaptar aquesta opcionalitat a les necessitats, interessos i condicions de cada alumne/a.

L’Institut Arnau Cadell porta a terme la seva tasca educativa aplicant el seu propi Pla d’Acció Tutorial (PAT), que inclou un Servei d’Orientació Escolar i Professional. El Departament de Pedagogia del Centre té un paper principal en l’atenció a la diversitat d’alumnes. La psicòloga de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) ajuda a coordinar el pas de Primària a Secundària. Segons les necessitats educatives de l’alumnat d’ESO, a partir de 3r d’ESO s’ofereixen a l’alumnat itineraris diferenciats segons els seus interessos i capacitats, dirigits de Batxillerat o de C.F. de grau mitjà.

Sessió informativa i visita al centre:

Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

Centres de primària adscrits:

Escola Jaume Ferran i Clua
Escola La Floresta
Escola Turó de Can Mates

OFERTA EDUCATIVA:

S’imparteixen en règim diürn 1r, 2n, 3r i 4t nivell d’ESO, i 1r i 2n de Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials estructurats en itineraris diferents.

SERVEIS:

Servei de bar-cantina.
Menjador escolar (cuina pròpia).
Guixeta per als alumnes.
Abonaments especials pels FGC.

EQUIPAMENTS:

– 2 Aules d’informàtica
– Aula de dibuix
– Aula de plàstica
– Aula de tecnologia
– Aula de música i audiovisuals
– Aula d’acollida
– Biblioteca
– Laboratori d’idiomes
– Laboratori de ciències naturals
– Laboratori de física i química
– Gimnàs cobert
– Instal·lacions esportives
– Sala d’actes
– Ascensor

EL PROJECTE EDUCATIU:

Aquest projecte educatiu vol ser el nivell de màxima expressió de
l’autonomia del nostre centre i pretén com a principis bàsics que l’alumnat assoleixi les
competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu dins de les seves possibilitats individuals,
fomentar l’equitat i la cohesió social, que serveixi com a guia d’actuació per a tots els professionals
que actuen en el procés educatiu i contribuir a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors
de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, tot compromesos amb els
principis de la titularitat pública i de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei
d’Educació de Catalunya.
Per a més informació cliqueu AQUÍ o seleccioneu l’arxiu que es trova a la part dreta de la pantalla

 

0 9373

 

 • Adreça: carrer Brollador, 5- 08197 VALLDOREIX
 • Tel. 935 896 662
 • FAX: 935 891 413
 • Correu electrònic: a8026087@xtec.cat
 • Web: http://www.xtec.cat/centres/a8026087/
 • Horari: 9.00 a 16.30 h
 • Oferta Formativa:
 1. Educació Infantil
 2. Educació primària
 • Característiques del centre 

L’escola va ser inaugurada el 1975, i va rebre el nom de Jaume Ferran i Clua, en honor del metge, investigador i descobridor de la vacuna anticolèrica i antiràbica. Es troba al peu dels turons de la serra de Collserola al municipi de Sant Cugat (Valldoreix). En l’actualitat hi ha escolaritzats prop de 450 alumnes distribuïts en 18 grups-classe: 6 d’educació infantil i12 d’educació primària.

En el Projecte Educatiu de centre es defineix l’escola com a:

Pública, plural i democràtica. Participativa a través dels diferents òrgans col·legiats i catalana arrelada al medi. Una escola que vol potenciar el desenvolupament afectiu, intel·lectual i físic de l’alumnat. Garantir la formació integral dels nens i nens respectant la seva diversitat. Fomentar l’autonomia, la responsabilitat i la capacitat de cooperació.

Projectes i activitats específics:

L’idioma estranger és l’anglès des de P4. Projecte Orator a cicle inicial. Psicomotricitat a Educació Infantil. Dansa a tots els cursos. Projecte Ciències 3-6 d’Educació Infantil. Sortides i activitats complementàries lligades a la programació de les diferents àrees. Natació a primària. Tractament de la informàtica com a eina d’ús i d’aprenentatge del currículum, edició trimestral del butlletí ‘El Jaumet’. Projecte de l’hort. Socialització dels llibres de text. Projecte d’educació emocional ‘Escolta’m’. Projecte de treball cooperatiu. Desdoblaments dels grups classe a primària per treballar les instrumentals.

Sessió informativa i visita al centre

Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altresvisites cal concertar-les prèviament.

Escola adscrita a:

– Institut Leonardo da Vinci

– Institut Arnau Cadell

HORARI

De 9 a16.30 hores

SERVEIS

– Menjador

– Cuina pròpia

– Servei d’acollida de 7.45 a 9 h i de16.30 a 18h.

– Activitats extraescolars

– Casals i colònies d’estiu

EQUIPAMENTS

– Biblioteca

– Gimnàs i pistes esportives

– Sala de psicomotricitat

– Sala polivalentl

– Aules de música

– Aules d’informàtica

– Hort

Més informació

 

 

 • Què és?

És un Òrgan de participació ciutadana dins de l’àmbit de l’Ensenyament

Constitució: 7 de maig de 2013. Ratificat pel ple de la junta de Veïns de: 24 de maig de 2013.

Convocatòries: trimestrals

 • Què fa?

Funcions:

 1. Identificar les necessitats educatives dels ciutadans i ciutadanes de Valldoreix
 2. Contribuir a l’elaboració del projecte educatiu de Valldoreix i fer-ne el seguiment, supervisió i avaluació periòdica.
 3. Rebre informació de les propostes i acords municipals en matèria d’educació.
 4. Fomentar l’associacionisme entre les persones que realitzin activitats relacionades amb l’educació.
 5. Fomentar la comunicació i col·laboració entre les associacions educatives i entre aquelles i altres entitats que treballin en temes d’educació, mitjançant propostes i accions.
 6. Analitzar iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives de temàtica relacionada amb l’educació.
 • Qui la forma?

Composició:

Per part de l’EMD de Valldoreix:

Vocals amb dret a veu i vot:

 • EL President, que podrà delegar en el vocal de l’àrea
 • Un per cada grup municipal amb representació municipal al consistori.

Vocals amb dret a veu i sense vot:

 • El secretari: Actuarà de secretària la técnica d’educació.

Per part dels Centres Educatius

• Vocals amb dret a veu i vot:

– Un representant del professorat que forma part del Consell Escolar del CEIP del Ferran Clua.

– Un representant del professorat que forma part de l’Escola Bressol de Valldoreix

– Un representant del professorat que forma part del Centre la Quitxalla

– Un representant de l’equip directiu de l’Escola de Música

– Un representant del professorat que forma part de l’IES ARNAU CADELL

Per part de les Associacions de les AMPES i altres entitats

• Vocals amb dret a veu i vot:

– Un representant de l’ AMPAEscola Bressol de Valldoreix

– Un representant de l’ AMPA Ferran Clua

– Un representant de l’ AMPA Escola de Música de Valldoreix

– Un representant de l’Associació SAEC

Per part del Consell de la Vila

Vocals amb dret a veu i vot:

– Quatre  representants, escollits en el sí del Consell de la Vila de Valldoreix

 • Normativa

Reglament de Participació Ciutadana de Valldoreix. Aprovat definitivament per Ple de la Junta de Veïns, en Sessió 24 de maig de 2012

En la SECCIÓ 3. CONSELLS SECTORIALS,  ens parla dels Consells

Article 17. Àmbits dels Consells sectorials

Article 18. Objectius i funcions

Article 19. Composició

Article 20. Condició de membre dels Consells

Article 21. Règim de sessions i desenvolupament de les sessions

Documents d’interès

DADES DEL CENTRE:

 • Escola Municipal de Música de Valldoreix
 • Adreça: Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 baixos
 • Telèfon: 93·576·74·50
 • Correu electrònic: emv@valldoreix.cat
 • De dilluns a divendres de 17:30h a 18:45h
 • Tota la informació de l’Escola de Música de Valldoreix (web del centre): AQUÍ

PLÀNOL D’UBICACIÓ

OFERTA FORMATIVA:

 • Ensenyament Inicial (1r, 2n i 3r, de 4 a 7 anys)
 • Ensenyament Bàsic (1r, 2n, 3r i 4t, de 7 a 12 anys)
 • Ensenyament mitjà (1r, 2n i 3r, de 12 a 15 anys)
 • Ensenyament avançat (1r, 2n i 3r, de 12 a 15 anys)
 • Joves (1r, 2n i 3r, de 9 a 15 anys)
 • Adults (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)
 • Instruments: piano, violí, viola, violoncel, guitarra, flauta, clarinet i saxòfon per a tots els nivells
 • Musicoteràpia
 • Tècnica Alexander

EQUIPAMENTS:

 • Sala polivalent
 • Aules de música

L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX:

L’Escola de Música de Valldoreix és un centre d’ensenyament musical que ofereix formació a un ventall ampli de persones. Entenent que la música és un fenomen cultural present a la vida de tots nosaltres i que es pot abordar des de múltiples perspectives, l’objectiu de l’Escola de Música de Valldoreix és poder apropar-la a qualsevol persona que n’estigui interessada. Els estudis reglats permeten seguir els cursos d’instrument i llenguatge musical i accedir al Grau Mig d’ensenyament musical. Els ensenyaments avançats, per a joves i adults permeten l’aprenentatge de la música a persones de totes les edats. L’Escola de Música de Valldoreix dóna una gran importància a la música com a fet social i de relació entre les persones. És per això que posem especial èmfasi en la pràctica musical en grup. Tots els alumnes a partir dels 7 anys participen en grups instrumentals setmanals i, a més, organitzem dues grans activitats al curs centrades en la música de grup: les Orquestrades i les Colònies Musicals. A més a més de la formació específicament musical, l’Escola de Música de Valldoreix ofereix classes regulars de Musicoteràpia i de Tècnica Alexander.

A banda de totes aquestes opcions de formació, l’Escola de Música, com a principal centre musical de la vila de Valldoreix, dinamitza la vida musical de la vila organitzant concerts i activitats periòdiques oberts a tota la ciutadania en diferents escenaris de la vila.

DADES DE SITUACIÓ DEL CENTRE:

– Escola Bressol Valldoreix

– Adreça: C/ Brollador, 7. Valldoreix (08197)

– Telèfon: 93 589 24 86

– Correu electrònic: escolabressol@valldoreix.cat

– Web Escola Bressol: www.escolabressolvalldoreix.cat

Plànol d’ubicació

LA NOSTRA ESCOLA

L’Escola Bressol de Valldoreix és un centre amb una llarga trajectòria educativa que pertany a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Durant més de quaranta anys, la nostra escola ha acollit als més petits del poble. El curs 2010-2011 iniciem una nova etapa i l’escola queda ubicada en l’actual centre, unes magnífiques instal·lacions al costat del CEIP Jaume Ferran i Clua. L’escola acull infants des dels quatre mesos als tres anys, repartits en sis aules adaptades a les necessitats particulars de cada grup d’edat.

Família i escola eduquen, l’escola col·labora amb les famílies en la cura i educació dels seus fills i filles, en un marc de cooperació i participació.

Els espais de l’escola bressol estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de relació.
La distribució i organització dels espais, tant interiors com exteriors, estan pensats per generar un entorn segur i acollidor.
Un temps estructurat afavoreix la vida en comú i alhora garanteix el respecte al ritme individual de cada infant.

A l’escola bressol tots els moments tenen un valor educatiu, gran part dels objectius educatius es porten a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant.

L’escola proporciona als infants la primera experiència de socialització fora del marc familiar.

PERSONAL DEL CENTRE

L’escola està formada per un equip compost per:

– 1 Directora

– 12 Educadores

– 1 cuiner i 1 auxiliar de cuina

– 1 feinera

ACTIVITATS QUE ORGANITZA

· Educació no obligatòria de 4 mesos a 3 anys

· Servei de menjador

· Servei d’acollida matinal

· L’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix organitza activitats extraescolars i casals d’estiu.

PLACES VACANTS A L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX

P-2 Infants nascuts de l’1 de gener al 31 de desembre 2016: 1 plaça vacant