Cercador per paraules clau

Consell Sectorial d’Educació

Què és?

És un Òrgan de participació ciutadana dins de l’àmbit de l’Ensenyament

Constitució: 7 de maig de 2013, ratificat pel ple de la junta de Veïns de: 24 de maig de 2013, s’adjunta acord

Convocatòries: trimestrals

Què fa?

Funcions:

 1. Identificar les necessitats educatives dels ciutadans i ciutadanes de Valldoreix
 2. Contribuir a l’elaboració del projecte educatiu de Valldoreix i fer-ne el seguiment, supervisió i avaluació periòdica.
 3. Rebre informació de les propostes i acords municipals en matèria d’educació.
 4. Fomentar l’associacionisme entre les persones que realitzin activitats relacionades amb l’educació.
 5. Fomentar la comunicació i col·laboració entre les associacions educatives i entre aquelles i altres entitats que treballin en temes d’educació, mitjançant propostes i accions.
 6. Analitzar iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives de temàtica relacionada amb l’educació.

Qui la forma?

Composició:

Per part de l’EMD de Valldoreix:

Vocals amb dret a veu i vot:

 • EL President, que podrà delegar en el vocal de l’àrea
 • Un per cada grup municipal amb representació municipal al consistori.

Vocals amb dret a veu i sense vot: El secretari: Actuarà de secretària la técnica d’educació.

Per part dels Centres Educatius:

Vocals amb dret a veu i vot:

 • Un representant del professorat que forma part del Consell Escolar del CEIP del Ferran Clua.
 • Un representant del professorat que forma part de l’Escola Bressol de Valldoreix
 • Un representant del professorat que forma part del Centre la Quitxalla
 • Un representant de l’equip directiu de l’Escola de Música
 • Un representant del professorat que forma part de l’IES ARNAU CADELL

Per part de les Associacions de les AMPES i altres entitats:

Vocals amb dret a veu i vot:

 •  Un representant de l’ AMPAEscola Bressol de Valldoreix
 • Un representant de l’ AMPA Ferran Clua
 • Un representant de l’ AMPA Escola de Música de Valldoreix
 • Un representant de l’Associació SAEC

Per part del Consell de la Vila:

Vocals amb dret a veu i vot:

 • Quatre representants, escollits en el si del Consell de la Vila de Valldoreix

 

Normativa

Reglament de Participació Ciutadana de Valldoreix. Aprovat definitivament per Ple de la Junta de Veïns, en Sessió 24 de maig de 2012

En la SECCIÓ 3. CONSELLS SECTORIALS, ens parla dels Consells
Article 17. Àmbits dels Consells sectorials
Article 18. Objectius i funcions
Article 19. Composició
Article 20. Condició de membre dels Consells
Article 21. Règim de sessions i desenvolupament de les sessions