Cercador per paraules clau

Consell Sectorial de Medi Ambient

El consell sectorial de Medi Ambient va néixer el mes de setembre de l’any 2010 com a Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 de Valldoreix amb la funció inicial de validar el Pla de Participació celebrat durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del mateix any, amb el qual es van tancar els documents finals Diagnosi Ambiental i del Pla d’Acció Local Sostenible de Valldoreix.

La segona funció de la Comissió era fer el seguiment any rere any de la implantació de l’Agenda 21, així com la priorització de les actuacions.

La Comissió de Seguiment de l’Agenda 21, en data 17 d’abril de 2012, va acordar canviar el seu nom pel de Consell Sectorial de Medi Ambient, mantenint la seva funció principal de seguiment de la implantació de l’Agenda 21.