Cercador per paraules clau

Llicència d’obres de nova construcció, ampliació, gran rehabilitació o canvi d’ús (Obra major)

Iniciar tràmit

Descripció

Llicència d’obres per a:

Quan es pot demanar?

Durant tot l’any

Com es pot demanar?

Presencialment a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous amb cita prèvia.
La documentació a presentar haurà de portar-se escanejada en un pen-drive. No s’admetrà documentació en paper.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Normativa

Taxa

1.1. De nova construcció:
La quota s’obté de multiplicar els m² d’obra per 6,15 €/m2
Quota mínima 551,95 €
(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa precedent no arribi a aquesta quantitat.)

1.2. Reformes i ampliacions.
(Tarifa a aplicar per cada habitatge o local):

Quota mínima 457,75 € (A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa aplicable a la superfície de més de 50 m², no arribi a la aquesta quantitat.)

Servei Responsable

Departament d’Urbanisme, Obres i Serveis

Documents a annexar juntament amb la instància

Documentació que cal aporta per retirar la placa d’obres a presentar abans de l’inici de l’obra

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits