Cercador per paraules clau

Can Brou

Antigament Can Nino, Can Major de Baix al s. XVI i  Can Batlle (s.XVIII).

És un conjunt de cases anomenat raval de Can Brou. Antigament eren les cases de parcers de la finca de Can Major. La casa que va originar el raval va ser creada per una branca familiar de Can Major. El primer propietari conegut és Jaume Major de Baix. Al s. XVII  Coloma,  filla de Francesc Major de Baix i el seu marit Bartomeu Almirall la van vendre a Anton Batlle, escrivà reial. 

Descarregar pdf

Tornar