Cercador per paraules clau

Volant d’empadronament de convivència

Iniciar tràmit

Objecte

El volant d’empadronament és el document que informa de la residència d’una persona (volant de residencia) o de diverses persones (volant de convivència) en un mateix domicili.

Els volants només s’han de sol·licitar quan sigui estrictament necessari i a petició d’altres administracions o organismes. No es necessari disposar sempre d’un exemplar actualitzat.

 

Persones destinatàries

Qualsevol persona major d’edat i que estigui o hagi estat inscrita al Padró d’Habitants de Sant Cugat del Vallès.

 

Observacions

Com obtenir volants de padró presencialment:

Al taulell d’Atenció al ciutadà (horari de 8:00 a 14:00h.), es pot demanar el volant de residència (individual i/o històric) i el de convivència de la persona interessada (només s’informarà del nombre d’habitants que conviuen amb la mateixa, sense cap dada personal).

Si necessiteu un volant de convivència on figurin les dades completes de totes les persones, caldrà demanar Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 93 674 27 19, si truqueu des de mòbil o fora del municipi. Serà imprescindible aportar el Doc. 1188 amb l’autorització signada per tots els membres majors d’edat de la unitat familiar que convisquin, a més, cal adjuntar els documents d’identitat de tots els majors de 14 anys i el llibre de família o resolució judicial de la custòdia pels menors de 14 anys. Si falta l’autorització o el document d’identitat de qualsevol persona de la unitat de convivència només es farà constar el número d’habitants que conviuen amb la persona sol·licitant.

 

Documentació

Volants i certificats de convivència
Doc. 1188 Autorització per a l’expedició de volants o certificats de convivència

 

Normativa

 

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits