Cercador per paraules clau

El Mas Roig

Aquest mas existia ja al s. XI quan es citat a l’acta de consagració de Sant Cebrià d’Aqualonga, l’any 1047. Després serà conegut com el Mas Noguera i Can Canals al s. XIII. Al s. XIV tornarà a rebre el nom de Mas Roig. A partir de l’any 1503 el monestir de Sant Cugat, propietari del mas, establia a Amadeu Busquets de Valldoreix, passant a dir-se Can Busquets. Als segles XVI i XVII  era Can Canyadell i tenia cent quarteres de sembradura.  

El 14 de juny de 1686 Joan Pau Canyadell i el seu fill Silvestre la vénen a Francesc Oliver Monmany per 1350 lliures. L’edifici antic tenia una planta baixa i un pis. La finca tenia un total de 512 quarteres i 10 quartans (1/12 de la quartera). La finca tenia secà destinat a cereals, olivera i vinya i regadiu destinat a horta, repartits en 3 quarteres de regadiu, 33 quarteres de secà, 5 quarteres d’olivera, 268 quarteres de vinya, 127 quarteres de bosc i 64 quarteres ermes.

La finca estava regada per 6 fonts, algunes de les quals encara brollen. Les fonts i un sistema d’irrigació va generar dues zones de regadiu, una a l’actual camp de futbol i l’altre l’actual barri del regadiu.

A la finca treballaven 44 parcers. La casa pagava un porcell anual de carnalatge a la parròquia de Valldoreix i pertanyia al municipi de Canals fins el 1845.  

En Francesc Oliver  Monmany va fer col·locar una inscripció quan comprà la casa.  Aquesta llosa de pedra d’un metre de llarg per quaranta centímetres d’amplada. Amb el temps la làpida va perdre part de la inscripció original. L’any 1910 Pere Aguilera, de Rubí recordava que el seu pare la recitava així:

“N’era i no n’es estrany
700 anys n’estava alçada
Aquesta casa anomenada
Mas Roig de Can Monmany,
Amenaçant ruina, l’any 1763
Un jove que son dueño es,
Reedificar-la va fer,
Que n’era i es en Francesc Oliver”
Juny de 1763

L’avi de Can Bort recitava una versió semblant:

“ I havia i no es estrany
Set-cents anys que estava alçada
Eixa casa anomenada
Mas Roig de casa Monmany.
Amenaçant ruïna en l’any
Mil set-cents quaranta tres
Un jove que se’n duenyà
Reedificar-la va fer
I aquest fou, Francesc Oliver”

A principis del s. XX vivia la família Ginesta,  de Rubí, com a masovers. L’any 1949 s’enderrocà la masia i es construí un edifici destinat a comerços i habitatges. El 22 de juny de 1950 s’inauguraren els comerços del Mas Roig, es tractava de quatre establiments, el Bar-Restaurant Minguet , el Colmado Mas Roig de J. Ribes, una carnisseria i una peixeteria. Durant els anys 50 i 60 s’utilitzà com a cinema d’estiu la pista del restaurant Minguet. 

Descarregar pdf

Tornar