Cercador per paraules clau

Estudi d’equipaments a Valldoreix

Revisió del pla d'equipaments locals de Sant Cugat del Vallès (2018-2028)

Estudi a l'àmbit de l'EMD de Valldoreix

L’EMD ha obert un procés participatiu per posar a debat la previsió d’equipaments educatius, sanitaris i assistencials, socioculturals, esportius, administratius i tècnics, i de proveïment, a Valldoreix en els propers anys.

El procés de participació parteix d’un estudi tècnic i proposta inicial. L’objecte de l’estudi es analitzar i proposar la planificació dels equipaments locals a l’àmbit territorial de l’EMD de Valldoreix a incloure en la revisió del Pla d’equipaments locals de Sant Cugat del Vallès. D’acord amb el conveni per a la distribució i coordinació de l’exercici de competències entre l’Ajuntament i l’EMD, la planificació urbanística dels equipaments correspon a l’Ajuntament, ja que els equipaments constitueixen un sistema d’àmbit municipal. Al mateix temps, l’EMD executa en el seu àmbit els projectes d’obres ordinàries, la gestió i el manteniment dels equipaments d’interès de l’entitat. Pels motius anteriors, és interès d’ambdues administracions establir la coordinació necessària per programar l’execució dels equipaments locals.

L’estudi es coordina des de l’àrea d’Urbanisme, si bé els equipaments impliquen a la resta d’àrees com Cultura, Educació, Esports, Comerç, Serveis socials i Sanitat, i Medi ambient.

El debat sobre la previsió d’equipaments s’ha obert a la ciutadania i les entitats perquè puguin fer les seves propostes i aportacions sobres les necessitats i les ubicacions dels futurs equipaments. Les propostes rebudes s’avaluaran tècnicament i es farà retorn dels resultats als participants. L’estudi tècnic, el resultat de la participació ciutadana i l’avaluació de la viabilitat econòmica serviran de base a la Junta de Veïns de l’EMD per acordar la proposta final.

Documentació