Cercador per paraules clau

Llicència d’obres menors per enderroc

Iniciar tràmit

Descripció

Sol·licitud de llicència d’obres menors per enderroc

Servei responsable

Serveis tècnics

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Com es pot demanar?

Presencialment a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous amb cita prèvia.
La documentació a presentar haurà de portar-se escanejada en un pen-drive. No s’admetrà documentació en paper.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Normativa

Preu / Taxa

Mitjà de pagament:

En el cas que sigui necessari l’ocupació de la via pública caldrà fer la sol·licitud expressa a través del següent enllaç. Dins del tràmit corresponent s’informarà de la taxa associada.

Termini màxim de resolució

El termini màxim és d’un mes amb caràcter general.

Sentit del silenci

Documents a annexar juntament amb la instància

* La documentació anirà visada pel corresponent col·legi professional o en el seu defecte, adjuntar un certificat d’actuació professional emès pel corresponent col·legi professional.

Observacions

S’aplicarà l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres del 4% sobre el pressupost d’execució material de l’obra.

Caldrà dipositar l’aval de residus que es notifiqui a la llicència d’obres.

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits