Cercador per paraules clau

Certificat d’antiguitat i/o legalitat

Iniciar tràmit

Descripció

Dona informació sobre l’antiguitat d’una edificació, la seva legalitat urbanística.
En el cas d’edificacions sense antecedents urbanístics, poden fer referència a figures de planejament derivat, dades cadastrals, vols aeris, etc.

Servei Responsable

Departament d’Urbanisme, Obres i Serveis

Quant es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any.

Com es pot demanar?

Presencialment, a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous amb cita prèvia.
Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quan així ho vulgui l’interessat.
Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Preu / Taxa

Certificat o informe urbanístic: 101,20 €
El pagament de la quota és requisit necessari per a la tramitació del certificat.

Forma de pagament:
Transferència bancària al número de compte: ES42 0081 0646 39 0001011803

Normativa

Documentació a aportar

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l’EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol·licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l’apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits