Cercador per paraules clau

Sol·licitud de bonificacions Escola de Música – Famílies nombroses, monoparentals, múltiples i germans al centre

Iniciar tràmit

Descripció

S’estableix una bonificació del 20 % en la quota d’escolaritat de tot l’alumnat que sigui membres de famílies nombroses o de famílies monoparentals i una reducció del 10 % sobre la quota d’escolaritat a les famílies amb germans o germanes al centre. 

En el cas de sol·licitar l’ajuda i presentar la documentació en un moment posterior a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a partir d’aquell moment.

Les bonificacions no són acumulables i sempre s’aplicarà la més beneficiosa per a l’obligat al pagament.

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any. Es farà efectiu a partir del moment de la presentació tota la documentació.

Documentació

Normativa

Com es pot demanar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 185.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quan així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Pare, mare, tutor o tutora legal de l’infant.

Preu / Taxa

Gratuït

Termini màxim de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Servei responsable

Educació

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits