Cercador per paraules clau

Comunicació d’obres / Llicència d’obra menor amb projecte

Iniciar tràmit

Descripció

Sol·licitud de llicència d’obres menors per a:

Servei responsable

Serveis tècnics

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Com es pot demanar?

Presencialment a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous amb cita prèvia.
La documentació a presentar haurà de portar-se escanejada en un pen-drive. No s’admetrà documentació en paper.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Normativa


(1) PISCINES

Preu / Taxa

En el cas que sigui necessari l’ocupació de la via pública caldrà fer la sol·licitud expressa a través del següent enllaç. Dins del tràmit corresponent s’informarà de la taxa associada.

Queden exempts de pagament de taxa i residus:

Termini màxim de resolució

El termini màxim és d’un mes amb caràcter general.

Sentit del silenci

Documents a annexar juntament amb la instància

* La documentació anirà visada pel corresponent col·legi professional o en el seu defecte, adjuntar un certificat d’actuació professional emès pel corresponent col·legi professional.

Observacions

S’aplicarà l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres del 4% sobre el pressupost d’execució material de l’obra.

Caldrà dipositar l’aval de residus que es notifiqui a la llicència d’obres.

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits