Cercador per paraules clau

Queixes i Suggeriments

Iniciar tràmit

Descripció

Feu-nos arribar la vostra pregunta, el vostre suggeriment, la vostra queixa o la vostra proposta d’actuació o millora.

Servei responsable

Secretaria

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Com es pot demanar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 185.
Consulteu l’horari vigent d’atenció al públic clicant el següent enllaç.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Documentació

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Normativa

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Preu / Taxa

Gratuït.

Termini màxim de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Documents a annexar juntament amb la instància

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits